noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry Caren data-alusta tehostaa tiedolla johtamista ja säästää hoitohenkilökunnan aikaa – hyvinvointialueille luvassa kustannussäästöjä

24 lokakuuta 2023

Hyvinvointialueet painivat juuri nyt isojen kustannuspaineiden kanssa ja pohtivat keinoja toimintansa tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tiedolla johtaminen on tässä työssä avainasemassa. Ongelmaksi koituu kuitenkin usein se, ettei tarvittava tieto ole helposti saatavissa tai käytettävissä.

Tietoevry Care on tehnyt vuosia määrätietoista työtä terveydenhuollon data-infrastruktuurin rakentamiseksi. Yksi merkittävimmistä työkaluista on moderni data-alusta, joka tehostaa tiedon hyödyntämistä päätösten tukena kokoamalla eri järjestelmissä ja lähteissä hajallaan olevan datan tietoturvallisesti yhteen paikkaan ja tarjoamalla uusimmat analytiikkatyökalut jatkokäsittelyyn. Tämä auttaa hyvinvointialueita muun muassa parantamaan hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta. Data-alustan on tähän mennessä ottanut käyttöön jo kaksitoista hyvinvointialuetta.  

Valtioneuvoston kanslian laskelmien mukaan kymmenesosa väestöstä muodostaa 80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon kuluista. Heistä kuudella kymmenestä on päällekkäisiä, tai jopa turhia käyntejä sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluissa. Kokonaistarve hämärtyy.  

Paljon sote-palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamiseen tarvitaan tietoja, joita on tällä hetkellä hajallaan useissa eri lähteissä ja järjestelmissä. Usein nämä järjestelmät eivät keskustele keskenään, ja tiedon hakeminen, yhdistely ja vertailu on sekä hidasta, työlästä että osin mahdotonta.  

Muun muassa tämän kaltaisiin haasteisiin on kehitetty Tietoevry Caren data-alusta, joka huomioi terveydenhuollon tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset. Sote-palveluiden käyttöön liittyvät tiedot kootaan data-alustalle, jossa tietoja voidaan yhdistellä ja muodostaa kokonaiskuva muun muassa siitä mitä palveluita käytetään ja kuinka paljon. Lisäksi data-alustan avulla voidaan arvioida palvelutarvetta, seurata reaaliaikaista jono- ja tartuntatilannetta, hyödyntää tarinamuotoisia potilaskertomuksia sekä kerätä tutkimukselle olennaista tietoa. Sote-hoitotiimi arvioi yhdessä kansalaisen kanssa, millä palveluilla saadaan paras kokonaisvaikutus.  

Sujuvampaa ja nopeampaa työtä hyvinvointialueilla 

Yksi data-alustaa toiminnassaan hyödyntävistä on Kanta-Hämeen hyvinvointialue. 

”Suurimmat hyödyt tulevat esille, kun yhdistetään laaja-alaista dataa monesta eri lähteestä eri käyttötapauksiin. Tiedolla johtamiseen liittyvät tarpeet saadaan kootusti yhdestä paikasta ja samalta alustalta dataa voidaan toimittaa myös kansallisiin rekistereihin sekä erilaisiin tutkimustarpeisiin. Saman datapohjan hyödyntäminen vähentää työmäärää merkittävästi, kun työ muuten kertautuisi käyttötapausten määrän kasvaessa. Voimme käyttää tietoja asiakasohjauksessa arvioimalla palvelutarvetta ja riskitekijöitä. Näin pysymme niin sanotusti yhdessä totuudessa, kun tiedot eivät ala eriytymään moneen paikkaan”, kertoo Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tieto- ja vaikuttavuusjohtaja Katja Antikainen

Keväästä alkaen data-alustaa on käyttänyt myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. 

”Data-alusta on lisännyt kehitystyömme ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä. Olemme edistyneet odotuksia nopeammin esimerkiksi johdon raportin rakentamisessa, jossa yhdistämme ja yhtenäistämme usean asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä talouden ja henkilöstön tietoja. Meille on ollut tärkeää, että oma henkilöstömme näkee, mitä data-alustalla tapahtuu ja he pystyvät itse työskentelemään alustalla. Tämä lisää työn mielekkyyttä sekä mahdollistaa ketterän tietoon ja ilmiöihin syventymisen”, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tiedolla johtamisen päällikkö Yrjänä Hynninen.  

”Data-alustan perimmäinen tehtävä on helpottaa ja nopeuttaa tiedon hyödyntämistä ja tukee sen avulla tehtäviä päätöksiä. Tämä vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa manuaalisesta tiedonkeruusta potilastyöhön ja tuo kaivattuja kustannussäästöjä”, kertoo Tietoevry Caren tekoäly- ja dataratkaisujen johtaja Niina Siipola

Lisätietoja: 

Tietoevryn viestintä, news@tietoevry.com, puh. 040 570 4072 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät. 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com  

Haluaisitko kuulla lisää?

Niina Siipola

Head of AI and Data Solutions

Lue lisää palveluistamme

Data- ja analytiikkaratkaisut

Lue lisää tiedolla johtamisesta

Tiedolla johtamisen uusi aikakausi hyvinvointialueilla

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä