noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Blockchain lohkoketjuteknologian huippuosaamista

Luomme arvoa yrityksille ja ekosysteemeille kehittämällä lohkoketjuratkaisuja seuraavan sukupolven hajautetuille liiketoimintaverkoille.

Tavoitteenamme on rakentaa älykkäitä yhteiskuntia, joissa digitaaliset, automatisoidut palvelut auttavat lisäämään luottamusta eri osapuolien välillä.

Tällä hetkellä Internetin keskeinen ongelma on luottamuksen puute. Hajautettujen ratkaisujen, kuten lohkoketjujen ja hajautetun tilikirjan teknologioiden, kehittyminen on kuitenkin synnyttänyt uudentyyppisiä ekosysteemejä, joissa organisaatiot ja yksilöt voivat muodostaa hajautettuja luottamusverkkoja ilman välikäsiä. Tuomme uusia näkökulmia siihen kuinka hajautettuja teknologioita voidaan hyödyntää liiketoiminnassa esimerkiksi alentammalla liiketoiminnan riskejä, suoraviivaistamalla tietojen käsittelyä ja tehostamalla työtä.

Käytännön projektien myötä autamme asiakkaitamme varmistumaan näiden teknologioiden käyttökelpoisuudesta liiketoiminnan, juridiikan ja teknologian näkökulmista.

Ota meihin yhteyttä ja löydä uusia mahdollisuuksia hyödyntää lohkoketjuteknologioita toimialallasi ja omassa liiketoiminnassasi.
Markus Hautala

Head of Digital Identity

Valokeilassa

Smart money vähentämään hallinnollista taakkaa ja kustannuksia

Kelan 50 000 kuntoutuspsykoterapia-asiakkaan hallintokuluihin uppoaa vuosittain 4 M/€. Tämä innoitti testaamaan lohkoketjuratkaisua.

Lue miten Smart money toimii

Uusi innovaatio parantaa diabeteslasten elämänlaatua

CleverHealth Networkissa kehitetty ratkaisu tuo helpotusta arkeen.

Katso casevideo!

Ota opit talteen huippu-urheilijoilta ja puolustusvoimilta

Kuinka hallita ja hyödyntää digitaalisia tietoa omasta itsestä? Huolehditaan myös digitaalisesta hyvinvoinnistamme.

Lue blogi

Miten kehitämme digitaalista luottamusta MyDatan avulla?

On jännittävää olla matkalla kohti itsemääräämisoikeuden toteuttamista Suomessa.

Lue blogi

Keskeiset hyödyt

Löydä uusia mahdollisuuksia hyödyntää lohkoketju-teknologioita toimialallasi ja omassa liiketoiminnassasi.

Lohkoketjukoulutukset ja työpajat

Löydä uusia mahdollisuuksia hyödyntää lohkoketju-teknologioita toimialallasi ja omassa liiketoiminnassasi.

Konkretisoi hajautettujen teknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnallesi.

Käyttötapausten määrittely & suunnittelu

Konkretisoi hajautettujen teknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnallesi.

Hyödynnä hajautettujen liiketoimintamallien tarjoamat mahdollisuudet

Ratkaisut liiketoimintaverkoille

Hyödynnä hajautettujen liiketoimintamallien tarjoamat mahdollisuudet

Esimerkkejä käyttökohteista

Smart money poistaa aikaavievää hallinnollista työtä

Testasimme yhteistyössä Kelan, Verohallinnon, Finanssivalvonnan ja asianajajien Boreniusin kanssa miten Smart money poistaa hallinnollista taakkaa.

Katso Smart money - esittely (englanniksi)

Listaamattamattomien yhtiöiden osakekaupan digitalisointi

Asiakastieto, Nordea, OP Ryhmä, Privanet ja Tieto digitalisoivat listaamattomien osakkeiden kaupankäynnin ja osakashallinnan lohkoketjun avulla

Lue lisää

Demo: Noteeraamattomat osakekaupat

Olemme kehittäneet yhdessä ekosysteemipartnerien kanssa uuden blockchain-pohjaisen alustan, joka digitalisoi osakkeiden kirjanpidon, listaamattomien yritysten osakkeiden liikkeeseenlaskun ja kaupankäynnin.

Katso demo
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä