noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Älä tekohengitä legacy-järjestelmää – low-code-kehittäminen minimoi järjestelmäuudistuksen riskit

Lue, miten low-code-kehittäminen minimoi liiketoiminnan riskejä ja tuo arvoa organisaatiolle.

Harri Aalto / 16. joulukuuta, 2021

Organisaatioiden tietojärjestelmät ovat kriittisiä toiminnan jatkuvuudelle, joten niiden uudistamista pidetään valtavana riskinä. Toisaalta vanhentunut legacy-järjestelmä itsessään on riski esimerkiksi tietoturvan ja käytettävyyden kannalta. Kun järjestelmä uusitaan osissa ja se kehitetään low-code-teknologioilla, modernisoinnin riskit pienenevät selvästi.

Low-code-kehittämisessä järjestelmän toiminnallisuudet ja suhteet kuvataan abstraktilla tasolla graafisesti. Low-coden kanssa on mahdollista lähes suoraan mallintaa liiketoiminnan ja palveluiden prosesseja, ja lopputuloksena syntyy tuotantovalmista optimoitua koodia.

Low-codella liiketoiminta saadaan mukaan antamaan panoksensa

Legacy-järjestelmien kanssa on usein se haaste, ettei monikaan tunne enää vanhentunutta järjestelmää. Se kyllä käy ja kukkuu tiettyyn pisteeseen asti, mutta sen kehittämiseen ja ylläpitoon ei ole enää osaamista.

Low-code-kehityksellä tehtävässä modernisoinnissa on se etu, että prosessien mallinnuksessa ei tarvitse lähteä tulkitsemaan vanhan järjestelmän koodia, vaan prosessit käydään läpi liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa. Kun järjestelmä saadaan näin heijastamaan reaalimaailmaa, se palvelee tarkasti ydinliiketoiminnan tarpeita.

Kokonaisvaltaisessa, liiketoimintakeskeisessä low-code-kehittämisessä myös kumppanin toimialaosaaminen saadaan paremmin valjastettua hankkeen ja järjestelmän hyväksi. Esimerkiksi meillä TietoEVRYn osaajilla on vankkaa toimialatuntemusta ja kokemusta, joka tukee yhteistä kehitystyötä ja auttaa mallintamaan prosessit parhaalla mahdollisella tavalla.

Vielä kun järjestelmäuudistus tehdään vaiheittain, riskit pienenevät entisestään. Big bangin sijasta järjestelmän käyttöönotto voidaan tehdä vaiheistetusti modernisoimalla osajärjestelmiä ja rinnakkaiskäyttämällä järjestelmiä.

Näin low-code-kehittäminen minimoi liiketoiminnan riskejä ja tuo arvoa organisaatiolle

1. Business saadaan mukaan kehitykseen, kun kieli on yhteinen. Low-coden luominen ja ymmärtäminen eivät kaikilta osin vaadi kovaa koodaustaitoa. Siksi organisaatiosta saadaan aiempaa laajemmin ihmisiä mukaan järjestelmää kehittämään ja liiketoiminnan eri osa-alueiden näkemystä tuomaan.

2. Kehittäminen on nopeaa ja resursseja säästyy. Järjestelmän kehitys, testaus ja korjaus käyvät huomattavasti nopeammin kuin koodipohjaisessa työssä. Prototyyppi rakennetaan vauhdilla, ja ratkaisuun päästään kiinni nopeammin. Työ käy yleensä vähintään tuplanopeudella perinteiseen verrattuna.

3. Lopputulos on laadukas. Kun ohjelman toiminnallisuudet on kuvattu graafisesti ja kone tuottaa koodin, jää koodin kirjoittamisesta inhimilliset virheet pois. Koodista tulee luonnostaan laadukkaampaa ja virheettömämpää, ja se on automaattisesti optimoitu.

4. Toteutus on helposti muutettavissa ja varioitavissa. Kun prosessit on mallinnettu low-code-menetelmin, niitä on helppo ymmärtää ja siten tarvittaessa muuttaa. Osiot voi myös helposti ja nopeasti varioida toisen samanlaista prosessia hyödyntävän palvelun pohjaksi.

5. Järjestelmän omistajuus ja siihen liittyvä osaaminen eivät henkilöidy. Kuka tahansa ymmärtää low-code-periaatteella luotua järjestelmää. Siksi IT:n väen vaihtuessa ei järjestelmään liittyvä osaaminen karkaa talosta, vaan seuraajat saavat järjestelmästä kiinni nopeasti.

TietoEVRY kasvattaa jatkuvasti omaa low-code-osaamistaan ja on kumppanoitunut tarkasti valikoitujen teknologiakumppanien kanssa. Kysy asiantuntijoiltamme lisää low-code-kehittämisestä.

Lue Matin blogista, miten valita toimialaan ja toimintamalliin sopiva low-code-alusta.

Harri Aalto
Senior Service Architect

Haluatko kuulla lisää?

Harri Aalto

Senior Service Architect

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä