noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Elinikäinen oppiminen turvaa yrityksen ja työntekijän tulevaisuutta

Kaisa työskentelee Tietoevryllä Design Leadina ja vastaa lisäksi asiakaskokemuksen osaamisalueesta. Kaisalle elinikäinen oppiminen on sydämen asia – niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Kaisa Kauppinen / 17. joulukuuta, 2021

Työntekijät ovat organisaation yksi arvokkaimmista voimavaroista. Työntekijöiden osaaminen, tiedot, taidot sekä niiden kasvu ja kehittyminen varmistavat yrityksen menestymisen. Organisaatioiden laadukkaan toiminnan takaamiseksi oppimisen tulisi edistää yksilöiden hyvinvointia ja motivaatiota, tuottaa syvää ja pitkäkestoista osaamista sekä olla laajasti sovellettavissa.

Oppimiskulttuuri kehittymisen tukena

Tietoevryllä jatkuva oppiminen on yksi keskisistä arvoista asiakaskeskeisyyden, yhteistyön ja aidon luottamuksen rinnalla. Oppimiskulttuurimme korostaa jokaisen työntekijän jatkuvaa oppimista, uteliaisuutta ja kasvua. Jokainen työntekijä pohtii omaa kehittymispolkuaan vuosittain kolmen osatekijän avulla: kokemuksista oppiminen, sosiaalinen oppiminen ja formaali oppiminen. Oppimiskulttuurimme pohjautuukin 70-20-10 malliin, mahdollistaen oppimista eri tavoilla. 70% oppimisesta tapahtuu kokemusten kautta. Kokemuksia voidaan kartuttaa mm. työssä oppimalla, työnkierroilla, uusien työtapojen kokeiluilla, projektitöissä. Sosiaalinen oppiminen kattaa 20% oppimiskulttuuristamme ja sitä tuetaan oppimisyhteisöissä tieto-taitoa jakaen, mentoroiden ja verkostoituen. 10% on varattu formaalille oppimiselle eri kurssien ja koulutusten muodossa.

Sosiaalinen oppiminen rikkoo siiloja

Keväällä 2021 Tietoevry haki Competence Lead -nimikkeellä oppimisen tukemisesta ja tekemisestä kiinnostuneita työntekijöitä mukaan Jatkuva oppiminen -hankkeeseen. Kahdeksan eri osaamisaluetta sai uudet vetäjät ja sain ilokseni vastuun asiakaskokemuksesta. Olen tehnyt töitä asiakaskokemuksen ja muotoilun parissa yli 20 vuotta ja omaan myös ammatillisen opettajan pätevyyden. Oli siten sangen luontevaa innostua tällaisesta mahdollisuudesta oman päivätyöni lisänä!

Jatkuva oppiminen -aloite sekä osaamisalueet keskittyvät auttamaan oppimista tarjoamalla oppimisyhteisöjä sosiaalisen oppimisen tueksi. Asiakaskokemuksen oppimisalueella näitä yhteisöjä on kuusi ja jokaisella yhteisöllä oma vetäjä. Yhteisöjen tarkoitus on tukea ja rohkaista työntekijöitä ympäri Tietoevryn toimipisteiden jakamaan osaamistaan ja taitojaan, aktivoida jäsenistöä erilaisin tapahtumin ja kokoontumisin ja tuoda uusinta tietoa helposti saataville. Aloitteen puitteissa järjestetään myös kahdesti vuodessa Jatkuvan oppimisen viikko. Tuolloin Tietoevryn omat työntekijät ja yhteisöt järjestävät ulkopuolisten kouluttajien lisäksi oppimistuokioita, webinaareja ja koulutuksia.

Viimeisin Jatkuvan oppimisen viikko järjestettiin marraskuussa 2021 ja oppimishetkiin osallistui yli 1800 tietoevryläistä! Aloitteen alla on myös Jatkuvan oppimisen perjantait – joka perjantai tarjotaan Tietoevryn työntekijöille mahdollisuus oppia uutta yhden tai kahden eri koulutussession muodossa, aiheet viikoittain vaihdellen. Yhteiset oppimishetket parhaimmillaan rikkovat ison yrityksen näkymättömiä rajoja, tukevat verkostoitumista ja luovat uusia mahdollisuuksia.

Jatkuva oppimisen halu ja uteliaisuus

Oma opintieni on ollut melko monivaiheinen ja sellaisena se piirtyy myös tulevaisuuden kuvissani. Nautin ongelmien ratkomisesta, uusien taitojen oppimisesta, kokeiluista sekä tietojen kartuttamisesta. Uteliaisuuteni ja uuden oppiminen ohjasivat minut aloittamaan tohtoriopinnot työn ohessa keväällä 2021 tavoitteenani tuottaa uuden tiedon lisäksi hyötyä omaan työyhteisööni sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien muotoilussa. Kimmo Alkion, Tietoevryn toimitusjohtajan, sanoin ”elinikäinen oppiminen on keskeisessä asemassa sekä työntekijöiden oman kehittymisen että yrityksen menestyksen kannalta.”

Kaisa Kauppinen
Design Lead

Kaisa Kauppinen leads the user experience and usability work in Healthcare unit at TietoEVRY as a Design Lead. Kaisa is excited about good customer and user experience elements, co-designing with multidisciplinary teams, customers and end-users and the manifoldness of designing social and healthcare information systems.

Haluatko kuulla lisää?

Kaisa Kauppinen

Design Lead

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä