noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Miten valita oikeat pilvipalvelut liiketoiminnan tarpeisiin?

Aki Liimatta avaa blogissaan right platforming -mallin perusteita pilvipalveluiden valinnassa.

Aki Liimatta / 10. toukokuuta, 2021

Parhaimmillaan pilvipalvelut mahdollistavat kustannustehokkuuden ja toiminnan kehittämisen tavalla, joka lisää organisaation ketteryyttä ja innovaatiokykyä – samalla tuoden uusimmat teknologiat organisaation käyttöön. Olennaista on varmistaa, että pilvisiirtymä tehdään hallitusti.

Yksityinen pilvi? Julkipilvi? Hybridipilvi? Turhan usein pilvikeskustelu painottuu liikaa vain tiettyyn teknologiaan tai ratkaisuun. Pilveä ja pilvipalveluita ei kannata lähestyä pelkästään valittavan teknologian kautta. Tai ajatella pilvipalveluiden automaattisesti tuovan ketteryyttä, tehokkuutta tai kustannussäästöjä.

Mikäli pilveen siirrytään vain teknologia pääajurina, odotettuja liiketoiminnallisia hyötyjä on vaikea saavuttaa.

Toimiva pilviratkaisu perustuu liiketoiminnan tavoitteisiin

Pilviratkaisun tavoitteiden asettaminen lähtee liiketoiminnasta. Näin tunnistetaan tarpeet ja tavoitteet, joihin pilvellä haetaan ratkaisua sekä huomioidaan mahdolliset toimialoja säätelevät vaatimukset. Ne voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminta- ja käyttäjädatan hallintaan ja prosessointiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tunnistetaan liiketoiminnan tarpeet pilviteknologioiden hyödyntämiselle. Onko kyseessä esimerkiksi uuden palvelualustan kehittäminen vai tarkoitus löytää mahdollisimman optimoitu ajoalusta nykyisille yrityssovelluksille? Vai kenties tarve molemmille?

Jo näissä kahdessa kuvatussa pilviskenaariossa tarpeet ja optimoidut ratkaisut näyttävät hyvin erilaisilta. Lisäksi pitää tunnistaa liiketoimintakriittisten sovellusten mahdollisuudet ja rajoitteet, kuten latenssiin, teknologiaan, palvelutasoihin ja kustannustekijöihin liittyvät asiat sekä päätökset siitä, missä erilaisia sovelluksia ajetaan.

Right platforming varmistaa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisuuden pilvessä

Right platforming -malli ei ole ainoastaan tekninen ratkaisu vaan toiminta- ja ajattelutapa. Kyse on tarkoituksenmukaisuudesta ja siitä, että organisaatiolle parhaiten toimiva pilviratkaisu pohjautuu organisaation liiketoimintatarpeisiin, sovellusten käyttötapausten ja työkuormien sekä taustalla olevan infrastruktuurin muodostavan kokonaisuuden ymmärtämiseen.

Näin toteutetaan kokonaisratkaisu, joka hyödyntää toimivimpia pilviteknologioita sen mukaan, mikä on tavoitteiden ja sovellusten käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukaisinta.

Ratkaisu viritetään saavuttamaan tavoiteltuja hyötyjä – oli ne sitten innovaatioon, kustannustehokkuuteen, toiminnalliseen tehokkuuteen tai käyttäjäkokemukseen liittyviä. Olennaista on, että jokaiseen näistä tavoitteista ja vaatimuksista on löydetty toimivin tapa, jolla saadaan paras hyöty- ja tehosuhde.

Liiketoiminnan tavoitteisiin pohjautuva pilviratkaisu onkin usein hybridi, joka yhdistää eri pilviteknologioita. Organisaatiossa ei tarvita esimerkiksi erillistä julkisen tai muun pilven strategiaa, vaan juuri mainitun kaltainen hybridipilveen nojautuva right platforming -strategia. Se mahdollistaa omien liiketoiminnallisten tavoitteiden kannalta parhaiden ominaisuuksien poimimiset.

Autamme asiakkaitamme pilvisiirtymän suunnittelussa ja toteuttamisessa asiakkaan tarpeiden ja fokusalueiden määrittelyssä. Kaikki lähtee liiketoiminnallisten ja teknologisten tarpeiden ymmärtämisestä, jotta pilvipalveluita voidaan hyödyntää optimaalisesti.

Ensimmäiset askeleet otetaan nykyisen IT-ympäristön kartoittamisessa ja suunnitelmissa optimoidusta pilveen käyttöönotosta. Toteutamme migraatio- ja modernisaatioprojektit vaiheittain ja hallitusti. Eri toimialojen tarpeiden ja pilviteknologioiden ymmärrys, mutta myös kokemus perinteisistä sovellus- ja infrastruktuuriratkaisuista auttavat asiakkaitamme kiihdyttämään pilveen siirtymistä.

Olitpa vasta alussa pilven hyödyntämisessä tai jo aloittanut matkan, autamme sinua ottamaan seuraavan askeleen.

Lue myös: Pilven hyödyt lunastetaan toimintamalleja muuttamalla

Jokaisen pilviratkaisun taustalla on toimiva infrastruktuuri

Pyrimme poistamaan asiakkailtamme monimutkaisuuden pilvipalveluista ja mahdollistamaan näin toimivan ja liiketoimintalähtöisen ratkaisun. Olennaista on luoda toimintakyvykkyydet, jossa liiketoimintasovelluksille löydetään tarkoituksenmukaiset pilvialustat. Yksi voi olla julkisessa pilvessä, toinen yksityisessä pilvessä, kolmas yksityisessä Edge-pilvessä asiakkaan tuotantolaitoksessa ja niin edelleen.

Avain on siinä, että kaikki nämä pyörivät osana keskitettyä pilvi-infrastruktuurin hallintapalvelua, joka on täysin aika- ja paikkariippumaton.

Haluatko jatkaa keskustelua aiheesta? Tutustu asiantuntijapalveluihimme ja ota yhteyttä! 

Ota myös haltuun pilvisanasto!

Aki Liimatta
Head of Cloud and Infra Managed Services

Haluatko kuulla lisää?

Aki Liimatta

Head of Cloud and Infra Managed Services

Lisää samalta asiantuntijalta

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä