noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

S/4HANA-käyttöönotto TietoEVRYn tuotteistetulla Brownfield-konversiomenetelmällä

Kustannustehokas, nopea ja riskitön tapa siirtyä SAP S/4HANA -järjestelmään.

Heikki Kuvaja / 22. maaliskuuta, 2021

SAP S/4HANA -käyttöönotto voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla, joista sopivin valitaan ympäristökohtaisesti käytettäväksi. Valintaa ohjaa järjestelmän nykytilaan liittyvät ominaisuudet.

Transitiovaihtoehdoista tunnetuimmat ja TietoEVRYn tukemat ovat uusimplementointi eli ns. Greenfield-käyttöönotto, hybridi eli ns. Bluefield, jossa voidaan hyödyntää olemassa olevaa ympäristöä selektiivisesti käyttöönotossa sekä konversio eli ns. Brownfield-lähestyminen, joka mahdollistaa nyky-ympäristön hyödyntämisen tulevan liiketoimintatransformaation pohjana.

Seuraavassa tarkastelemme Brownfield-konversiomenetelmää, jonka olemme tuotteistaneet riskittömäksi, kustannustehokkaaksi sekä nopeaksi tavaksi siirtyä SAP S/4HANA -järjestelmään ja aloittaa liiketoimintatransformaatio tehokkaasti.

TietoEVRYn SAP-sertifioitu kumppaniratkaisu Brownfield-konversioon

Miksi SAP S/4HANA -käyttöönotto kannattaa tehdä konvertoimalla vanhasta SAP ERP
-järjestelmästä?

 • Konversio tarjoaa nopean vaihtoehdon siirtyä uuteen teknologiaan kevyemmällä mallilla.
 • Liiketoiminnan uudistaminen voidaan toteuttaa vaiheistetusti teknisen käyttöönoton jälkeen.
 • Loppukäyttäjät voivat hyödyntää samaa osaamista ja SAP-käyttöliittymää kuin aiemmin ja uudet SAP S/4HANA -ominaisuudet voidaan ottaa käyttöön vaiheittain.
 • Konversiossa säilytetään olemassa oleva lisenssiomaisuus, data, tarkoituksenmukaiset SAP-konfiguraatiot ja asiakaskohtaiset ohjelmat tukemaan olemassa olevia liiketoimintaprosesseja.
 • SAP-lisensoinnissa voidaan osin hyödyntää jo ostettuja lisenssejä maksamalla vain SAP HANA -tietokantalisenssi ja SAP S/4HANA -ohjelmistolisenssit. Tällöin voidaan jatkaa Professional / Limited Professional -käyttäjälisensseillä.

TietoEVRYn paketoitu konversioratkaisu on SAP:n sertifioma kumppaniratkaisu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on olemassa tuotteistettu ratkaisu ja projektimalli nopeuttamaan ja tehostamaan S/4HANAan siirtymistä konvertoimalla. TietoEVRYn paketoidulla, valmiiksi hinnoitellulla ratkaisulla SAP-ympäristön konversio on riskitön ja asiakkaalle kustannustehokas vaihtoehto.

Brownfield-konversiomenetelmän vaiheet

 • Tunnistamme mahdolliset poikkeamat jo varhaisessa vaiheessa ja niihin voidaan reagoida ennen kuin ne aiheuttavat lisätyötä tai viivästymisiä.
 • Projektin alkuvaiheessa tunnistetaan eheysrajoitukset eli mikä nykyjärjestelmästä toimii sellaisenaan uudessa SAP S/4HANAssa ja mitä pitää teknisesti muuttaa.
 • Samassa yhteydessä tunnistetaan loppukäyttäjien eniten käyttämät ohjelmistot ja arvioidaan SAP Fiori -käyttöliittymän valmiudet työasema- ja mobiilikäytölle sekä tunnistetaan liiketoimintaprosessien parannuspotentiaali jatkokehitystä varten.
  a) Asennetut ohjelmalaajennukset tarkistetaan ja niiden tekniset muutos- tai päivitystarpeet selvitetään.
  b) Tunnistetaan tehtyjen räätälöintien muutostarpeet uudelle SAP S/4HANAlle tai mahdollisuudet joidenkin räätälöintien poistamiselle.
  c) Selvitetään SAP HANA -tietokannan muisti- ja levykapasiteettitarpeet.
 • Kun asiakkaan SAP-ympäristön tila ja valmius konversiolle on kartoitettu, asetamme yhdessä selkeät tavoitteet, jaamme vastuut ja tehtävät hyödyntäen valmiita dokumenttipohjia ja parhaita käytäntöjä.
 • Tietokanta muutetaan SAP HANA -tietokannaksi ellei se jo ole sellainen, tietomalli konvertoidaan uuteen SAP S/4HANA -malliin ja ERP-ohjelmisto päivitetään SAP S/4HANAaan.
 • Selvitetään ja varmistetaan suorituskyky uudella ohjelmistolla.
 • Tarkistetaan käyttöoikeudet, liittymien toimivuus, eräajot.
 • Tuotteistetulla etenemisellä, valmiilla projektisuunnitelmilla ja teknisellä kokemuksella sekä omilla ja SAP-työkaluilla varmistetaan onnistunut konversio ja käyttöönotto.
 • Varsinainen tekninen käyttökatko minimoidaan pidennetyn viikonlopun mittaiseksi.

S, M, L -kokoluokan paketoidut ratkaisu sekä hyödyt

Ratkaisumme sisältää S, M, L -kokoiset paketit konversiomenetelmälle. Mallin valinta riippuu kolmesta tekijästä: 1) liiketoiminnan monimuotoisuudesta, 2) SAP-ratkaisun toiminnallisesta laajuudesta sekä 3) teknisestä monimutkaisuudesta kuten tietokannan koosta ja asiakaskohtaisten räätälöintien määrästä. Kussakin paketissa on omat projektisuunnitelmansa työmääräarviointeineen ja olemme valmiit antamaan paketille kiinteän hinnan.

Pääset nopeasti ja riskittömästä suunnittelemaan investointisi suuruuden sekä projektoinnin vaatimat resurssit ja lisensointimuutokset.

Alla olevat videot selventävät valintaa ja kertovat tarkemmin ratkaisusta ja vaihtoehdoista.

TietoEVRY SAP sertifioitu S/4HANA Brownfield-konversio - Executive summary 

TietoEVRY SAP sertifioitu S/4HANA Brownfield-konversio

Neuvomme S/4HANA-konversiota harkitseville

Jos olet jo hankkinut HANA-tietokantalisenssit ja ottanut ne käyttöön on konversiomenetelmä nopein, helpoin ja kustannustehokkain vaihtoehto. Pääset nopeasti lähtötilanteesta valmiiseen varsinaisen S/4HANA-ohjelmiston asennukseen konversiokierroksilla.

Panosta datan siivoukseen heti alussa. Tunnista pakolliset muutokset kuten asiakas- ja toimittajatietojen uusi käsittely S/4HANAssa sekä tee vaadittavat toimet ennen konversiokierroksia.

Ota liiketoiminta mukaan hankkeeseen tunnistamaan uusia mahdollisia ominaisuuksia prosessien parantamiseksi sekä testaamaan vanhat toiminnallisuudet S/4HANAssa. Aloita liiketoiminnan kehittämistyö konversioprojektin rinnalla, jotta varmistat liiketoimintahyötyjen toteuttamisen mahdollisimman pian teknisen konversion jälkeen. Näitä asioita voi ja on hyvä tehdä samanaikaisesti.

TietoEVRYllä on vuosien kokemus S/4HANA-projekteista sekä yli tuhannen hengen SAP-konsulttiosaaminen toteuttamaan S/4HANA-projektisi.

Haluatko tietää lisää? Katso videot, joissa kerromme Brownfield-menetelmästä tarkemmin.

TietoEVRY SAP sertifioitu S/4HANA Brownfield-konversio - Executive summary

TietoEVRY SAP sertifioitu S/4HANA Brownfield-konversio

Lue lisää: SAP S/4HANA Transformation Services

Kirjoittajat

Heikki Kuvaja

Heikki is a SAP Architect with solid 20 years of SAP experience. Technology is there to help us, let's keep it simple.

Mikko Vepsäläinen

Mikko is a solution, projecting, IT Management, and SAP professional with 25+ years' experience in several global and regional manufacturing, service, and logistic companies. Mikko has a curious business process improvement and solution-driven architecture-oriented mind for the future.

Mikko Vepsäläinen
Head of SAP Sales

The author has 18 years of experience with SAP ERP implementations, maintenance, development, licensing and architecture, and the functionality of the SAP ecosystem as part of business ICT.

Heikki Kuvaja
Senior SAP Solution Architect

Heikki Kuvaja is SAP Architect with solid 20 years of SAP experience. Technology is there to help us, let's keep it simple.

Haluatko kuulla lisää?

Heikki Kuvaja

Senior SAP Solution Architect

Mikko Vepsäläinen

Head of SAP Sales

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä