noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Kursen genomförs nu på distans

Med anledning av rådande situation gällande covid-19 pandemin genomförs nu kursen på distans.

Kursen genomförs under en dag och är lärarledd. I kursen kombineras seminarier och gruppövningar. Allt genomförs interaktivt med hjälp av vår lärplattform co-learning och videomötesverktyg.

Kontakta oss om du har frågor.
Läs mer om våra distansutbildningar

PPS Effektstyrning

Bidrar projekten till verksamhetens behov av förändring?
Genomförs hela förändringen?
Realiseras de tänkta nyttorna?

PPS effektstyrning ger dig kunskap om hur du kan sätta mål för verksamhetsutveckling som involverar projektarbete. Du lär dig ett strukturerat sätt att arbeta fram effektmål med mätbara nyttor och förändringar, som har koppling till program- och projektstyrning. Du får kunskap om en metod för att värdera nyttor och kostnader för de insatser som krävs för nyttorealiseringen.

Se kursschema och boka din plats

Innehåll

  • Allmänt om effektstyrning
  • Identifiera och värdera nyttor
  • Realisera förändring och effekt
  • Roller – ansvar och samverkan

Mål

Efter kursen har du kunskap om:

  • Hur effektstyrning kan fungera som ett verktyg för att initiera rätt projekt i verksamheten
  • Sambanden mellan projekt, förändringsarbete och effekt
  • Struktur för nyttovärdering och nyttorealisering
  • Roller och ansvar inom effektstyrning

Läs fler kursrecensioner

Målgrupp
Verksamhetsansvariga, beställare, programägare och programledare samt personer som vill förstå hur man säkerställer att projekt leder till förändring och önskad effekt i verksamheten; t.ex. projektledare,förändringsledare, controllers och kvalitetsansvariga

Förkunskaper
Inga specifika.

Genomförande
Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter varvat med grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Material
Färdigheter och mallar från PPS OnLine.

Omfattning
En dag.

Se kursschema och boka din plats

Kursen ges även verksamhetsinternt.
Ta kontakt!

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn