noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Stora möjligheter med AI, men svenskarnas optimism rasar

Andelen svenskar som är positiva till hur AI påverkar dem har under de senaste två åren rasat och är nu nere på en rekordlåg nivå. Det visar en ny, riksomfattande undersökning.

21 november 2023

Andelen svenskar som är positiva till hur AI påverkar dem har under de senaste två åren rasat och är nu nere på en rekordlåg nivå. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenska folkets attityder till AI som genomförts för sjätte året i rad.

Undersökningen har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans Tietoevry, Atea Sverige, Linnéuniversitetet och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Den innefattar svar från 1000 personer i hela landet mellan 16 och 74 år, intervjuade genom Kantar Sifo under september och oktober 2023.

2021 var majoriteten av svenskarna positiva till hur AI påverkar dem som privatperson (54 %). Sedan dess har andelen positiva minskat med 19 procentenheter. Nu säger sig endast drygt var tredje vara positiv till AI (35 %). Det är den lägsta siffran sedan undersökningen började genomföras 2018. Parallellt är andelen som är negativa rekordhög (32 %).

Den främsta oron med AI är att inte kunna skilja mellan vad som är sant och falskt, exempelvis genom falska nyheter, bilder och videos. Hela 60 procent svarar detta, vilket är en ökning med 17 procentenheter under det senaste året.

Varannan person (50%) tror idag att AI kommer att kommer att skapa ett större utanförskap, där de som kan tekniken får mer makt. Detta kanske delvis kan förklaras av att den negativa medierapporteringen har färgat av sig på attityderna. Det handlar om allt från skolfusk med ChatGPT, och bilder och videos som manipuleras genom så kallade deep fakes, till varningar från forskare och experter som målar upp ett ganska dystert framtidsscenario.

"Jag tycker att det är viktigt att ta folks oro på allvar och att alla som har inflytande över utvecklingen tar sitt ansvar. Som techbolag som ständigt utvärderar och använder ny teknologi i våra kundlösningar är det enormt viktigt att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när vi utvecklar lösningar som baseras på AI. Vi har tagit fram ett slags etiskt ramverk som vi avser att rulla ut på bred front. Och vi har även utecklat ett antal principer som ska användas som riktlinjer i projekt där AI används. Dessa handlar bland annat om att säkerställa integritet och inkludering", säger Ida Bohman Steenberg, hållbarhetschef på Tietoevry.

Det finns dock även ljuspunkter i rapporten. Att använda AI som stöd inom vissa samhällssektorer ansågs positivt. Endast 8% tyckte inte att AI borde användas inom något samhällsområde. Sjukvård (46%) och brottsbekämpning (45%) toppar listan på områden där användning av AI för att åstadkomma förbättringar bedöms positivt.

"Vi ser stora möjligheter med AI inom såväl sjukvården som i forskningen, där enorma datamängder ska analyseras. Vi har flera projekt där vi sett att AI kan bidra till att öka produktiviteten, korta svarstider och ställa säkrare och snabbare diagnoser. Inom hälso- och sjukvård är integritet, opartiskhet och säkerhet helt avgörande vid utveckling av lösningar baserade på AI. Och att alltid utgå från invididen - att individen sätts i centrum för alla lösningar", säger Anders Jönebratt, Sverigechef för Tietoevry Care.

Ladda ner rapporten

Läs mer om Tietoevrys AI-lösningar

För mer information, vänligen kontakta:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa. Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.

 

Vill du veta mer?

Ida Bohman Steenberg

Chief Sustainability Officer

Anders Jönebratt

Head of Tietoevry Care Sweden

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn