noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry i samarbete med Friends kring årets Friendsrapport

Data från AI-verktyget "Digitala tvillingen" har använts vid kartläggningen inför årets Friendsrapport

16 augusti 2023

Data från AI-verktyget "Digitala tvillingen" har använts vid kartläggningen inför årets Friendsrapport. Rapporten visar ett samband mellan mobbning och psykisk ohälsa, samt att barn aldrig tidigare har rapporterat så höga nivåer av psykisk ohälsa som nu.

Tietoevry samarbetar med Friends i årets Friendsrapport

Att känna sig trygg är den viktigaste faktorn för att barn och unga ska må bra. Samtidigt visar årets Friendsrapport, som publiceras den här veckan, att barn i svenska skolor aldrig tidigare har påvisat så höga nivåer av psykisk ohälsa som nu. Siffrorna är mycket nedslående och vi som samhälle måste gemensamt agera för våra barn och ungas framtid. Skolan ska vara en trygg plats för alla, fri från mobbning och kränkningar, där elever och lärare kan utvecklas, lära och må bra.

Tillsammans med Friends och Örebro Universitet utvecklar vi på Tietoevry den digitala tvillingen mot mobbning - ett preventivt AI-verktyg för en tryggare skola. För första gången har nu den digitala tvillingen använts för att kartlägga skolelevers enkätsvar till Friendsrapporten, där resultatet verkat som statistik- och analysunderlag.

Vi har pratat med Magnus Loftsson, forskningsledare på Friends och en av dem som ansvarat för arbetet med Friendsrapporten, om årets rapport:

Magnus, hur ser du att den digitala tvillingen skulle kunna hjälpa till att stävja mobbning och kränkningar i skolan?

– Vi vet enligt forskning att de skolor som regelbundet genomför kartläggningar av skolmiljön har lägre förekomst av mobbning och kränkningar. Genom kartläggningar får man en bild av hur det ser ut i klassrummen: hur mår elever och personal på vår skola? Vad gör vi för att öka tryggheten och minimera risken för ohälsa? Vi ser att det spelar stor roll vilka frågor man ställer i enkäter, hur man analyserar resultat och statistik och tar fram förslag på åtgärder som är anpassade efter respektive skola, istället för att ta fram ett förslag som ska gälla för alla skolor. Vi ser också att det blir bäst resultat när vi arbetar fram åtgärder tillsammans med den specifika skolan utifrån det sammanställda och analyserade underlaget. I kartläggningsarbetet och det efterföljande analysarbetet har den digitala tvillingen spelat en viktig roll och det har varit fint att se hur bra det har fungerat.

Är det något resultat som sticker ut i årets Friendsrapport?

– Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan mobbning och psykisk ohälsa: ju mer mobbning – desto mer psykiska besvär. I årets rapport uppmärksammas särskilt mobbning och kränkningar, hur barn och unga mår och jämlikhet. Resultatet visar tydligt att vissa grupper och identiteter är utsatta i högre grad för mobbning, däribland HBTQI+-personer och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Generellt sett är även tjejer mer utsatta än killar och lider i högre grad av psykiska besvär som sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation och nervositet till följd av detta.

Vad beror de nedslående resultaten på?

– Det finns flera olika orsaker och faktorer bakom detta. Vi ser att något har hänt under senare år då barn och unga trivs allt mindre bra i skolan, det är ökade krav och stress, och de vuxna som finns på plats kanske också är mer stressade och mindre tillgängliga, ofta till följd av de kraftiga nedskärningar som genomförts inom skolan de senaste åren. Det här är jätteviktiga frågor som behöver komma upp på både den nationella och lokala agendan, samtidigt som det behövs mer resurser till skolan.

Hur ser planen ut framåt för det fortsatta arbetet med den digitala tvillingen?

– Vi ska nu gå igenom enkäten, fortsätta utvecklingsarbetet och även analysera resultatet och förenkla processen ännu mer. Vi på Friends kommer att använda den digitala tvillingen till nästa års Friendsrapport också.

Som organisation driver vi flera krav gentemot beslutsfattare. Ett krav som är särskilt viktigt när det kommer till barns och ungas psykiska hälsa är att införa ett nationellt kartläggningssystem. Elever är experter på sin verklighet och vi behöver våga ställa specifika frågor till dem om utsatthet. Den digitala tvillingen skulle då kunna implementeras som ett nationellt enkätsystem för mätning av mobbning i alla skolor, baserat på forskning, och ge förslag på insatser och arbetssätt för varje skola.

Läs Friendsrapporten 2023 här

Läs mer om den digitala tvillingen här

Magns_Loftson.jpg
Magnus Loftson, forskningsledare på Friends

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn