noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Undersökning om finansiella bedrägerier: 13 procent har drabbats senaste året

Nu är svenskarna oroliga för hur AI kan användas av kriminella

19 juni 2023

Mer än en miljon (13 procent) svenskar har drabbats av bedrägerier bara det senaste året – nu är svenskarna oroliga för hur AI kan användas av kriminella.

Finansiella bedrägerier är ett stort samhällsproblem som drabbar privatpersoner hårt och göder kriminellas makt. En ny undersökning som genomförts på uppdrag av Tietoevry visar att 13 procent av svenskarna uppger att de antingen själv eller en familjemedlem har blivit utsatta för finansiella bedrägerier det senaste året. Samtidigt framkommer det att många svenskar är orolig för vad utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) kan innebära för kriminellas möjligheter att begå bedrägerier. 41 procent uppger att de är ganska eller mycket oroliga för att AI kommer att öka risken att bli utsatt.

Undersökningen som genomförts av YouGov visar att allmänheten är orolig för den snabba utvecklingen inom AI, med 41 procent som uttrycker oro för att AI kan öka risken för bedrägerier. 21 procent tror att fördelarna överväger nackdelarna, men bara 2 procent är övertygade om att AI enbart kommer att bidra positivt. Detta speglar en förståelse för att, precis som AI kan användas för att förbättra säkerhetsåtgärder, kan det också utnyttjas av brottslingar för att genomföra mer sofistikerade bedrägerier.

Trots oron för ny teknik är svenskarna villiga att dela med sig av nödvändig information för att förhindra och bekämpa bedrägerier. 74 procent uppger att de är villiga att dela personlig finansiell information mellan banker och myndigheter. 57 procent är öppna för att låta AI analysera deras finansiella information i förebyggande syfte.

– Det här är en viktig undersökning som lyfter fram både möjligheter och farhågor kring finansiella bedrägerier som är ett stort samhällsproblem. Det är tydligt att det finns en stark vilja att förhindra bedrägerier, men också att det finns betydande oro för hur teknologin kan påverka säkerheten. Detta tror vi till viss del grundar sig på okunskap om de många möjligheter som AI medför och att rapporteringen lätt fokuserar på de negativa aspekterna av framväxande teknologier. Samtidigt är det bra att svenskarna är sunt skeptiska eftersom det är det främsta vapnet mot att förhindra bedrägerier, säger John Erik Setsaas, internationell expert inom identitetsfrågor och bedrägeribekämpning, Tietoevry Banking.

När det kommer till synen på ansvar för att skydda mot och förebygga finansiella bedrägerier anser de flesta svenskarna att individer och banker har lika stort ansvar (45%), med viss övervikt mot att bankerna har störst ansvar (27 %) istället för enskilda individer (20 %).

– Det är viktigt att alla aktörer tar ett ansvar för att förhindra bedrägerier och penningtvätt och idag finns det stora möjligheter för banker att upptäcka tvivelaktiga mönster och direkta brott, men som hindras av att data inte delas mellan olika aktörer. Det saknas helt enkelt pusselbitar som ligger hos olika aktörer, men som exempelvis en AI skulle kunna använda för att snabbare och effektivare förhindra att stora summor pengar hamnar i de kriminellas fickor, säger John John Erik Setsaas.

Ladda ner undersökningen som en rapport

John Eriks tips för att minska risken att bli utsatt för bedrägeri

Bedragarna är ofta professionella aktörer och alla kan bli lurade. I takt med den snabba AI-utvecklingen finns det fem saker alla kan tänka på:

✅Verifiera identiteten på personer som kontaktar dig: Bedragare kan utnyttja AI för att skapa syntetiska röster och genomföra telefonbedrägerier. Det är även möjligt att återskapa röster från personer som du känner och litar på. Ställ därför kontrollfrågor om du är tveksam och be personen som kontaktar dig verifiera sig med information som bara den personen kan känna till.

✅Ge aldrig ut känslig information i samtal eller meddelanden: Var särskilt försiktig med oväntade kommunikationer som ber om personliga eller finansiella uppgifter. Godkänn inga inloggningar eller transaktioner på förfrågan utan att du kunnat verifiera syftet. Det är vanligt att bedragare uppger att de ringer från en bank eller myndighet.

✅Var skeptisk mot oväntade meddelanden: Tänk en gång extra innan du klickar på länkar eller öppna bilagor. Var skeptisk till meddelanden som uppmanar till snabba pengatransaktioner från vänner eller familj. Det kan hända att deras mail eller sociala medier-konton blivit kapade.

✅Var medveten om att offentlig information kan utnyttjas: Kom ihåg att all information som delas offentligt, både på sociala medier och i andra digitala miljöer också är tillgänglig för kriminella. Personlig information kan användas av bedragare för att bygga övertygande bedrägerier. Med AI är det även möjligt att efterlikna personer i både bild och text.

✅Se upp för falska nätbutiker: Många kortbedrägerier sker genom falska nätbutiker som är gjorda för att likna seriösa och etablerade nätbutiker. Kontrollera därför webbadressen extra noga och var skeptisk mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna.

 

Seminarium i Almedalen om bedrägeribekämpning

Den 28 juni arrangerar Tietoevry ett seminarium i Almedalen om hur tech kan bidra till att stoppa pengarna som göder de kriminellas makt. I panelen deltar representanter från myndigheter, tech-sektorn och banker för att diskutera utmaningar och möjligheter. Läs mer här: https://www.almedalsveckan.info/program/67346

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nordin, PR-ansvarig Tietoevry Banking
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +46 70 234 20 02

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 22-24 maj 2023 har sammanlagt 1 006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år, i Sverige.

Resultatet från undersökning

Har du eller en familjemedlem blivit utsatt för finansiella bedrägerier och/eller identitetsstöld under de senaste 12 månaderna?

 • Ja (samtliga) 13%
 • Ja, jag själv 7%
 • Ja, någon annan i min familj 7%
 • Nej 82%
 • Vet ej/vill ej uppge 5%

Vilket ansvar anser du att individer respektive banker har för att skydda mot och förebygga finansiella bedrägerier?

 • Individen har allt ansvar [1] 2%
 • Individen har störst ansvar [2] 18%
 • Individer och banker har lika stort ansvar [3] 45%
 • Banker har störst ansvar [4] 23%
 • Banker har allt ansvar [5] 4%
 • Vet ej 9%
 • Summerat: Individen har störst ansvar [1-2] 20%
 • Summerat: Banken har störst ansvar [4-5] 27%

Hur trygg känner du dig med att använda digitala betaltjänster (såsom att betala online med kort, mobilbetalningar eller faktura) med tanke på riskerna för bedrägerier och finansiell brottslighet?

 • Inte alls trygg - Jag är mycket orolig och undviker att använda digitala betaltjänster på grund av riskerna. [1] 5%
 • Inte särskilt trygg - Jag använder digitala betaltjänster, men jag är ofta orolig för säkerheten. [2] 20%
 • Ganska trygg - Jag känner mig generellt trygg med att använda digitala betaltjänster. [3] 60%
 • Mycket trygg - Jag känner mig helt trygg och har fullt förtroende för säkerheten hos digitala betaltjänster. [4] 11%
 • Vet ej 5%
 • Summerat: Otrygg [1-2] 24%
 • Summerat: Trygg [3-4] 71%

Är du villig att låta dela din personliga finansiella information mellan banker och myndigheter, om det kan bidra till att förhindra bedrägerier, penningtvätt och annan finansiell brottslighet?

 • Ja (NET) 74%
 • Ja, jag är öppen för att dela min personliga finansiella information om det kan bidra till att förhindra bedrägerier och finansiell brottslighet 24%
 • Ja, men bara viss information och för begränsade syften 50%
 • Nej, inte under några omständigheter 14%
 • Vet ej 12%

Är du villig att låta en AI analysera din personliga finansiella information om det kan bidra till att förhindra bedrägerier, penningtvätt och annan finansiell brottslighet?

 • Ja (NET) 57%
 • Ja, jag är öppen för att låta en AI analysera min personliga finansiella information om det kan bidra till att förhindra bedrägerier och finansiell brottslighet 14%
 • Ja, men bara viss information och för begränsade syften 42%
 • Nej, inte under några omständigheter 29%
 • Vet ej 14%

Är du orolig för att den snabba utvecklingen inom AI kommer att öka risken för att bli utsatt för bedrägerier?

 • Inte alls orolig - Jag tror att AI kommer att förbättra säkerheten och minska risken för bedrägerier [1] 2%
 • Lite orolig - Jag har vissa farhågor men tror att teknikens fördelar överväger [2] 19%
 • Neutral - Jag tror riskerna och fördelarna är lika stora [3] 25%
 • Ganska orolig - Jag tror att AI kan öka risken för bedrägerier, även om det också kan ha vissa mindre fördelar [4] 24%
 • Mycket orolig - Jag är starkt bekymrad över att AI kommer att öka risken för bedrägerier betydligt [5] 17%
 • Vet ej 12%
 • Summerat: Inte alls eller bara lite orolig [1-2] 21%
 • Summerat: Ganska eller mycket orolig [4-5] 41%

 

 

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa. Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information om undersökningen

Per Nordin

PR & Communications Lead

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn