noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevrys fjärde kvartal: flera signifikanta avtal och god lönsamhet

17 februari 2022

Tietoevry presenterar idag kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2021. Företaget redovisar ett justerat EBITA-resultat på 103,3 MEUR (106,4), en omsättning på 742 MEUR (712) och en organisk tillväxt om 3 procent samt en justerad rörelsemarginal om 13,9 procent. Tietoevry har tecknat en rad viktiga avtal och orderstocken uppgår till 3 513 MEUR under fjärde kvartalet 2021, en ökning med 5 procent jämfört med föregående års nivå, vilket stödjer framtida tillväxtambitioner.

Affärsområdena Product Development Services och Financial Services Solutions utmärker sig särskilt och redovisar en organisk tillväxt på 20 respektive 12 procent under kvartalet.

– Vårt fjärde kvartal avslutades med bra momentum och vi kan presentera en kombination av 3 procents organisk tillväxt, stark orderingång i nyckelverksamheter, genomgående lönsamhet och ett starkt kassaflöde. För helåret 2021 var den övergripande affärsdynamiken och våra prestationer särskilt positiva under det andra halvåret som innebar att vi vände till tillväxt. Synergierna från samgåendet har realiserats väl i tid och bidragit till vår lönsamhetsförbättring. Företagets totala resultat drevs särskilt av mjukvaruverksamheter samt Product Development Services och företagets internationella verksamheter, vilket utgör en solid grund för vårt framtida fokus, säger Kimmo Alkio, VD Tietoevry.

– Under året tog vi ett stort steg framåt med tillkännagivandet av vår nya strategi som förväntas dra nytta av möjligheterna inom cloud-baserade, data- och mjukvarucentrerade lösningar. Genom våra sex specialiserade affärsenheter och nya investeringsprioriteringar förväntar vi oss också att nå högre tillväxt och realisera ytterligare lönsamhetsökning, säger Kimmo Alkio.

– Vi är väldigt stolta över att kunna summera kvartalet med flera nya och förlängda kontrakt som tydligt stärker vår position på den svenska marknaden. Vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster och det är inspirerande att samarbeta med kunder som finns representerade över hela landet och är drivande i den digitala transformationen. Samtidigt är det motiverande för våra medarbetare att arbeta med spännande och framstående uppdragsgivare, säger Johan Torstensson, Sverigechef Tietoevry.

Tietoevry har tecknat flera signifikanta avtal på den svenska marknaden under kvartalet, bland annat:

  • Tietoevry utökade sitt samarbete med MedMera Bank genom implementering av avancerade AI- och maskininlärningslösningar för att bland annat möjliggöra snabbt, evidensbaserat beslutsfattande för att minska kundbortfallet.
  • Stockholms stad och Tietoevry ingick ett långsiktigt avtal om nästa generations IT-tjänster. Tietoevry kommer att förse Stockholms stad med en IT-miljö som täcker toppmoderna digitala tjänster, inklusive automatisering och AI inom IT-drift.
  • SEB och Tietoevry förlängde sitt strategiska samarbete. Avtalet omfattar produktion och personalisering av kort för SEB Group på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
  • Länsförsäkringar förlängde sitt samarbete med Tietoevry inom korttjänster. Tietoevry kommer att leverera korttjänster, inklusive upptäckt och förebyggande av bedrägerier.
  • Bankomat och Tietoevry förnyade sitt avtal om IT-tjänster för bankomater. Samarbetet har pågått sedan 2011 och förlängningen gäller i tre år fram till slutet av mars 2025.
  • Systembolaget utökade sitt strategiska samarbete med Tietoevry. Samarbetet startade 2011 och kontraktet förlängs nu till maj 2025. Med sin förenklade och pålitliga serviceleverans kommer Tietoevry att fortsätta stödja Systembolaget i den digitala och hållbara omvandlingen.
  • Region Västernorrland förnyade samarbetet med Tietoevry gällande tjänster som hjälper cirka 6 000 användare på sjukhus och vårdcentraler på alla platser i regionen och som levereras främst i kundens datacenter.
  • Tietoevry ska också hjälpa Göteborgs stad att driva på för grönare och fossilfria verksamheter i ett åttaårigt partnerskap. Göteborgs Stads Leasing (GSL) driver förändring med målet att till 2023 ställa om till en helt fossilfri fordonsflotta.
  • Tietoevry har valts ut av Sjöfartsverket för att implementera och utveckla sitt affärssystem. Tietoevrys privata cloud-lösningar och expertteam kommer att svara på Sjöfartsverkets strikta krav på säkerhet och tillgänglighet i alla delar av verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Kontakt

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn