noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Säkerhet och kvalitet i fokus när Sjöfartsverket väljer TietoEVRY – ska sjösätta ett modernt och sammanhållet affärssystem

21 december 2021

TietoEVRY har tilldelats Sjöfartsverkets upphandling gällande affärssystem och kommer nu att implementera och löpande utveckla en modern och säker helhetslösning. Lösningen från IFS ska förenkla myndighetens verksamhet samt bidra till såväl tids- som kostnadsbesparingar.

Sjöfartsverket har genomfört en upphandling i syfte att införa ett heltäckande affärssystem som bidrar till att hålla samman de processer som ger ekonomiska avtryck. TietoEVRY har nu tilldelats uppdraget att implementera en helhetslösning som ska förenkla och effektivisera myndighetens verksamhet.

– Vi kommer att tillhandahålla en tjänst som bygger på affärssystemet IFS Cloud, där vi hanterar hela kedjan från implementering, till drift och vidareutveckling. Det ger flera fördelar och Sjöfartsverket får bland annat en modern lösning som garanterar hög tillgänglighet och korta svarstider, men inte minst förenklar arbetet för såväl medarbetare som leverantörer, säger Venke Bordal, ansvarig för offentlig sektor på TietoEVRY.

TietoEVRY kommer att erbjuda lokala molnlösningar och expertteam för att svara på Sjöfartsverkets högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet i hela verksamheten.

Uppdraget stäcker sig initialt över sex år och har ett beräknat kontraktsvärde på 100 miljoner SEK. Avtalet ger möjlighet till en förlängning på ytterligare tolv år.

Om Sjöfartsverket
Ungefär 90 procent av all svensk import kommer in via landets hamnar, och på uppdrag av Sveriges regering ansvarar Sjöfartsverket för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Bland annat hanterar Sjöfartsverket ca 40 000 lotsningar varje år, och de ansvarar även för sjö- och flygräddning, muddrar farleder och underhåller slussar och fyrar.

För mer information, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång. TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn