noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY och Tracy of Sweden ingår partneravtal för full spårbarhet och transparens genom hela skogsindustrins värdekedja från skog till slutprodukt

27 maj 2021

TietoEVRY har tecknat ett partneravtal med Tracy of Sweden som innebär att TietoEVRYs kunder inom skogsindustrin nu ges en unik möjlighet att kunna spåra och identifiera enskilda stockar digitalt genom hela produktionskedjan, från det individuella trädets växtplats till slutprodukt. Detta innebär bland annat enklare certifieringsprocesser, optimal råvaruanvändning, mer effektiv lagerhållning och träffsäkrare leveranser. Det skapar också möjlighet till ett mer transparent och hållbart skogsbruk.

Att digitalt kunna identifiera och följa stockar genom skogsindustrins värdekedja, hela vägen till produktion, har tidigare inte varit möjligt. Tracys patenterade teknik, Tracy Forestry™, löser det problemet genom att skapa digital identifiering av varje enskild stock. Identifieringen bygger på fotoanalys av trädets eget fingeravtryck, stockändans unika mönster.

– Att kunna digitalisera det skogliga flödet fullt ut för våra kunder ger unika möjligheter. På sikt kommer detta få stora positiva effekter ur såväl hållbarhets- som effektviseringssynpunkt för hela den nordiska skogsindustrin. Vi är glada för möjligheten att kunna implementera Tracy of Swedens teknik i alla de betydande skogsprojekt som vi driver i Sverige och Norden, säger Alexandra Andersson, Head of Natural Resources på TietoEVRY.

Med hjälp av Tracy of Swedens kameror och avancerade bildanalysalgoritmer kan varje enskild stock identifieras och analyseras digitalt så att stocken blir informationsbärare genom hela produktionskedjan. Det är en ny dimension av informationsdata som tidigare inte funnits tillgänglig, vilket innebär att TietoEVRY och Tracy of Sweden nu tillsammans knyter ihop en nyskapande digital värdekedja och gör den helt transparent, från avverkning till industri och vidare till slutprodukt.För skogsindustrin innebär Tracy Forestry™ även att lagerhanteringen blir enklare och mer hållbar då man, via en snabb fotoanalys, också får exakt information om vedålder. Att snabbt och enkelt kunna få reda på hur gammalt virket är innebär att rätt partier kan prioriteras vid produktion så att mindre kemikalier krävs bland annat för att tillverka pappersmassa.

– För oss är det ett betydande strategiskt steg att kunna erbjuda Tracys digitala effektivitetshöjande lösning för TietoEVRYs stora kundbas. Tracy of Sweden lämnar nu uppstartfasen och ur ett globalt perspektiv är vårt mål att Tracy Forestry™, ska leda till ett paradigmskifte inom hållbarhet för den globala skogsindustrin. Vårt tekniska genombrott för fullständig spårbarhet är inte minst ett verktyg för världens länder att kunna hindra illegal avverkning och handel. Ett verktyg för att göra verklighet av FN:s hållbarhetsmål, säger Judith Maria Rendahl, Head of Communication and Conceptual Development på Tracy of Sweden. 

Partneravtalet träder i kraft omgående och täcker TietoEVRYs projekt på nordisk nivå. Redan idag pågår flera pilotprojekt där tekniken används i den dagliga driften.

För ytterligare information eller förfrågningar, vänligen kontakta: 

TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com 

Tracy of Sweden: +46 70 555 46 09, m.rendahl@tracyofsweden.com

Om TietoEVRY

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång. 

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.

Om Tracy of Sweden

Tracy of Sweden har utvecklat en patenterad teknik, Tracy Forestry™, som är ett tekniskt genombrott för leverans av digital äkta spårbarhet på stocknivå enligt gällande krav från EU:s Timmerförordning, FSC och PEFC. Guldvinnare av SkogsElmia Innovation Award 2019 för bästa skogsindustriella innovation.

Tracy bygger sin organisation på modern organisationsteori, vilket ger hög flexibilitet och snabbhet i omställningar beroende på de möjligheter och problem som ska hanteras. Tracy bygger samarbete med enskilda specialister och företag med den spetskompetens som för utvecklingen framåt.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn