noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY på plats tre i SHE Index som mäter mångfald och inkludering på arbetsplatsen – lanserar nya jämställdhetsmål

05 mars 2021

SHE Index mäter företags fokus på mångfald och inkludering och i årets mätning hamnar TietoEVRY på en tredjeplats i Sverige. Utmärkelsen är en viktig milstolpe när TietoEVRY nu lanserar sitt nya jämställdhetsmål som innebär att det år 2030 ska vara lika stor andel kvinnor som män anställda i bolaget. Målet om genusbalans är en del av hållbarhetsplanen ”Upgrading tomorrow.

TietoEVRY lanserade den 2 mars sin första gemensamma hållbarhetsplan efter samgåendet 2020. En stor del av planen handlar om frågor som rör mångfald och inkludering. Planen sätter ramarna för de åtgärder som företaget kommer att vidta under det kommande decenniet för att accelerera en jämnare könsfördelning mellan kvinnor och män inom bolaget.

– På TietoEVRY ser vi att mångfald är viktigt. Människor med olika könsidentifiering, etniskt ursprung, religion eller tro, funktionsvariation eller ålder är lika värdefulla för att skapa en bra och inspirerande arbetsplats. Att omfamna varje individ skapar en kultur där alla kan blomstra och nå sin fulla potential. Vi tror att olika perspektiv är en förutsättning för att lyckas med innovation, säger Kimmo Alkio, vd och koncernchef för TietoEVRY.

TietoEVRY har arbetat strategiskt för att öka jämställdheten under många år. I SHE Index utmärker sig TietoEVRY i Sverige inom områden som andel kvinnor i ledande befattningar, för insatser som motverkar löneskillnader mellan könen och flera proaktiva åtgärder. Alla nyanställda utbildas för att själva lättare upptäcka egna, ofta omedvetna fördomar som kan påverka beslutsfattande och samarbete.

– Mångfald och jämställdhet är en viktig del av vår affärsstrategi. Det finns mycket arbete att göra för oss i tech-branschen för att locka fler kvinnor men också jobba för en inkluderande arbetsmiljö och öka medvetenheten om förutsättningar och normer på vår arbetsplats. Den här utmärkelsen visar att vi är på rätt väg, säger Karin Schreil, Sverigechef, TietoEVRY.

I rankingen för 2020 hamnar TietoEVRY i Sverige på tredje plats bland 34 företag.

Höga ambitioner för jämställdhet

Som en del av den nya hållbarhetsplanen ”Upgrading tomorrow” sätter TietoEVRY höga mål för mångfald och inkludering, med målet att nå 50/50 balans mellan kvinnor och män senast år 2030. Det är ett ambitiöst mål i en bransch där en stor majoritet är män.

– Ett exempel på hur vi planerar att uppnå detta är att vi sätter specifika mål för genusbalans per affärsområde, för att kunna mäta och utvärdera vår utveckling. Vi har alltid både en kvinna och en man som kandidater till efterträdare för ledarpositioner. Vi deltar aktivt i olika utvecklingsprogram för kvinnliga ledare och strävar efter att bygga en kultur av kontinuerligt lärande och mentorskap, som en del av TietoEVRYs kulturkod och ledarskapsramverk. Vi siktar högt och tror att vi kan göra skillnad som en av de största arbetsgivarna i Norden inom IT och teknik, säger Karin Schreil.

– SHE Index är en katalysator för att sätta fokus på mångfald och inkludering inom ledarskap och bland anställda, som innefattar lika kompensation och balans i arbetslivet. Genom att delta i indexet har företagen tagit viktiga steg i sitt arbete för ökad inkludering. Från och med nu kan företag i Norge, Sverige, Finland och Danmark ansluta sig till indexet. Vår plan är att SHE index kommer att finnas tillgängligt i alla europeiska länder under 2021, säger Heidi Aven, grundare och vd SHE Community.

Rankningen av SHE-index presenteras på SHE Conference den 5 mars.

Läs mer om inkluderingsarbetet på TietoEVRY här: https://www.tietoevry.com/en/sustainability/ethical-conduct/Diversity_and_inclusion/

För mer information, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk, +46 70 234 20 02, news@tietoevry.com

Om SHE Index
SHE Index, som presenteras av EY, är en katalysator för att uppmuntra fokus på mångfald och inkludering på arbetsplatser, lika lön och balans mellan arbete och fritid. Genom att göra en konkret mätning vill SHE Index möjliggöra en förändring. Det som kan mätas kan också förbättras. https://sheindex.com/se

Om TietoEVRY

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn