noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY ska stötta Keskos tillväxt i Sverige och norra Europa med hjälp av ny teknologi och automatisering

30 oktober 2020

TietoEVRY och Kesko, en finländsk detalj- och partihandelskedja med en varumärkesportfölj som bland annat består av K-Rauta, K-Bygg och K-Market, har tecknat ett avtal för att stödja implementeringen av Keskos strategi. Tillsammans ska de öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten med hjälp av automatisering och nya tekniska lösningar, samtidigt som samarbetet ska möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av data. 

Med det nya samarbetsavtalet kommer TietoEVRY och Kesko att samarbeta inom operativa IT-tjänster, med ett tydligt utvecklingsfokus. Avtalet omfattar ett brett utbud av tjänster, inklusive hantering av Keskos affärskritiska applikationer, integrations- och molntjänster, slutanvändartjänster samt informationssäkerhet och kapacitetstjänster. Partnerskapet ska också säkerställa att tjänsterna är affärsdrivande och håller en hög standard.

”K-gruppen är mitt i en spännande resa för att fortsätta växa i Finland, Sverige och på andra håll i norra Europa. Samtidigt vill vi stärka vår digitala kapacitet för att förbättra vår kundupplevelse, effektivitet och kvalitet. Vi har valt ut de partners som bäst uppfyller våra krav inom dessa områden”, säger Mikko Helander, vd och koncernchef, Kesko.

”Vi har utmärkta relationer med våra viktigaste partners. Vi har noggrant undersökt våra alternativ och beslutat om ledande teknikföretag, inklusive vår strategiska partner TietoEVRY, som har uppvisat en stark kapacitet för att bygga upp digitalt ledarskap, påskynda vår tillväxt och säkerställa kontinuitet i vår verksamhet. Dessutom kommer storskalig automatisering av IT-tjänster att ge betydande förbättringar av vår kvalitet och kostnadseffektivitet”, säger Arto Hiltunen, Chief Information Officer på Kesko.

”Vi är glada över möjligheten att utöka vårt samarbete och stärka K-gruppens verksamhet genom avancerad analys och effektiv användning av data. Vi erbjuder världsledande automatiseringslösningar och teknologier för att påskynda förverkligandet av K-gruppens strategi”, säger Kimmo Alkio, vd och koncernchef, TietoEVRY.

För mer information, vänligen kontakta: 
TietoEVRY Newsdesk: +358 40 5704072, news@tietoevry.com

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars försäljning uppgår till 13 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 43 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter 11 miljarder euro och har cirka 25 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör över 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. Kesko är världens mest ansvarsfulla företag inom mataffärsbranschen (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

Bilagor

Kontakt

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn