noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Starkt operativt resultat och goda framsteg inom integrationen av TietoEVRY under andra kvartalet

24 juli 2020

TietoEVRY rapporterar idag en stärkt rörelsemarginal på 11,7 procent under andra kvartalet 2020, upp från 9,6 procent från året innan. Omsättningen var 686,4 MEUR under kvartalet, vilket innebar en organisk minskning med 1 procent från året innan. Alla affärsenheter presterade bra under den aktiva integrationsperioden och demonstrerade tydlig motståndskraft mot effekterna av COVID-19-pandemin. Stora engångsposter som bokförts för kvartalet möjliggör ytterligare förstärkning av framtida lönsamhet.

– Vi är glada att kunna rapportera ett bra kvartal, som trots en krävande tid lyfts av lyckade åtgärder för att anpassa oss efter effekterna av COVID-19 och för att säkerställa våra medarbetares välbefinnande. Vi har genomfört integration i snabb takt och ökar därmed målsättningen för synergierna från sammanslagningen till 100 MEUR. Med nuvarande förutsättningar förväntar vi oss att nå nivån på EUR 70-80 miljoner i slutet av 2020. Stora engångsposter som bokfördes under andra kvartalet kommer dessutom att lägga en stark grund för vår framtida operativa utveckling, säger Kimmo Alkio, vd TietoEVRY.

Marknaden i Sverige under andra kvartalet kännetecknades av ökad efterfrågan på digitala samarbetsverktyg och molntjänster, som en följd av att privat och offentlig sektorn nu anpassar sig till det "nya normala" i spåren av COVID-19, med mer dynamiska och flexibla arbetssätt. Det syns fortfarande en ökad efterfrågan från offentlig sektor, men en något svagare efterfrågan från delar av den privata sektorn till följd av pandemin under andra kvartalet. Samtidigt har TietoEVRY slutit en rad nya avtal med stora nordiska aktörer inom finanssektorn.

– Vi upplever en ökad efterfrågan på bland annat molntjänster och finanssektorn svarade för en tillväxt på 12 procent i Sverige under andra kvartalet med viktiga nya avtal för att leverera innovativa lösningar, säger Karin Schreil, Sverigechef TietoEVRY.

Under kvartalet ingick bland annat TietoEVRY avtal med SEB som gör det möjligt för banken att erbjuda sina företagskunder virtuella kontanthanteringstjänster för att på ett snabbt och pålitligt sätt centralisera insamling av betalningar och förenkla strukturen för bankkonton. Dessutom ingick TietoEVRY ett långsiktigt avtal med en av Nordens största finansiella institutioner för leverans av heltäckande och toppmoderna kortlösningar som bland annat innefattar kortutgivning, behandling och reklamationstjänster för den svenska och norska marknaden. Med avtalet ska kunden förenkla administrationen för kort- och reklamationsbehandling, samt standardisering av leveranser över nationsgränserna. Detta möjliggör samtidigt enklare och snabbare tillgång till nya framtidsinriktade betalningslösningar för kortkunderna.

Inom molntjänster ingick Aimo Park, Nordens ledande parkeringsföretag, ett strategiskt partnerskap med TietoEVRY för att påskynda sin digitala omvandling genom att öka automatiseringen och implementera olika molntjänster. I slutet av kvartalet utsågs TietoEVRY som nordisk ledare i Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions i ISG Provider Lens ™-studie 2020.

– Detta är ett erkännande för alla skickliga kollegor inom TietoEVRY och ett bevis på vår breda expertis inom molntjänster. På TietoEVRY möjliggör vi alltid rätt molnlösning för att bäst tjäna våra kunder i den digitala transformationen, säger Karin Schreil.

Styrelsen för TietoEVRY har beslutat om en utdelning på 0,635 euro per aktie för året 2019. Det uppgår till 50 procent av den nivå som godkänts av bolagsstämman 2020 och återspeglar osäkerheten i samband med COVID-19-pandemin och de stora engångskostnaderna för 2020.

Läs hela rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:

Kia Haring, Head of Communications and Sustainability, kia.haring@tietoevry.com, +358 40 765 3700

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn