noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Almi stöder småföretagare under coronakrisen med tjänsten Brygglån utvecklad med stöd av TietoEVRY

25 juni 2020

Coronakrisen har slagit hårt mot många företag som i flera fall blivit av med hela sin omsättning. För några av dessa företag har Almi Företagspartner spelat en avgörande roll tack vare ett nytt brygglån som tagits fram tillsammans med systemstöd från TietoEVRY.

I mars i år presenterade den svenska regeringen ett kapitaltillskott till Almi Företagspartner på 3 miljarder kronor, som en del av flera åtgärder för att stötta företagare genom krisen. Tilllskottet gjorde det möjligt för Almi att öka sin utlåning till de små och medelstora företag som behövde stöd.

Almi var redan kund hos TietoEVRY och använde en låneplattform för att hantera kreditansökningar och administration. Plattformen kunde nu utvidgades till att även omfatta Brygglån inklusive nya krav på beslut och dokumentation samt villkor som ränta och uppskjutande av amortering.

– Efter att vi fått kapitaltillskottet från regeringen satte TietoEVRY snabbt in en låneprodukt baserad på våra krav. Vi har också kunnat få tillgång till låneanalysen, vilket är mycket viktigt för oss att kunna mäta effekterna av lånet. Genom Brygglånet kan Almi nu snabbt granska kundens kritiska likviditetsbehov och hjälpa till med finansiering under dessa osäkra tider, säger Kristian Hasslöf, nationell kreditchef på Almi.

Brygglånet har lägre ränta än normalt och ger möjlighet till uppskov med ränta och amortering för kunden. Almi hjälper kunderna att se över kapitalbehovet för att klara sig genom nuvarande läge och kunna återuppta verksamheten igen. Efter 12 månader antingen löses lånet eller läggs om till en mer långsiktig låneform.

– Med detta projekt har TietoEVRY gjort det möjligt för Almi att snabbt anpassa sig till nya krav och hjälpa småföretag i Sverige att hantera COVID 19-utmaningarna på ett snabbt och smidigt sätt. Att kombinera möjligheterna i vår standardiserade låneplattform med fantastiskt samarbete och smidiga arbetssätt har visat sig vara riktigt starka framgångsfaktorer, säger Olof Dedering, Vice President, Credit Solutions and Services på TietoEVRY.

Kristian Hasslöf crop2.jpg

Bild: Kristian Hasslöf, nationell kreditchef på Almi

Om Almi

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest AB ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet.

www.almi.se

 

Om TietoEVRY

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.

www.tietoevry.com

Kontakt

Kristian Hasslöf, nationell kreditchef på Almi, Kristian.Hasslof(at)almi.se

Olof Dedering, Vice President, Credit Solutions and Services, TietoEVRY, olof.dedering(at)tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn