noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Svenskarna anser att flera yrken och branscher blir bättre med artificiell intelligens – är mest skeptiska till AI inom sjukvården

15 maj 2019

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) avancerar i snabb takt och svenskarna anser att den ökade användningen av AI gynnar de allra flesta branscherna. Post och logistik hamnar i topp över områden som väntas tjäna på ökad användning av AI, men när det kommer till sjukvården är svenskarna betydligt mer skeptiska. Det visar Tietos nordiska undersökning som tagit reda på hur 1 144 personer i Sverige ser på utvecklingen och användningen av AI inom olika yrken och områden.

Idag kan AI och machine learning användas inom sjukvården för att bland annat analysera stora mängder av komplex patientinformation. Trots fördelarna som det kan medföra hamnar sjukvården längst ner på listan över branscher som väntas gynnas av ökad AI-användning – mer än var femte svensk (22 procent) anser att sjukvården inte alls skulle tjäna på att använda tekniken.

Undersökningen visar att den mänskliga kontakten är viktig. 43 procent av svenskarna litar bara på en diagnos ställd av en AI om en människa varit involverad och var fjärde (26 procent) vill inte alls att en AI ska kunna ställa deras diagnos. Bara 8 procent skulle helt lita på en diagnos ställd av endast en AI.

– AI har potential att på allvar revolutionera sjukvården och kan exempelvis möjliggöra mer exakta diagnoser och hitta samband som människor missar, men ännu har vi bara skrapat på ytan till de möjligheter som väntar. Trots fördelarna ser vi tydligt att svenskarnas skepsis är kopplad till en rädsla att förlora den mänskliga kontakten. Jag kan lugna alla med att AI inte främst kommer att ersätta de mänskliga rollerna, utan snarare snabba på och förenkla flera moment inom sjukvården genom att förbättra beslutsstödet för läkare och sjukskötare, säger Christian Guttmann, AI-forskare och affärsområdeschef på Tieto.

Yrkena och branscherna som väntas bli bättre med hjälp av AI
De branscher som flest svenskarna anser skulle gynnas av ökad användning av AI är post- och logistikbranschen (81 procent håller med), tillverkningsindustrin (80 procent), myndighetsförvaltning (78 procent) samt bank och finans-branschen (76 procent).

– Undersökningen ger oss en känsla för hur allmänheten ser på AI och förväntningarna på tekniken inom olika branscher och yrken. Vi kan se att de områden som började utveckla och använda AI-lösningar i ett tidigt skede, som exempelvis bank- och finansbranschen, också väntas tjäna på att använda AI i ännu högre grad nu när utvecklingen börjar ta fart, säger Christian Guttmann.

Bland de yrken som svenskarna tror skulle göras bättre av en AI toppas listan av banktjänstemän, politiker, revisorer, tjänstemän och buss/taxi-förare. Yrken som sjukskötare, läkare och lärare väntas inte alls göras bättre av en AI, enligt en majoritet av svenskarna.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Tieto, under period 10-12 april 2019. Totalt har 3 659 personer över 18 år svarat på webbankäten i Sverige, Norge och Finland. Här redovisas svaren från 1 144 svenska respondenter som är representativt fördelad enligt ålder, kön och geografisk hemvist.

Läs mer och ta del av nordiska resultat här: https://campaigns.tieto.com/AIsurvey2019

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nordin, kommunikationsansvarig Tieto Sverige, +46(0)70-290 97 02, per.nordin@tieto.com

Christian Guttmann, Head of Artificial Intelligence and Data Science på Tieto, Christian.guttmann@tieto.com

Resultat för Sverige – från Tietos nordiska AI-undersökning

I vilken utsträckning anser du att följande områden och branscher skulle gynnas av att använda AI i högre utsträckning? 

  Inte alls I liten till mycket hög grad Vet ej
Post- och logistik 8% 81% 12%
Tung industri och tillverkning 7% 80% 13%
Administration inom offentlig sektor 10% 78% 13%
Kundsupport 12% 77% 12%
Bank och finans 10% 76% 13%
Renhållning och sophantering 11% 76% 13%
Bokföring och revision 10% 76% 14%
Dagligvaru- och detaljhandeln 12% 75% 12%
Försäkring 11% 74% 14%
Taxi och transporttjänster 14% 74% 12%
Karriär och jobbcoaching 15% 70% 15%
Media och journalistik 17% 70% 13%
Skolor och utbildning 21% 68% 11%
Hälso- och sjukvård 22% 66% 11%

Vilka av följande yrken och roller tror du skulle ta bättre/sämre och mer/mindre opartiska beslut om de ersattes helt eller delvis av en AI? 

  Sämre eller mycket sämre  Lika bra/dåligt  Bättre eller mycket bättre  Vet ej 
Banktjänstemän / finansiell rådgivare  27%  25%  39%  10% 
Politiker  34%  18%  38%  11% 
Revisorer  26%  25%  36%  13% 
Tjänstemän inom myndigheter  32%  22%  36%  10% 
Buss/taxi-förare  39%  20%  30%  11% 
Kundtjänst/kundsupport (telefon och chatt)  36%  26%  30%  9% 
Journalister  42%  19%  29%  10% 
Chefer  42%  22%  25%  11% 
Advokater  46%  18%  24%  12% 
Vd/företagschefer  42%  22%  23%  13% 
HR/personal-ansvariga  43%  22%  22%  14% 
Läkare  61%  14%  16%  9% 
Lärare  57%  18%  16%  9% 
Sjuksköterska/sjukskötare  66%  13%  11%  9% 

Skulle du lita på en hälsodiagnos som är ställd av en AI?
Till exempel genom analys av röntgenbilder, blodtester etc.                     

      Ja, för alla typer av diagnoser          8%
–      Ja, men bara för enklare diagnoser 17%
–      Ja, men bara om en människa varit involverad i att godkänna diagnosen            43%
–      Nej, jag vill att diagnosen ska göras av en människa endast         26%
–      Vet ej 6%

Vilka av följande delar inom hälso- & sjukvårdssektorn kan du tänka dig låta hanteras av en AI?

      Hjälpa forskare att analysera stora mängder patientdata för att skynda på forskningen              62%
–      Analysera stora mängder patientdata för att bättre kunna förutse framtida vårdbehov                59%
–      Hjälpa läkare att ställa diagnoser                           43%
–      Analys av min patient- & hälsodata för att ge rekommendationer för att förbättra min hälsa och fysik                                               42%
–      Hjälpa till att prioritera och välja ut de mest kritiska patientfallen    31%
–      Ge medicinska råd över telefon eller chatt              19%
–      Inget av ovan                                                                                                   12%
–      Vet ej                                                                  9%

Vilka av följande bank- och betaltjänster kan du tänka dig låta hanteras av en AI?  

      Upptäcka och förhindra bedrägerier eller säkerhetsintrång            60%
–      Kontrollera och betala mina räkningar automatiskt 37%
–      Processa och hantera kreditkortsansökningar snabbare               34%
–      Processa och hantera låneansökningar snabbare   33%
–      Ge råd och tips för pensionssparande                                                               31%
–      Ge tips och råd om hur jag bör investera mina pengar i exempelvis aktier och fonder                30%
–      Ge anpassade erbjudanden och råd på varor att köpa baserad på tidigare köphistorik               25%
–      Agera kundtjänst över telefon eller chatt                23%
–      Inget av ovan            13%
–      Vet ej 11%

Kan du tänka dig att låta en AI assistera och hantera bank- och betalärenden åt dig?
(T.ex.: Betalningar, låneansökningar, investeringar i fonder etc.)

      Ja, för alla typer av tjänster              13%             
–      Ja, men endast för enklare tjänster 23%
–      Ja, men bara om en människa varit involverad i processen           22%
–      Nej, jag vill göra det själv med en dator/mobil eller med hjälp av en människa      32%
–      Vet ej 10%

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn