noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto ansluter sig till MyData-initativet för att främja etisk hantering av persondata

23 januari 2019

MyData Global etablerades i oktober förra året och Tieto ansluter sig nu som en av grundarna till initiativet. MyData är ett internationellt initiativ med syfte att förbättra människors möjlighet att bestämma över sina personuppgifter samt möjliggöra smidig överföring av personlig data från en tjänsteleverantör till en annan. Initiativet strävar efter ett rättvist och hållbart digital samhälle där utbyte av personlig data bygger på en förtroendefull relation mellan individer och organisationer.

"MyData-initativet är viktigt för att bidra till ökat förtroende och öppenhet mellan olika aktörer i den digitala världen. Vi på Tieto prioriterar de här frågorna högt och det är viktigt för oss att vara delaktiga i skapandet av schysta spelregler för att garantera etisk användning av personuppgifter,” säger Markus Hautala, chef för Blockchain-teknik på Tieto.

MyData Global har sitt säte i Finland och samlar redan mer än 500 medlemmer och 70 företag från över 40 länder, och initiativet fortsätter att växa. Organisationen är resultatet av flera års arbete. Innan den tog sin nuvarande form var MyData ett nätverk kopplad till en årlig internationell konferens i Helsingfors för experter på området. Tieto har varit en aktiv aktör från början och har deltagit i sammankomster och konferenser som partner och med experter.

Mer information om MyData Global: https://mydata.org/

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Markus Hautala, head of Blockchain Solutions, Tieto, +358 40 182 4299
Tieto News Desk, news@tieto.com, +358 40 570 4072

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. 
www.tieto.se 

Bilagor

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn