noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto ingår strategiskt partneravtal med Telia angående 5G

22 januari 2019

Tieto har ingått ett strategiskt partnerskap med Telia för den nya mobiltekniken 5G. Företagen kommer samarbeta för att ta fram nya användarfall, produkter och tjänster till ekosystemet kring 5G och tillsammans med kunder påskynda utvecklingen i Sverige.

5G-tekniken har varit på agendan i ett par år redan och utrullningen av kommersiella nät kommer inte att komma igång förrän under nästa år. Trots det ser både Telia och Tieto gott om anledningar för företag att börja titta på tekniken redan nu. Som en del av Telias partnerprogram kommer Tieto att vara med och utveckla lösningar tillsammans med sina kunder och dra nytta av den innovationsmiljö för 5G som operatören byggt upp. Förutom Tieto ingår bland andra Ericsson, Volvo Construction Equipment och Einride i Telia 5G Partner Program.

”Att bara se 5G som ytterligare en kommunikationsteknologi är att göra det väl enkelt för sig. Från vårt perspektiv upplever vi att tekniken är en möjliggörare för våra kunder, ett sätt för dem att göra verklighet av projekt och satsningar som hade varit svåra – ibland omöjliga – med dagens teknik”, säger Cecilia de Leeuw, Head of Telecom Services på Tieto.

Bland annat handlar det om miljöer där kraven på säkerhet och tillgänglighet är oerhört höga – tekniken går alltså att använda för att bygga ut infrastruktur ute i nätverkets ytterkanter, till exempel för att möjliggöra ett stort antal uppkopplade enheter som kommunicerar med varandra och skickar vidare stora datamängder med hög hastighet i realtid till andra delar av nätverket.

”Vi känner redan av ett stort intresse från våra kunder inom skogsindustrin, som ser möjligheter att optimera sin leverantörskedja tack vare de möjligheter till realtidsplanering som 5G-tekniken öppnar upp för. Genom att placera uppkopplade sensorer i träd kan man enkelt hålla koll på alla parametrar, från fuktighetsgrad och temperatur till väderlek och eventuella risker som trädröta, för att på så sätt identifiera exakt rätt tid för avverkning, ” säger Cecilia de Leeuw.

Hälso- och sjukvård är ett annat område där 5G-tekniken väntas få ett stort genomslag. Säkra och stabila uppkopplingar kommer att spela en viktig roll i att bygga säkra informationsvägar, och i ett längre perspektiv kan tekniken leda till sådant som att läkare styr kirurgrobotar på distans – för att göra det möjligt för människor som bor långt bort att ta del av avancerade behandlingar utan att behöva resa.

”Som alltid när det gäller den här typen av potentiellt revolutionerande tekniksprång så är det svårt att förutse vart tekniken kommer att ta vägen, hur den kommer att utnyttjas och vad den kommer att möjliggöra. Men jag känner mig säker på att vi kommer att få se många oerhört spännande tjänster och produkter under de kommande åren som blivit möjliga tack vare 5G-tekniken”, säger Cecilia de Leeuw.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia de Leeuw, cecilia.deleeuw@tieto.com, +46(072)5338585

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. 
www.tieto.se 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn