noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vi pratar förbi varandra – använd ordet molntjänst rätt

Det finns en tendens att debatten om molntjänster bygger på polemik. En bidragande faktor till det är att vi använder och tolkar begrepp på ett sätt som passar våra egna syften.

18 december 2020

Offentlig och privat sektor behöver arbeta tillsammans för att stärka landets välstånd och tillhandahålla tjänster och service till medborgare, företag och samhället i stort. För att nå dit behövs en konstruktiv dialog mellan alla som är involverade i att leverera tjänster till medborgare, både de som har uppdraget och alla vi privata leverantörer som stödjer det stora samhällsuppdraget som kommuner, regioner och myndigheter har.

Det finns dock en tendens att debatten och dialogen bygger på polemik. En bidragande faktor till det är att vi använder och tolkar begrepp på ett sätt som passar våra egna syften, samt att det finns vissa begrepp som har blivit ordentlig laddade, och bygger på förutfattade meningar. När alla har sin egen tolkning av begreppen och när de dessutom används i fel sammanhang hamnar dialogen också helt fel – vi pratar förbi varandra.

Ett exempel är användandet av begreppet ”molntjänst”. Som jag konstaterade i min text om "3L" (Laglighet, Lämplighet och Leverantör) i oktober handlar huvudfrågan och den rättsliga osäkerheten snarare om laglighet, lämplighet och leverantör och inte själva tekniken. Ordet molntjänst är en teknisk definition och det är inte det som debatten och den rättsliga osäkerheten handlar om.

Swedish Standards Institute (SIS) har antagit en svensk standard (ISO/IEC 17788:2014, IDT) och fastslår att en molnbaserad datortjänst är ett koncept som möjliggör nätverksåtkomst till en skalbar och elastisk pool av delade fysiska eller virtuella resurser som via självbetjäning levereras och administreras på begäran.

Begreppsförvirring i debatten

Frågan är varför vi använder detta begrepp – som i praktiken är en teknisk lösning – för att beskriva framtiden inom offentlig sektor? Vi antyder även att molntjänster är innovation. Rent tekniskt är leveranssättet förstås framtiden och tekniken stödjer innovation och verksamhetsutveckling, men molntjänsten i sig är inte lösningen på allt. Det är fortfarande verksamheten inom offentlig sektor som ska fungera effektivt och tekniken är som alltid bara en möjliggörare och ett stöd.

Beroende på vem som är mottagare av budskapet läggs olika värderingar och tolkningar in i begreppet. Vi har alla en uppfattning av vad ordet molntjänst betyder, från politiker och tjänstemän till säljare och tekniska specialister inom IT-branschen. Alla har sin egen definition som stödjer det egna syftet. Det gör att vi i debatten använder ordet utifrån vårt eget perspektiv och i många dialoger hamnar därför fokus på fel saker.

Effektivitetsvinster genom att utnyttja rätt resurser

Ett tydligt exempel på hur vi själva inom branschen använder begreppet fel är den debattartikel som IT- och Telekomföretagen tillsammans med Radar Ecosystem Specialists publicerade i Computer Sweden den 29 oktober, ”Osäkerheten på molnmarknaden kostar skattebetalarna miljarder”. I debattartikeln används molntjänst som begrepp runt den större frågan om utkontraktering/outsourcing och effektivare utnyttjande av datahallar för att få effektivitetsvinster. Det är inte molntjänster som leder till en effektivare drift utan debattartikelns budskap är att offentlig sektor kan få en mer effektiv drift och effektivitetsvinster genom att nyttja branschens kompetens och förmåga där det är lagligt och lämpligt.

Att branschen bidrar till effektivitetsvinster genom outsourcing är det som bör uppmärksammas – det har inget att göra med nyttjandet av molntjänster. Genom att slarvigt använda begreppet molntjänst när man egentligen pratar om vinster genom utkontraktering bidrar man till att debatten handlar om andra saker än syftet var, något som också illustreras av de debattsvar som publicerades efteråt.

Rätt använda begrepp leder till konstruktiv dialog

När vi gör vår läxa och använder rätt begrepp eller benämning hamnar också dialogen på rätt nivå och den leder förhoppningsvis till en konstruktiv utveckling. Låt oss därför prata om rätt saker, med rätt begrepp och benämna tekniken på rätt sätt så att alla har en möjlighet att förstå och delta i debatten.

Vi på TietoEVRY tycker att det är viktigt att vi använder begreppen rätt för att uppnå en konstruktiv dialog kring hur vi gemensamt skapar de bästa möjliga förutsättningarna för att dra nytta av digitaliseringen och skapa innovativa tjänster för användarna.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn