noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Magdalena Andersson och Anders Ygeman – var är visionen?

Vi välkomnar Välfärdskommissionens avsiktsförklaring men tycker fortfarande att det saknas reella satsningar och en vision för det digitala samhället.

21 december 2020

Den 2 december tillkännagav Välfärdskommissionen sin avsiktsförklaring kring utveckling av välfärdens digitala infrastruktur. Ett mycket positivt initiativ som ligger i linje med vår syn, som vi även kommunicerade veckan före. Vi saknar dock fortfarande reella satsningar och en vision för det digitala samhället.

Läs vårt inlägg "I pågående pandemi – låt oss bygga grunden för det digitala folkhemmet" här.  

I avsiktsförklaringen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om utvecklingen av välfärdens digitala infrastruktur, konstateras att ”Syftet är att etablera en process mellan staten, kommuner och regioner för utveckling och införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur till stöd för välfärden. Processen syftar till att staten och kommunsektorn ska nå en samsyn kring mål, takt, finansiering och ansvar när det gäller utveckling och förvaltning av samt anslutning till en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.” Något som ska vara klart i september 2021.

Det saknas en vision

En viktig del är att det finns en övergripande prioritering där alla delar hänger ihop. Vi behöver se på utmaningarna med nya ögon och ta fram en vision för vår digitala framtid, en vision för ett framtida samhälle som vi alla känner samhörighet med, det digitala folkhemmet. Om inte visionen finns där för det digitala samhällhet hur ska Sverige då kunna definiera mål för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som avsiktförklaringen syftar till?

Avsiktsförklaringen är som sagt var positiv men vi måste ha visionen klar innan vi bygger en gemensam infrastruktur. Gör vi tvärtom och bygger den digitala infrastrukturen först riskerar vi i värsta fall att den sätter gränser för visionen. Och det vore ju synd då fokus i avsiktsförklaringen enligt pressmeddelandet från regeringen handlar om ökad digitalisering och minskat IT-krångel.

Digitalisering ett medel, inte ett mål

Det är en självklarhet för oss att det ska finnas finns en digital infrastruktur som ska stödja visionen om hur digitaliseringen bidrar till att klara välfärdsutmaningarna. Det är dock viktigt att komma ihåg att digitalisering inte är ett mål utan ett medel. Den utgör en byggsten för att offentlig sektor i framtiden ska kunna klara de utmaningar som samhället står inför, men digitalisering är inte lösningen på allt.

Regering och riksdag måste påbörja arbetet med visionen parallellt och säkerställa att resultatet av avsiktsförklaringen från staten, kommuner och regioner verkligen är ett stöd för att möta de utmaningar som offentlig sektor och Sverige står inför – vi nöjer oss inte enbart med minskat IT-krångel.

Bengt-Göran Kangas
Ansvarig Offentlig sektor

Vad tycker du? Kontakta mig gärna!

Bengt-Göran Kangas

Head of Public and Healthcare

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn