noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vad kan framtidens konsumenter förvänta sig av ett smartare samhälle?

13 mars 2018

Vi är på väg in i en ny era av digitalisering där nästan alla aspekter av våra liv kommer att påverkas och förbättras av artificiell intelligens (AI). Detta kommer att starta en dominoeffekt som hjälper till att skapa ett smartare samhälle där konsumenten kan fatta bättre beslut. 

I senaste version av undersökningen ”Global Future Consumer” från AT Kearney, visade yngre generationer att de ”i större utsträckning kommer att välja förhållanden baserat på förtroende och inte på enskilda transaktioner. Därför kan de affärsmodeller som används för att attrahera dessa konsumenter inte längre vara linjära och statiska.”

Varumärken kan med andra ord inte längre använda en metod för att nå samtliga konsumenter och måste lära sig att ”reagera på mindre signaler från mycket små konsumentsegment” och individanpassa produkterna.  Det är genom dataanalys och AI-plattformar kommer vi att kunna uppnå den nivå av individanpassning som krävs. 

Hur individanpassning kan hjälpa konsumenten och organisationen 

När framtidens konsumenter går in i en butik kommer internet uppkopplade enheter redan att ha meddelat vilka saker som saknas hemma. Smarta sensorer kommer automatiskt att läsa av kundvagnen och automatiskt ta betalt för varorna. Butiken kommer dessutom att dela med sig av konsumentens inköp med banken och vice versa.

Det kommer att ge banker möjlighet att analysera individers inköpsmönster och komma med lämpliga förslag på hur konsumenten kan spara pengar via erbjudanden eller handelsmönster. 

Tänk dig att du gjort ett större inköp med ditt kreditkort men en annan betalning snart förfaller. Din bank kan då ge råda dig att köpa på avbetalning. 

Samma process kan även användas för större investeringar, som husköp. Framtidens konsument kommer att kunna läsa om tillgängliga fastigheter, fastighetsskatter, information om området och göra betalningen via en mobil enhet. Under tiden kommer banken att ha analyserat den framtida konsumentens tillgångar och skulder och meddelat om konsumenten har möjlighet att köpa fastigheten, samt tillhandahållit finansiella lösningar för att hantera betalningen av huslånet. Det kommer att vara som att ha en personlig ekonomisk rådgivare.  

Inom områden från banksektorn till detaljhandeln arbetar organisationer nu med att ta fram nya tjänster baserat på de data som finns. Det framväxande ekosystemet av tjänster kommer att drivas i bakgrunden med hjälp av AI och dataanalys, för att förbättra konsumentupplevelsen.  

Det sammankopplade ekosystemet 

Istället för att tala om ”min” kund kommer organisationer att utveckla samarbeten med varandra mellan olika branscher för att tillhandahålla tjänster till ”våra” kunder. Ett bra exempel på detta är Uber som öppnade upp sin tjänst och visade detaljhandeln att inse att de kunde leverera sina produkter mycket snabbare om de använde Uber som leveranstjänst.

I ett drag förändrade Uber både transport- och logistiksektorn. På samma sätt har bankverksamheter och försäkringsbolag börjat inse att de genom att samarbeta med andra sektorer dramatiskt kan öka sin individanpassning och erbjuda sina kunder fler och bättre möjligheter till finansiering.  

Vi kan redan se exempel på detta i betalsystem baserade på Peer-to-Peer-teknik (P2P). Tieto bidrog till skapandet av ekosystemet för Siirto i Finland och har ett nära samarbete med Swish i Sverige och Vipps i Norge. Detaljhandlare i Sverige har rapporterat att över 40 % av transaktionerna nu görs via Swish. Bortsett från den snabba ökningen av användningen av dessa system så skapar dessa transaktioner även mängder av användbar information som kan analyseras för att tillhandahålla ytterligare tjänster. 

Företag måste identifiera dessa trender i tid och drar fördel av dem. Boston Consulting Group utförde nyligen en undersökning som visade att skillnaden mellan företag som har aktivt arbetat med digitaliseringen och de som inte har gjort det är betydande.

De som tidigt tagit till sig ny teknik hade påbörjat arbetet med att förbättra inkomstgenererande verksamheter, som att skapa nya kundupplevelser och skapa nästa generations försäljning, medan de som ligger efter fortfarande har svårt med grunderna som att skapa rätt teknisk miljö (digital arkitektur och moln).  

Allt detta förutsätter att framtidens konsumenter känner sig trygga med att använda dessa nya tjänster. Det är där användarupplevelse och design kommer att ha en stor roll. Välutvecklade och användbara tjänster kommer kunna skapa denna trygghet, det gäller att visa värdet för konsumenten, vilket de tjänster vi beskrivit kommer kunna göra.  

Ett smartare samhälle innebär många olika saker. Tietos ambition är att utnyttja vår expertis för att fortsätta att forma ett smartare samhälle, som förutser människors behov i varje fas av deras liv. För mer information och exempel på hur vi arbetar, besök vår webbplats. 

 

Kontakt

Sami Uski
+358405151230
sami.uski@tieto.com

 

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn