noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Samarbete är ett måste för att skapa ett smartare samhälle

19 februari 2018

Vi står på tröskeln till ett smartare samhälle. Den digitala omvandlingen runt omkring oss skapar nya möjligheter och  utmaningar som hjälper oss att ifrågasätta och ompröva gamla modeller och sanningar. 

Interoperabilitet kommer att vara ”the name of the game” när artificiell intelligens (AI) hjälper till att skapa uppkopplade ekosystem där olika organisationer har olika roller och arbetar för det gemensamma bästa. 

Men när vi diskuterar digitalisering är det lätt att hamna i en teknikorienterad diskussion. Och naturligtvis drivs  många av dessa förändringar av den tekniska utvecklingen. Men framgången och effekterna av förändringen ligger minst lika mycket i de mjukare värden, som vårt beteende och hur vi interagerar. 

Det ser vi redan inom kommunikation, finans- och i butiker där man skapar branschöverskridande samarbeten  för att öka antalet beröringspunkter med kunden. Men för att helt utnyttja möjligheterna måste det bli ännu enklare att dela data mellan olika grupper. Och vi måste dela data på en personlig nivå.   

Skapa säker interoperabilitet 

Att dela personliga och potentiellt känsliga uppgifter är komplicerat, se bara på våra lagar och förordningar. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) öppnar upp för helt individkontrollerad dataåtkomst. Men hur går vi från att kunna hämta en pdf- eller textfil till att skapa användningskompatibilitet för personuppgifter i alla branscher?  

Vi kan definitivt skapa lösningar baserade på traditionella och beprövade tekniker, men det finns andra sätt. En av de tekniker som tydligt adresserar själva kärnan till säker interoperabilitet är blockkedjor. Med blockkedjor kan vi förändra värdekedjor, ta bort mellanhänder och ge individer möjlighet att bestämma över sina egna digitala fotspår.  

I det smartare samhälle som vi nu går in i, kommer delning av information att demokratiseras och blockkedjor kan bidra till det.  

Vi anser faktiskt att det är helt möjligt att bygga ett slags neutralt nätverk, där data kan delas oberoende av vilka plattformar respektive noder är verksamma på. Dessutom kommer det att ske oavsett bransch eller inom vilket geografiskt område (inom EU) som noderna finns. Delningen kommer att ske i realtid och kommer inte att innebära några databearbetningskostnader för medborgarna.   

Aktivera användbarhet 

Blockkedjor testas redan i olika branscher, som inom finans , hälsovård, fastighetsmarknaden och för hantering av leveranskedjor, med ett hela tiden ökande antal program som inriktar sigpå konsumentsidan hos  olika verksamheter. För att helt utnyttja dess potential måste vi dock se bortom tekniken. Vi måste skapa affärsmodeller som hjälper de inblandade parterna att vinna fördelar och besluta om vilka roller som ska spelas av vem.  

Och sist, men inte minst, måste vi titta noga på kundupplevelsen och användardesign för att skapa lättnavigerade ekosystem. En smidig användarupplevelse hjälper konsumenterna att förstå att de har kontroll över sin data och ger dem möjlighet att välja med vilka de vill dela sina data.  

Att få allt detta på plats kommer inte att bli lätt och ingen organisation kan göra det ensam. Vi måste engagera den offentliga sektorn, tillsynsmyndigheter, statliga och kommersiella aktörer (både nya och gamla) och vi måste hitta affärsmodeller som låter oss se möjligheterna i de utmaningar vi står inför, för att skapa de nya lösningarna. Vi måste kunna använda det i den verkliga världen.    

Därför har Tieto tagit ledningen i att skapa samverkansytor för olika aktörer från olika branscher och vi fortsätter att bjuda in fler att delta. Trots allt är samarbete det som skapar ett smartare samhälle.  

Maria Kumle, Head of New Solutions, Tieto 

Se Marias video: "Vad kommer påverka våra konsumentbeteenden i ett smartare samhälle?"

-------------------------------------------------------------------

Vad innebär ett smartare samhälle?

Det finns många aspekter på värdet av ett smartare samhälle. Tietos ambition är att nyttja vår expertis för att fortsätta att forma ett smartare samhälle, som sätter människors behov i centrum - i varje fas i livet. För mer information och exempel på hur vi gör det hittar du på tieto.se/smartaresamhalle

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn