noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kan en datadriven strategi med människan i centrum skapa ett smartare samhälle?

13 mars 2018

 Data kallas ofta för den nya oljan, men till skillnad från sin fossila motsvarighet så är mängden data som skapas idag i praktiken oändlig. De möjligheter som data ger oss att skapa ett smartare, mer avancerat samhälle, har ingen motsvarighet i människans historia.  

Miljarder gigabyte data skapas varje dag via olika källor som kan vara allt från din aktivitet på sociala medier till information som samlas in av sensorer eller information som myndigheter samlar in om medborgarna.

Marknadsundersökningsföretaget IDC räknar med att tillväxttakten av data kommer öka ännu mer och växa tio gånger fram till 2025. Samverkan mellan teknologier som artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och molntjänster kommer skapa värde för både myndigheter, företag och medborgare. 

En datadriven strategi för effektivitet 

Vi kan ta Finland, som är en väl fungerande välfärdsstat, som exempel. Landet har en lång historia av att samla in och lagra digitala data inom hälsovården och den sociala sektorn. Det uppskattas att 10 % av Finlands befolkning använder runt 80 % av hälsovårdsbudgeten, ett mönster som även hittas i andra nordiska länder. En datadriven strategi skulle kunna ge enorma besparingar och leda till ett smartare samhälle. 

Man kan tänka sig flera olika tillämpningar. Ett exempel är att datamodeller kan skapas för att avgöra vilken del av befolkningen som riskerar att bli välfärdsberoende. Dessa data kan sedan jämföras med data från olika myndigheter för att säkerställa att tillgängliga sociala förmåner når rätt person. Datamodellen kan även användas för att avgöra vilka grupper som löper störst risk att bli välfärdsberoende och gör det därmed möjligt för myndigheter att tillhandahålla utbildning, resurser och ytterligare stöd för att förbättra dessa personers livskvalitet och minska den risken. 

I framtiden kommer insamlat data (som hittills sparats separat) att delas vilket gör att myndigheter kan minska byråkratin och samarbeta enklare. Vi förväntar oss flexiblare och bättre fungerande vård och välfärd under det kommande årtiondet, vilket bara kan betyda bättre service för våra medborgare.  

Sätt människan främst 

För att datadrivna strategir ska kunna lyckas är det nödvändigt att dom utvecklas på ett sätt som sätter människan i centrum. Det första steget är att förstå vad slutanvändarna (medborgarna) behöver, hur de vill att tjänster fördelas, men även vad de inte vill. Felet som de flesta organisationer och myndigheter gör är att skapa lösningar som inte tar hänsyn till den mänskliga faktorn, vilket leder till innovation som kanske inte levererar det som behövs. 

Det andra steget är att fokusera på säkerhet. Människor är av goda skäl bekymrade över hur deras data används. Det är trots allt den enskilda personen som äger information om sig själv, allt vi gör är att ge förutsättningar att kunna nyttja datat fullt ut. För att datadrivna tillämpningar ska lyckas måste vi säkerställa att datat är skyddat och att medborgarna har fullständig kontroll över dem. Tieto arbetar redan med att ta fram olika sätt att förbättra säkerheten, med bland annat blockchain, för att öka förtroendet i samhället och eliminera risker. 

Det tredje steget är tillgång till data. Ett datadrivet system som sätter människan i centrum måste vara ett federerat och distribuerat system. Ett system där medborgarna kan vara trygga eftersom de äger sina data och där de kan ange hur datat kan användas. Vi tänker oss en plattform där medborgare kan se vilka typer av data som samlats in om dem. De kommer att ha alternativ som gör det möjligt att välja vilka tjänster som kan använda dessa data och även tydligt ange hur länge de kan användas och för vilka ändamål. 

Mot ett smartare samhälle 

Myndigheter i USA och Kanada studerar liknande initiativ, men de nordiska länderna är väl positionerade för att visa vägen. Vi förväntar oss att datadrivna strategier med människan i centrum, är intressant för andra europeiska länder, med tanke på EU:s försök att skapa en europeisk hälsovårdsmarknad. Ett liknande system där data från skattemyndigheter används undersöks också. 

Tieto arbetar redan med HUS, det största sjukhussystemet i Helsingfors, och tillhandahåller blan annat dataanalys för att förbättra deras nätverk. Resultaten används på andra platser i Finland och även utomlands.   

Vart kommer allt detta att leda? Vi förutser en anpassningsbar och flexibel värld där människor kan nyttja alla fördelar med att leva i ett smartare samhälle. Ett samhälle där enorma mängder data kommer att genereras från bland annat IoT-enheter. AI-drivna plattformar kommer att analysera dessa data och sedan effektivt leverera olika tjänster som medborgarna kan komma åt via molnbaserade system. 

Ett smartare samhälle innebär många olika saker. Tietos ambition är att utnyttja vår expertis för att fortsätta att forma ett smartare samhälle, som förutser människors behov i varje fas av deras liv. För mer information och exempel på hur vi arbetar, besök vår webbplats.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn