noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kan artificiell intelligens hjälpa till att skapa ett jämlikt samhälle?

13 mars 2018

Den amerikanska samhällsvetaren Scott E. Page argumenterar i sin bok ”Skillnaden” för att mångfald ger överlägsna resultat i både samhälle, företag och även i projekt. Från de senaste forskningsrönen och konkreta exempel påvisar han hur skillnad är viktigare än homogenitet för att skapa nya produkter och innovationer.  

På Tieto tror vi att artificiell intelligens (AI) inte bara kan göra våra liv enklare, utan även göra vårt samhälle mer jämlikt. Eftersom AI är just artificiell, kan det hjälpa oss att undvika många av de fördomar som vi människor har. Det kan gälla fördomar baserade på ras, kön, religion, social bakgrund och till och med geografi. I ett smartare samhälle har AI potentialen att minska ojämlikheten och säkerställa att tillgängliga tjänster och fördelar distribueras mer rättvist och jämlikt samtidigt som mångfald främjas.  

Främja inkludering 

Hur kan då AI  hjälpa till att skapa den här typen av mångfald? Ett uppenbart exempel kan vara att låta AI gå igenom personaldatabaser för att välja rätt kandidat för olika arbeten. I fall där en människa kan låta sig styras av förutfattade meningar, kan AI fördomslöst välja kandidater utifrån deras förmåga att utföra arbetet eller uppgiften. För att det ska lyckas måste organisationer vara beredda att acceptera och använda AI för att fatta beslut. I ett smartare, datadrivet samhälle kommer det största hindret inte att vara teknologi i sig, utan att få ledare att våga välja en ny väg. 

I framtiden kommer inkludering att vara en av de största fördelarna med att leva i ett smartare samhälle där AI spelar en stor roll. Denna inkludering är djupgående och handlar om att engagera människor i alla skikt av samhället och på så sätt göra det lika möjligt för alla att vara fullvärdiga och produktiva medborgare.  

Ett bra exempel är vård och sociala tjänster. AI kan användas för att identifiera utsatta delar av befolkningen och avgöra vilka tjänster de behöver samtidigt som medborgaren kan få förslag på hur de kan få hjälp att själva förbättra sin situation. Det kan hjälpa myndigheter att utforma utbildnings- och omvårdnadsprogram för att hjälpa dom mest utsatta segmenten och bidra till en bättre livskvalitet.  

Ett praktiskt exempel där det kan vara till hjälp är den våg av migration som nu påverkar många delar av världen. Migranter som försöker och vill bli bli en del av det samhälle de kommit till men har svårt att få tillgång till de resurser som behövs för att hjälpa dem med detta, pga trycket på de administrativa systemen i landet.  AI kan analysera data om invandrargrupper och ge administratörer de data de behöver för att förstå vilka som inte fått den hjälp de är i behov av. Det kan vara i form av utbildning, rådgivning eller tillgång till grundläggande hälsovård.  

Behovet av inkludering gäller även andra segment av samhället, som till exempel de äldre. Vi vet att befolkningen blir allt äldre. Vårds- och välfärdssystem har svårt att hänga med, men om man kopplar dessa til  AI och smarta sensorer kan det leda till effektiv vård av invånare direkt i deras hem, vilket ger invånarna bättre möjligheter att delta i samhället och högre livskvilitet. Tieto har i samarbete med staden Esbo i Finland varit pionjär inom den här typen av förutseende, värdebaserad vård och social omsorg.  

Etisk design av AI 

AI används redan inom många sektorer, som till exempel vård, sociala tjänster, banksektorn och sociala medier.  Nya användningsområden tillkommer varje dag. Tietos Taneli Tikka har skrivit ett inlägg om vad vi kan förvänta oss av en AI-driven värld och jag rekommenderar att du läser den för att verkligen förstå omfattningen av det som kommer.  

Med alla dessa potentiella tillämpningar finns det ingen gräns för vad AI kan åstadkomma för att göra våra liv bättre och skapa en jämlik värld. För att göra det måste vi se till att vi inte bygger in mänskliga fördomar. AI fungerar ju baserat på de parametrar som det vi ger dem och fördomar kan omedvetet ta sig in den vägen.  

För att bekämpa detta måste etiska standarder införlivas och upprätthållas vid utformningen av artificiell intelligens. De goda nyheterna är att flera universitet, tankesmedjor och teknikföretag redan arbetar med att ta fram precis detta, men för att hålla jämna steg med AI-tillämpningarnas utveckling måste detta arbete prioriteras.  

AI har gett oss en fantastisk möjlighet att skapa ett smartare samhälle och ett jämlikt samhälle, men det är upp till oss att faktiskt lyckas med denna förändring.  

Ett smartare samhälle innebär många olika saker. Tietos ambition är att utnyttja vår expertis för att fortsätta att forma ett smartare samhälle, som förutser människors behov i varje fas av deras liv. För mer information och exempel på hur vi arbetar, besök vår webbplats. 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn