noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

12 maaliskuuta 2018

Amerikkalainen yhteiskuntatieteilijä Scott E. Page toteaa kirjassaan ”The Difference”, että yhteiskunnassa, yrityksissä ja jopa projekteissa monimuotoisuus tuottaa parempia tuloksia. Hän on osoittanut huippututkimuksen ja käytännön esimerkkien avulla, että uusien tuotteiden ja innovaatioiden kehittelyssä erilaisuus on yhtenäisyyttä tärkeämpää. 

Tekoäly (AI) ei pelkästään tee elämästämme helpompaa, vaan myös auttaa tekemään yhteiskunnasta tasa-arvoisen. Koska tekoäly on keinotekoinen tuote, se voi auttaa yhteiskuntaa välttämään useita ihmisten keskuudessa esiintyviä ennakkoluuloja. 

Ennakkoluulot voivat koskea esimerkiksi rotua, sukupuolta, uskontoa, sosiaalista taustaa ja jopa maantieteellistä sijaintia. Älykkäässä yhteiskunnassa tekoäly voi vähentää epätasa-arvoisuutta takaamalla palvelujen ja etuuksien reilun ja tasa-arvoisen jakamisen ja edistämällä monimuotoisuutta.  

Sosiaalinen osallisuus 

Kuinka tekoäly tarkalleen ottaen voi olla avuksi monimuotoisuuden lisäämisessä? Yksi ilmeinen keino on käyttää tekoälyä henkilöstöresurssitietokantojen läpikäymiseen sopivan ehdokkaan valintaa varten. Ihminen saattaa joutua ennakkoluulojen valtaan tai vaalia tiettyjä ajattelutapoja, mutta tekoälyllä ei ole tällaisia ennakkoasenteita ja se voi valita ehdokkaat heidän osaamisensa perusteella.

Jotta tämä onnistuisi, organisaatioiden täytyy suostua käyttämään tällaista tekniikkaa päätöksenteossa. Älykkäässä tietopohjaisessa yhteiskunnassa teknologia ei ole suurin este, vaan haasteena on organisaation johtokulttuurin ohjaaminen uuteen suuntaan.  

Tulevaisuudessa sosiaalisesta osallisuudesta tulee tekoälyavusteisessa yhteiskunnassa elämisen keskeisin hyöty. Kyse ei ole pelkästään ulkonäöstä tai taustasta, vaan tarkoitus on saada ihmiset osallistumaan yhteiskunnan toimintaan, jotta heistä tulisi sen täysivaltaisia ja tuottavia jäseniä.  

Otetaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut. Tekoälyllä voidaan etsiä heikossa asemassa olevia väestöryhmiä ja määrittää, mitä palveluita ne tarvitsevat. Samalla voidaan ehdottaa toimenpiteitä, joiden avulla kyseisen ryhmän jäsenet voivat parantaa asemaansa. Niiden perusteella hallitukset voivat suunnitella koulutus- ja avustusohjelmia, joilla voidaan kohentaa kyseisten väestöryhmien olosuhteita ja parantaa heidän elämänlaatuaan.  

Yksi käytännön esimerkki tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksista on viimeaikainen eri puolilla maailmaa esiintyvä muuttoliike. Monet maahanmuuttajat yrittävät integroitua yhteiskuntaan, mutta pelkkä hallinnollisen järjestelmän paine voi vaikeuttaa heidän pääsyään tarvittaviin resursseihin. Tekoäly voi analysoida maahanmuuttajayhteisöjä koskevia tietoja ja tarjota hallinnolle tietoa siitä, ketkä ovat jäämässä yhteiskunnan ulkopuolelle. Kyse voi olla koulutuksesta, neuvonnasta tai jopa pääsystä perusterveydenhoitopalvelujen piiriin.  

Osallisuutta on edistettävä myös muissa väestöryhmissä, kuten iäkkäiden keskuudessa. Varsinkin Pohjoismaissa ikääntyvän väestön osuus on kasvussa. Tekoälyavusteisilla terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluilla ja niitä täydentävillä älyantureilla kyseisille henkilöille voidaan tarjota tehokasta hoitoa ilman, että heidän täytyy poistua kodeistaan.

Palveluita ohjataan niitä tarvitseville nopeammin ja tehokkaammin, jolloin kyseiset henkilöt voivat osallistua aiempaa täysvaltaisemmin yhteiskunnan toimintaan. Espoon kaupungin kanssa yhteistyötä tekevä Tieto on tämäntyyppisten arvopohjaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden edelläkävijä Suomessa, ja sen lopullisena tavoitteena on kehittää älykkäämpiä ja avoimempia palveluita. 

Tekoäly ja eettinen suunnittelu 

Tekoälyä käytetään tälläkin hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluissa, pankkijärjestelmissä ja jopa sosiaalisessa mediassa.  Tällä kehitystahdilla sille löydetään uusia käyttökohteita joka päivä. Tiedon Taneli Tikka on kirjoittanut mielenkiintoisen artikkelin tekoälyavusteisesta maailmasta. Artikkelin avulla saa hyvän käsityksen siitä, mitä on odotettavissa.  

Kun otetaan huomioon kaikki tulevat potentiaaliset sovellukset, tekoäly tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia parantaa elämänlaatua ja tehdä yhteiskunnasta tasa-arvoinen. Sitä varten on kuitenkin varmistettava, että ihmisten ennakkoluulot eivät sekoitu tekoälyyn. Tämä saattaa kuulostaa paradoksilta, mutta viime kädessä tekoäly toimii ihmisten syöttämien parametrien perusteella, ja mukaan on saattanut livahtaa tahattomia ennakkoasenteita.  

Se on estettävä ottamalla tekoälyn suunnittelussa käyttöön eettisiä standardeja ja noudattamalla niitä. Onneksi useat yliopistot, valmisteluryhmät ja teknologiayritykset työskentelevät juuri näiden kysymysten parissa. Töitä on kuitenkin tehtävä lujasti, jotta pysytään tekoälysovellusten voimakkaan kehityksen tahdissa.  

Tekoäly on tarjonnut meille ennenäkemättömän mahdollisuuden luoda älykäs ja tasa-arvoinen yhteiskunta, ja meidän on varmistettava, että tällä kertaa onnistumme siinä.


Mitä älykkäämmällä yhteiskunnalla tarkoitetaan?   

Älykkäämmän yhteiskunnan arvolla on monta vivahdetta. Tiedon tavoitteena on hyödyntää asiantuntemustamme jatkaaksemme sellaisen älykkäämmän yhteiskunnan rakentamista, joka huomioi jäsentensä tarpeet näiden kaikissa elämänvaiheissa. Lisää näkemyksiä ja esimerkkejä on verkkosivuillamme.

 
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä