noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ett smartare samhälle – med artificiell intelligens

19 februari 2018

Förarlösa bilar, intelligenta högtalare och allt bättre virtuella assistenter…Många skulle hävda att vi redan lever i ett smart samhälle. Även om 2017 kan ha varit det år som tillämpningar av artificiell intelligens (AI) fick sitt genombrott, så säger vi på Tieto att det här bara är början. 

AI:s mainstream-debut tog lång tid, och utvecklingen visar att AI-användningen bara kommer att öka. Ett område där vi tror på stor effekt är i arbetet att skapa ett verkligt smartare samhälle. Och med det menar vi att hjälpa till att skapa ett AI-optimerat samhälle som gör alla våra liv enklare och lättare.  

Tänk dig ett scenario där AI-rådgivare ingår i kommunstyrelsen. AI-rådgivaren kan ha åtkomst till kommunens demografiska databas, för att förstå hur snabbt befolkningen kommer att växa under de närmaste åren. Sedan kan den läsa topografiska data och föreslå hur och var kommunen bör expandera.

Det ger människorna i kommunstyrelsen viktig information som hjälper dem att fatta verkligt informationsgrundade beslut. Dessutom kan de mänskliga deltagarna studera informationen och be AI-rådgivaren att ta hänsyn till ytterligare data, t.ex. kommunens ekonomiska situation och olika miljöfaktorer, för att se hur de ska genomföra expansionsplanerna.  

Hjälpa till att höja mänsklig prestanda 

Låter det som science fiction? Inte om du tänker på hur snabbt AI har utvecklats. I själva verket har arbetet redan börjat med nästa generation av AI-system. System som kan lära sig nya saker genom att få se några goda exempel – precis som en människa. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) har i experiment jämfört grupper av personer med grupper med en AI-rådgivare. Försöken visade att grupperna med AI klarade sig minst 17 procent bättre än de utan AI. Faktum är, att MIT:s forskning visar att AI förbättrar beslutsfattande gruppers förståelse av beslut och alternativ, vilket leder till bättre beslutsfattande. Tieto har även utsett en AI med smeknamnet Alicia T som medlem av ledningsgruppen för vår datadrivna affärsenhet. Det visar hur övertygade vi är om potentialen. 

Det är viktigt att komma ihåg AI:s förmåga att sålla igenom enorma datamängder, något som ingen människa kan göra ensam. Idag har vi en nästan oändlig mängd data som kommer in och lagras för framtida användning. Tidigare sökte man i dessa data efter specifika data som man behövde, men nu går AI-systemen ständigt igenom dessa data i jakt efter mönster. Dessa mönster utgör grunden för att optimera olika processer och även för att förutsäga händelser baserat på historiska data och signaler i realtid.  

Det syns tydligast inom sjukvården, där AI analyserar patientdata och familjehistoria, och skapar datamodeller som kan hjälpa läkare att diagnostisera patienter mycket snabbare. Dessutom kan AI genom att studera dessa mönster, förutsäga om individer riskerar att utveckla en särskild sjukdom och råda dem om lämpliga åtgärder för att förhindra det. Ett exempel på detta är plattformen Tieto Intelligent Wellbeing, som används på olika sjukhus för att ge effektivare behandling. 

Tillhandahålla datadrivna innovativa lösningar 

Oljeindustrin och dess erfarenhet av oljepumpar är ett annat exempel. Oljepumpar har en tendens att gå sönder ofta, vilket resulterar i dyra reparationer och tidskrävande förseningar. Tieto samarbetar med oljeindustrin för att använda AI-system för att analysera data (om pumpanvändning, vibrationer, arbetscykler, resonans, tryck osv.) och förutsäga exakt när pumparna kommer att gå sönder. Denna prediktiva analys hjälper oljebolagen att vidta åtgärder för att förhindra ett möjligt fel innan det händer.  

Ett annat exempel som visar att AI hjälper till att skapa nya sätt att närma sig en uppgift är managementlösningen Tietos Virtual Forest. Finlands skogsägande är splittrat, med många personer som äger små skiften som inte alltid är sammanhängande.

Hanteringsprogrammet Virtual Forest karterar dessa skiften och sammanför ägare av olika fragmenterade områden, för att de ska kunna samla sina skogsinnehav och därmed locka till sig skogsföretag som vill göra affärer med dem. Dessutom används denna information också för att bekämpa angrepp av skadedjur (som t.ex. barkborre) och annat ogynnsamt som kan utvecklas i en skog. 

Dessa exempel visar hur mångsidigt AI redan är. Under de kommande åren tror vi att införandet av kvantumdatorer kommer att utöka AI:s förmågor ytterligare. Effekterna kommer att bli lika viktiga för människans historia som uppfinningen av den första datorn.

Under tiden arbetar statliga organisationer och företag febrilt för att få tillgång till molnbaserade AI tjänster för att säkerställa att de hänger med i utvecklingen. Allt detta betyder att talangpoolen för att skapa och driva nya AI-applikationer bara kommer att öka, vilket gör ytterligare AI-utveckling lättare.  

När man ser allt detta, är det tydligt att AI har avgörande betydelse för att uppnå en verkligt smartare framtid, en framtid som frigör inte bara AI:s potential utan även också mänsklighetens. 

Se Tanelis video "Hur kommer artificiell intelligens hjälpa oss i ett smartare samhälle"?

-------------------------------------------------------------------

Vad innebär ett smartare samhälle?

Det finns många aspekter på värdet av ett smartare samhälle. Tietos ambition är att nyttja vår expertis för att fortsätta att forma ett smartare samhälle, som sätter människors behov i centrum - i varje fas i livet. För mer information och exempel på hur vi gör det hittar du på tieto.se/smartaresamhalle

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn