noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

19 helmikuuta 2018

Itseajavien autojen, älykkäiden kaiuttimien ja jatkuvasti kehittyvien virtuaaliapulaisten maailmassa moni voisi väittää, että yhteiskuntamme on jo älykäs. Vaikka monet olivat varmasti kosketuksissa tekoälyn kanssa vuonna 2017, me Tiedolla uskomme, että matka on vasta alussa.

Tekoälyn valtavirtaistuminen kesti kauan, ja nyt käyttötahti voi vain kiihtyä. Erityisesti uskomme tekoälyn muovaavan yhteiskunnastamme aidosti älykkäämpää. Tämä tarkoittaa, että tekoäly helpottaa ja sujuvoittaa elämäämme optimoimalla yhteiskunnan toimintaa.

Kuvittele tekoälyneuvonantajaa osana kaupunginvaltuustoa. Tekoälyneuvonantaja pystyy ymmärtämään kaupungin väestötietokannan perusteella, miten nopeasti asukasluku kasvaa tulevina vuosina. Se voi karttatietoja hyödyntämällä luoda ehdotuksia, missä ja miten kaupunkia olisi järkevää laajentaa.

Näin ihmisvaltuutetut voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Tämän lisäksi he voivat tutkia dataa itse ja pyytää tekoälyä ottamaan huomioon muita tekijöitä, jotka myös vaikuttavat laajentamissuunnitelmien toteutukseen, kuten kaupungin taloustilanne tai ympäristötekijät.

Tekoäly tuo lisätehoa ihmisen suorituskykyyn

Kuulostaako tieteiskirjallisuudelta? Ei, jos huomioidaan tekoälyn kehitysvauhti. Meneillään on jo tekoälyn uusi aalto, jonka sovellukset oppivat ihmisen tavoin esimerkin kautta.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) on vertaillut ihmisryhmiä, joista osalla oli apunaan tekoälyneuvoja ja osalla ei. Kokeissa tekoälyn avittamat ryhmät suoriutuivat vähintään 17 prosenttia paremmin kuin pelkät ihmisryhmät. MIT:n tutkimus osoittaa, että tekoäly parantaa päättäjien ymmärrystä ratkaisuistaan ja käytettävissä olevista vaihtoehdoista, mikä parantaa päätöksentekoa. Tieto on niin vakuuttunut tekoälyn potentiaalista, että olemme nimittäneet Alicia T -nimellä tunnetun tekoälyn datakeskeisten liiketoimintojen yksikön johtoryhmään.

On olennaista huomioida, että tekoäly pystyy käymään läpi valtavia datamääriä, joiden seulominen olisi yhdelle ihmiselle mahdoton urakka. Nykypäivänä käytössämme on lähes rajaton määrä dataa, jota varastoidaan niin sanotuissa datajärvissä (data lakes).

Aiemmin tätä dataa hyödynnettiin vain ennalta määrättyihin tarpeisiin, mutta nyt tekoäly seuloo dataa jatkuvasti etsien rakenteita ja kaavoja. Nämä kaavat mahdollistavat erilaisten prosessien optimoinnin ja jopa tapahtumien ennustamisen historiatietojen ja reaaliaikaisten signaalien perusteella.

Kaikista selvimmin tämä näkyy terveydenhuollossa, jossa tekoäly analysoi potilastietoja ja sukuhistoriaa sekä luo malleja, jotka auttavat lääkäreitä tekemään diagnooseja entistä nopeammin. Näitä rakenteita tutkimalla lääkärit voivat esimerkiksi ennustaa, onko potilaalla riski saada jokin tietty sairaus, ja antaa tälle ohjeita sairastumisen välttämiseksi. Esimerkki tästä on Tiedon Intelligent Wellbeing -alusta, jonka avulla sairaalat tarjoavat entistä tehokkaampaa hoitoa.

Tarjolla datakeskeisiä ja innovatiivisia ratkaisuja

Toinen esimerkki löytyy öljyteollisuudesta ja sen käyttämistä öljypumpuista. Pumpuilla on taipumus vioittua, mikä aiheuttaa kalliita korjaustöitä ja pitkiä viiveitä. Tieto työskentelee tiiviisti öljyteollisuuden kanssa kehittääkseen tekoälyjärjestelmiä, jotka voivat analysoida dataa esimerkiksi pumppujen käytöstä, tärinästä, käyttöjaksoista, resonanssista ja paineesta ja siten ennustaa mahdolliset viat. Ennakoiva analyysi auttaa öljy-yhtiöitä välttämään laiterikot.

Toinen esimerkki tekoälyn hyödyistä uusien näkökulmien kehittämisessä on Tiedon Virtual Forest -ratkaisu. Suomessa metsien omistus on pirstaleista, eli ihmiset omistavat pieniä, toisistaan erillään olevia metsäpalstoja. Virtual Forest kartoittaa palstat ja tuo yhteen niiden omistajat, jotka voivat koota omistuksensa yhteen ja saada metsäyhtiöt kiinnostumaan kaupanteosta. Tietoja voi myös käyttää kaarnakuoriaisen kaltaisten vahinkohyönteisten ja muiden haittailmiöiden torjumisessa.

Esimerkiksi osoittavat, miten joustavasti tekoäly toimii, ja tulevina vuosina kvanttitietokoneiden käyttöönotto laajentaa tekoälyn kykyjä entisestään. Vaikutus ihmiskuntaan tulee olemaan yhtä merkittävä kuin ensimmäisen tietokoneen keksimisellä.

Samaan aikaan valtiot ja yritykset pyrkivät ottamaan käyttöön pilvipohjaisia tekoälypalveluita varmistaakseen, etteivät ne jää paitsi kehityksestä. Kaikki tämä tarkoittaa, että uusien tekoälysovellusten keksimiseen ja käyttöön tarvittavat taidot ja kyvyt lisääntyvät, mikä entisestään helpottaa tekoälyn kehittämistä.

Kehitystä seuratessa on ilmeistä, että tekoäly on ratkaisevassa asemassa aidosti älykkäämmän yhteiskunnan luomisessa. Se yhteiskunta ei luo uusia mahdollisuuksia vain tekoälylle vaan myös koko ihmiskunnalle.


Mitä älykkäämmällä yhteiskunnalla tarkoitetaan?

Älykkäämmän yhteiskunnan arvolla on monta vivahdetta. Tiedossa tavoitteenamme on hyödyntää asiantuntemusta jatkaaksemme sellaisen älykkäämmän yhteiskunnan rakentamista, joka huomioi jäsentensä tarpeet näiden kaikissa elämänvaiheissa. Lisää näkemyksiä ja esimerkkejä on verkkosivuillamme.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä