noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Förenklad mätinsamling för fastighetsbolagets elförbrukning

Vårt erbjudande automatiserar insamlingen av mätvärden. Lösningen följer regelverk och nyttjar befintlig infrastruktur, vilket bidrar till en säker, snabb och enkel implementation.

Fastighetsbolagets mätinsamling för elförbrukning

Energy Information eXchange (EIX) automatiserar och integrerar dagliga flöden av mätvärden från elmätare till fastighetssystemen på ett standardiserat sätt. Lösningen nyttjar existerande infrastruktur och regelverk för energibranschen vilket möjliggör en snabb och kostnadseffektiv implementation där ingen ny mjuk- eller hårdvara behöver installeras. Detta medför även effektiva förvaltnings- och underhållskostnader.

Oavsett vilken metod som används för insamling av mätvärden är det viktigt att säkerställa att datainsamlingen är korrekt, tillförlitlig och följer lagar och regler för dataskydd och integritet. Vår lösning är anpassad för detta, vilket innebär att fastighetsbolagen inte behöver vidta några tekniska eller juridiska åtgärder för att säkerställa att datahantering och informationsflöde fungerar korrekt och säkert.
Åke Liedgren

Senior Business Development and Solution Sales Manager

Fördelar

Vi erbjuder en leveransorganisation med fokus på att implementera, drifta och förvalta lösningar för marknadsmeddelanden som inkluderar EDI- och API-teknologier där mätinsamling är en del av helheten.

Specialistorganisation

Vi erbjuder en leveransorganisation med fokus på att implementera, drifta och förvalta lösningar för marknadsmeddelanden som inkluderar EDI- och API-teknologier där mätinsamling är en del av helheten.

Säkerhet genom hela värdekedjan är en del av vårt erbjudande där vi bland annat arbetar enligt ITIL, Infrastrukturen är ISO/IEC27001 certifierad och vi genomför årliga revisioner enligt ISAE 3402.

Säkerhet genom hela värdekedjan

Säkerhet genom hela värdekedjan är en del av vårt erbjudande där vi bland annat arbetar enligt ITIL, Infrastrukturen är ISO/IEC27001 certifierad och vi genomför årliga revisioner enligt ISAE 3402.

Våra energieffektiva datacenter är certifierade enligt ISO 14001 och drivs med förnybar el. Uppsatta koldioxidminskningsmål är i linje med Parisavtalet.

Hållbarhet

Våra energieffektiva datacenter är certifierade enligt ISO 14001 och drivs med förnybar el. Uppsatta koldioxidminskningsmål är i linje med Parisavtalet.

Marknadsprocesser som stöds av EIX

Mätinsamling för fastighetsbolag

UTILTS är det meddelandeformat i EDI-regelverket EDIEL som används för rapportering av mätdata mellan branschens aktörer. I EDIEL-regelverket fastställs även hur EDIEL-meddelanden ska utbytas mellan aktörer. Inom vår tjänst Energy information eXchange (EIX) är vi certifierade, ett s.k. ombud, för att hantera EDIEL-meddelanden mellan olika aktörer, så som exempelvis meddelandeflödet mellan elnätsbolag och fastighetsbolag.

Läs mer

Anpassning till fastighetssystemens meddelandeformat

I vår tjänst erbjuder vi även formatkonvertering där EDIEL-formatets meddelandestandard kan anpassas till fastighetssystemets specifika meddelandeformat. Med denna ”end-to-end” process kan vi automatisera och integrera det dagliga flödet av mätvärden från elmätare till fastighetssystem på ett standardiserat sätt, samtidigt som vi säkerställer att regler för dataskydd och integritet följs.

Kontakta oss

Vårt erbjudande för mätinsamling

Implementering, drift och förvaltning allt i en molnbaserad tjänst

Vi erbjuder en komplett tjänst inklusive implementation, konfiguration, 24/7/365 drift samt monitorering av mätinsamlingstjänsten, i en molnbaserad lösning.

Utöver transport av meddelanden erbjuder vi även formatkonvertering för anpassning till ert fastighetssystems format, valideringstjänster samt splitt/aggregering av meddelanden ifall sådana behov finns.

Viktiga egenskaper i vår tjänst för mätinsamling

  • Enkel implementation innebär att fastighetsbolaget snabbt och utan större egna insatser kan komma igång med automatiserad mätinsamling.
  • Säkerhet genom hela värdekedjan där vi arbetar enligt ITIL, och infrastrukturen är ISO/IEC27001 certifierad.
  • Kvaliteten på hur vi tillhandahåller våra tjänster säkerställs genom en årlig ISAE 3402-revision som utförs av en certifierad extern part.
  • Säker mjukvaruutvecklingslivscykel garanterar regelbunden sårbarhetsskanning, kontinuerlig uppdatering av programvaror och omedelbar patchning vid behov.
  • Tjänsten levereras i en redundant dual-site infrastruktur.
  • 24/7/365 drift och monitorering och även möjlighet till bemannad support 24/7/365 finns.
  • Hållbarhet är en del i vår kärnverksamhet för att framtidssäkra våra tjänster och leveranser. Våra energieffektiva datacenter är certifierade enligt ISO 14001 och drivs med förnybar el. Uppsatta koldioxidminskningsmål är i linje med Parisavtalet.
  • Lösningen möjliggör för våra kunder att minimera sin egen IT-infrastruktur, säkerhetshantering och behovet av kompetens inom området.
  • Tjänsten underlättar för fastighetsbolaget att över tid uppfylla de tekniska- och operativa krav som marknaden ställer. Detta görs genom vår proaktiva förvaltning av lösningen.
  • Eventuella ändringar relaterade till tjänsterna som krävs för att uppfylla nya eller justerade regulatoriska krav kommer att implementeras av oss.
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn