noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Energy Information eXchange (EIX)

Genom vår tjänst hjälper vi branschens aktörer att etablera anslutningar till och utbyta information med sina partners på ett säkert och effektivt sätt.

EIX optimerar meddelandehanteringen för den europeiska el- och gasmarknaden

EU tar nu flera nya steg mot en mer europeisk integrerad energimarknad. Samarbetet inom EU ökar inom området och det handlar om att säkra energiförsörjningen, främja förnybara energikällor, skapa konkurrens på energimarknaderna i Europa samt uppnå en effektivare energianvändning.

Energy Information eXchange, underlättar anpassningen till dessa förändringar för de nordiska och europeiska energibolagen. Genom vår tjänst hjälper vi branschens aktörer att etablera anslutningar till och utbyta information med sina marknadspartners på ett säkert och effektivt sätt.

Vi tillhandahåller operativa- och förvaltningsresurser med specialistkunskap inom marknadsmeddelanden och integrationer inklusive EDI- och API-teknologier.

Tietoevry erbjuder implementation, konfiguration och 24/7/365 drift av EIX-tjänsterna i en molnbaserad multitenant tjänstebaserad lösning.

Åke Liedgren

Senior Business Development and Solution Sales Manager

Fördelar

Effektiv anslutning innebär att marknadsaktören snabbt och utan större egna insatser kan komma i gång med automatiserad integration gentemot sina marknadspartners och till systemansvariga.

Effektiv driftsättning av nya parter

Effektiv anslutning innebär att marknadsaktören snabbt och utan större egna insatser kan komma i gång med automatiserad integration gentemot sina marknadspartners och till systemansvariga.

Med modern teknisk arkitektur, drift 24/7/365 och höga SLA-nivåer med mätbar genomströmning av meddelanden är detta en tjänst för aktörer med högt kvalitetstänkande gällande sin meddelandehantering.

En högkvalitativ drift

Med modern teknisk arkitektur, drift 24/7/365 och höga SLA-nivåer med mätbar genomströmning av meddelanden är detta en tjänst för aktörer med högt kvalitetstänkande gällande sin meddelandehantering.

Kvaliteten genom värdekedjan säkerställs genom framtagna arbetsprocesser (ITIL), en säker infrastruktur (ISO/IEC27001 certifierad) samt årlig revision av tjänsten, utförd av extern part (ISAE 3402).

Säkerhet genom hela värdekedjan

Kvaliteten genom värdekedjan säkerställs genom framtagna arbetsprocesser (ITIL), en säker infrastruktur (ISO/IEC27001 certifierad) samt årlig revision av tjänsten, utförd av extern part (ISAE 3402).

Marknadsprocesser som stöds av EIX

Marknadsmeddelanden för den europeiska el- och gasmarknaden

I EIX tjänsten hanteras alla typer av EDI meddelanden som används av aktörer på energimarknaden, exempelvis EDIEL-, EDIG@S- och eSett-meddelanden. Förutom transport med valfritt kommunikationsprotokoll erbjuder vi även formatkonvertering, valideringstjänster samt splitt/aggregering av meddelanden.

API-tjänster

Vårt erbjudande är ett komplement till aktörens API strategi, där vi erbjuder och tillhandhåller API-anslutningar och förvaltning av dessa till energimarknadens standardtjänster. I tjänsten har vi exempelvis färdiga integrationer till de nordiska marknadshubbarna samt till Nord Pools tjänster.

Energy Communication Platform (ECP)

I vår tjänst levererar vi den framtida plattformen till marknadsaktörer att nyttja för kommunikation med de europeiska och nordiska systemansvariga så som exempelvis med Svenska Kraftnät, Fingrid, och Statnett. I vår tjänst erbjuder vi meddelandehantering via ECP-plattformen till systemansvariga TSO:er.

Läs mer

Vårt EIX erbjudande

Tietoevry erbjuder implementering, konfiguration och 24/7/365 drift av EIX-tjänsterna i en molnbaserad multi-tenant tjänstebaserad lösning.

Vi tillhandahåller operativa- och förvaltningsresurser med specialistkunskap inom energisegmentets marknadsmeddelanden och integrationer samt specialister inom områdena EDI- och API-teknologi.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn