noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

BIX Energy Information eXchange (EIX)

Genom vår tjänst hjälper vi energibranschens aktörer att optimera meddelandehanteringen för den nordiska och europeiska el- och gasmarknaden.

EIX optimerar meddelandehanteringen för den europeiska el- och gasmarknaden

EU tar nu flera nya steg mot en mer integrerad europeisk energimarknad. Samarbetet inom EU ökar och stora delar handlar om att säkra energiförsörjningen, främja förnybara energikällor, skapa konkurrens på energimarknaden i Europa samt uppnå en hållbar och effektiv energianvändning.

Vår tjänst, Energy Information eXchange, underlättar anpassningen till dessa förändringar för de nordiska och europeiska energibolagen. Genom vår tjänst hjälper vi branschens aktörer med meddelandehanteringen till sina marknadspartners på ett säkert och effektivt sätt.

Vi tillhandahåller specialistkunskap inom marknadsmeddelanden och integrationer vilket även inkluderar EDI- och API-teknologier.

Tietoevry erbjuder implementation, konfiguration, 24/7/365 drift, monitorering samt förvaltning av EIX-tjänsterna, allt i en molnbaserad tjänst.
Åke Liedgren

Senior Business Development and Solution Sales Manager

Fördelar

Vi erbjuder en specialistorganisation med fokus på att implementera, drifta, monitorera och förvalta lösningar för marknadsmeddelanden och integrationer som inkluderar EDI- och API-teknologier.

Specialistorganisation

Vi erbjuder en specialistorganisation med fokus på att implementera, drifta, monitorera och förvalta lösningar för marknadsmeddelanden och integrationer som inkluderar EDI- och API-teknologier.

Säkerhet genom hela värdekedjan är en del av vårt erbjudande där vi arbetar enligt ITIL, Infrastrukturen är ISO/IEC27001 certifierad och vi genomför årliga revisioner enligt ISAE 3402.

Säkerhet genom hela värdekedjan

Säkerhet genom hela värdekedjan är en del av vårt erbjudande där vi arbetar enligt ITIL, Infrastrukturen är ISO/IEC27001 certifierad och vi genomför årliga revisioner enligt ISAE 3402.

Våra energieffektiva datacenters är certifierade enligt ISO 14001 och drivs med förnybar el. Uppsatta koldioxidminskningsmål är i linje med Parisavtalet.

Hållbarhet

Våra energieffektiva datacenters är certifierade enligt ISO 14001 och drivs med förnybar el. Uppsatta koldioxidminskningsmål är i linje med Parisavtalet.

Marknadsprocesser som stöds av EIX

Marknadsmeddelanden för EDIEL, EDIG@S och eSett

I EIX tjänsten hanteras alla typer av EDI och marknadsmeddelanden som används av aktörer på energimarknaden, exempelvis EDIEL-, EDIG@S- och eSett-meddelanden. Förutom transport med valfritt kommunikationsprotokoll erbjuder vi även formatkonvertering, valideringstjänster samt splitt/aggregering av meddelanden.

Kontakta oss

Meddelandetjänster baserade på ECCo SP

Europas systemansvariga har tagit ett strategiskt beslut att ECCo SP ska vara infrastrukturen för marknadsaktörer att använda för meddelandehantering med energimarknadens systemansvariga. I EIX tjänsten erbjuder vi både ECCo SP infrastrukturen och den meddelandetrafik som hanteras via denna.

Läs mer

API baserade meddelandetjänster

Vårt erbjudande är ett komplement till aktörens API strategi, där vi erbjuder och tillhandhåller API-anslutningar och förvaltning av dessa till energimarknadens standardtjänster. I tjänsten finns exempelvis färdiga integrationer till de nordiska marknadshubbarna samt till Nord Pools tjänster så som Day-Ahead och Intraday Market.

Kontakta oss

Förenkla fastighetsbolagets mätinsamling för elförbrukning

UTILTS är det meddelandeformat i EDI-regelverket EDIEL som används för rapportering av mätdata mellan branschens aktörer. I EDIEL-regelverket fastställs även hur EDIEL-meddelanden ska utbytas mellan aktörer. Genom vår tjänst Energy information eXchange (EIX) är vi certifierade, ett s.k. ombud, för att hantera EDIEL-meddelanden mellan olika aktörer, bland annat meddelandeflödet mellan elnätsbolag och fastighetsbolag.

Läs mer

Vårt EIX erbjudande

Implementering, drift och förvaltning allt i en molnbaserad tjänst

Tietoevry erbjuder implementation, konfiguration, 24/7/365 drift samt monitorering av EIX-tjänsterna, allt i en molnbaserad tjänstelösning.

Förutom transport av meddelanden erbjuder vi även formatkonvertering, valideringstjänster samt splitt/aggregering av meddelanden.

Vi tillhandahåller konsulter och förvaltningsresurser med specialistkunskap inom energisegmentets marknadsmeddelanden och integrationer samt tekniska specialister inom områdena EDI- och API-teknologi.

Viktiga egenskaper i vår EIX-tjänst

Tietoevry har en specialistorganisation med fokus på att implementera, drifta och förvalta lösningar för marknadsmeddelanden och integrationer som inkluderar EDI- och API-teknologier.

  • Enkelheten i att ansluta nya leverantörer, kunder och partners i ett ECO-system
  • Säkerhet genom hela värdekedjan där vi arbetar enligt ITIL och infrastrukturen är ISO/IEC27001 certifierad
  • Kvaliteten på hur vi tillhandahåller våra tjänster säkerställs genom årlig ISAE 3402-revision av en certifierad extern part
  • Säker mjukvaruutvecklingslivscykel, som garanterar regelbunden sårbarhetsskanning, kontinuerlig uppdatering av programvaror och omedelbar patchning vid behov
  • Redundant dual-site infrastruktur
  • 24/7/365 drift och monitorering, även med möjlighet till bemannad support 24/7/365
  • Höga SLA-nivåer med möjlighet att prioritera särskilt viktiga meddelandeflöden
  • Hållbarhet är en del i vår kärnverksamhet för att framtidssäkra våra tjänster och leveranser
  • Lösningen möjliggör för vår kund att minimera egen IT-infrastruktur och säkerhetshantering
  • Tjänsten underlättar för marknadens aktörer att över tid uppfylla de tekniska- och operativa krav som marknaden ställer, detta genom Tietoevrys förvaltning av lösningen.
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn