noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Energy Communication Platform (ECP)

Vi levererar den framtida plattformen för marknadsaktörer att använda för att kommunicera med den europeiska energimarknadens systemansvariga.

ECP– en kommunikationsplattform för systemansvarigas marknadsprocesser

ECP är den kommunikationsplattform de europeiska systemansvariga, exempelvis Svenska Kraftnät, Fingrid, och Statnett har valt för att hantera den information som skickas mellan marknadsaktörer och systemansvariga. ECP bygger på ramverket MADES (Market Data Exchange Standard) som utvecklats av ENTSO-E och avser erbjuda säker och tillförlitlig kommunikation mellan aktörer inom energibranschen.

Systemansvariga har tagit ett strategiskt beslut att ECP ska vara den framtida plattformen för marknadsaktörer att använda för att kommunicera med den europeiska energimarknadens systemansvariga.

I takt med att systemansvarigas IT-system omstruktureras förväntas antalet marknadsprocesser som stödjer ECP-kommunikation utökas och de kommunikationsformer som använts fram tills dess kommer allt eftersom att fasas ut.

Åke Liedgren

Senior Business Development and Solution Sales Manager

Fördelar

Enkel implementation innebär att marknadsaktören är snabbt och utan större egna insatser i gång med en automatiserad ECP-kommunikationslösning för utbyte av information med systemoperatören.

Ökat kundvärde

Enkel implementation innebär att marknadsaktören är snabbt och utan större egna insatser i gång med en automatiserad ECP-kommunikationslösning för utbyte av information med systemoperatören.

Tjänsten underlättar för marknadens aktörer att över tid uppfylla de tekniska krav som systemoperatörerna ställer vilken i sin tur innebär att även aktörens intäkter kan säkerhetsställas över tid.

Optimerad affärsprocess

Tjänsten underlättar för marknadens aktörer att över tid uppfylla de tekniska krav som systemoperatörerna ställer vilken i sin tur innebär att även aktörens intäkter kan säkerhetsställas över tid.

Utbyte av information i standardiserade format och strukturer ger ökad datakvalitet i aktörernas system vilket är en förutsättning för problemfri kund- och affärshantering.

Bättre datakvalitet

Utbyte av information i standardiserade format och strukturer ger ökad datakvalitet i aktörernas system vilket är en förutsättning för problemfri kund- och affärshantering.

Marknadsprocesser som stöds av ECP

Frekvensåterställningsreserver

Frekvensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserve, FRR). Syftet med FFR är att skapa förutsättningar för att hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel i det nordiska kraftsystemet vid en låg nivå av rotationsenergi i systemet. Det finns två olika produkter, en som aktiveras automatiskt automatiskt (aFRR) och en som aktiveras manuellt (mFRR).

Frekvenshållningsreserver

Frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR). FCR har till uppgift att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser och är grundläggande för att kunna hålla balansen. De aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. FCR handlas upp i förväg för varje ögonblick under dygnet. Det finns flera olika FCR-produkter.

eSett ECP

Redan idag nyttjar systemansvariga olika stödtjänster för kraftsystemets olika behov som kräver ECP-kommunikation men allt fler marknadsprocesser anpassas till den nya ECP lösningen. Ett exempel på detta är att nu introducerar även eSett ECP som en ny kommunikationsplattform för att skicka och motta NBS-data.

Vårt ECP erbjudande

Tietoevry erbjuder implementering, konfiguration och drift av ECP ändpunkterna som kräver serverkapacitet, samt operativa- och förvaltningsresurser med kunskap om MADES och ECP/EDX-toolbox.

För att underlätta för marknadsaktörer att uppfylla de tekniska- och operativa kraven erbjuder Tietoevry en molnbaserad lösning, där ECP- ändpunkterna för varje aktör etableras, konfigureras, övervakas och förvaltas av Tietoevry. Detta görs i den väletablerade molntjänsten BIX (Business Information eXchange).

  • ECP (Energy Communication Platform) är en plattform utvecklad för de europeiska systemansvariga och andra aktörer inom energisektorn
  • Kommunikationsplattformen är baserad på ramverket MADES (Market Data Exchange Standard) som syftar till att erbjuda ett säkert och tillförlitligt meddelandeutbyte mellan aktörer inom energisektorn
  • EDX toolbox är en ”front" till en ECP endpoint, logiskt är de olika delar i samma endpoint. EDX erbjuder utökade möjligheter att välja vilket interface en applikation kan ansluta till, samt har även möjlighet till mer avancerad meddelanderouting och adressering
  • Marknadsaktören eller marknadsaktörens tjänsteleverantör upprättar en logisk ”ändpunkt” i nätverket, en ECP endpoint
  • ECP är den mjukvarukomponent som sedan ansluter till systemoperatörens ECP infrastruktur och därefter hanterar meddelandeutbytet
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn