noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

ECCo SP meddelandehantering

Vi levererar infrastrukturen ECCo SP, tidigare ECP/EDX, som en tjänst till marknadsaktörer. ECCo SP används för meddelandehantering med de europeiska energimarknadens systemansvariga.

ECCo SP meddelandehantering

Systemansvariga har tagit ett strategiskt beslut att ECCo SP ska vara den standardinfrastruktur som marknadsaktörer använder för utbyte av meddelanden med den europeiska energimarknadens systemansvariga.

ECCo SP (ENTSO-E Communication & Connectivity Service Platform) är en standardiserad infrastruktur för energimarknaden. Den innehåller ECP (Energy Communication Platform) och EDX (ENTSO-E Data Exchange) som mjukvarulösning för att etablera kommunikation och meddelandehantering med exempelvis Svenska Kraftnät, Fingrid, Statnett och Energinet.
Tietoevry erbjuder implementation, konfiguration, 24/7/365 drift och monitorering av ECCo SP, allt i en molnbaserad tjänst.

Vi tillhandahåller även konsulter och förvaltningsresurser med specialistkunskap inom ECCo SP och den meddelandehantering som sköts via den.

I takt med att systemansvarigas IT-system omstruktureras förväntas antalet marknadsprocesser som stödjer ECCo SP infrastrukturen att utökas, de kommunikationsformer som använts fram tills dess kommer allt eftersom att fasas ut.
Åke Liedgren

Senior Business Development and Solution Sales Manager

Fördelar

Vi erbjuder en specialistorganisation med fokus på att implementera, drifta, monitorera och förvalta lösningar för marknadsmeddelanden och integrationer som inkluderar EDI- och API-teknologier.

Specialistorganisation

Vi erbjuder en specialistorganisation med fokus på att implementera, drifta, monitorera och förvalta lösningar för marknadsmeddelanden och integrationer som inkluderar EDI- och API-teknologier.

Säkerhet genom hela värdekedjan är en del av vårt erbjudande där vi arbetar enligt ITIL, Infrastrukturen är ISO/IEC27001 certifierad och vi genomför årliga revisioner enligt ISAE 3402.

Säkerhet genom hela värdekedjan

Säkerhet genom hela värdekedjan är en del av vårt erbjudande där vi arbetar enligt ITIL, Infrastrukturen är ISO/IEC27001 certifierad och vi genomför årliga revisioner enligt ISAE 3402.

Våra energieffektiva datacenter är certifierade enligt ISO 14001 och drivs med förnybar el. Uppsatta koldioxidminskningsmål är i linje med Parisavtalet.

Hållbarhet

Våra energieffektiva datacenter är certifierade enligt ISO 14001 och drivs med förnybar el. Uppsatta koldioxidminskningsmål är i linje med Parisavtalet.

Marknadsprocesser som stöds av ECCo SP

Frekvensåterställningsreserver

Frekvensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserve, FRR). Syftet med FRR är att skapa förutsättningar för att hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel i det nordiska kraftsystemet vid en låg nivå av rotationsenergi i systemet. Det finns två olika produkter, en som aktiveras automatiskt automatiskt (aFRR) och en som aktiveras manuellt (mFRR).

Frekvenshållningsreserver

Frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR). FCR har till uppgift att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser och är grundläggande för att kunna hålla balansen. De aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. FCR handlas upp i förväg för varje ögonblick under dygnet. Det finns flera olika FCR-produkter.

eSett ECCo SP

Redan idag nyttjar systemansvariga olika stödtjänster för kraftsystemens behov som kräver ECCo SP infrastrukturen men allt fler marknadsprocesser anpassas till ECCo SP. Ett exempel på detta är att nu introducerar även eSett ECCo SP för att skicka och ta emot NBS-data.

Vårt erbjudande

Vårt ECCo SP-erbjudande är en av flera tjänster som ingår i vår BIX Energy Information eXchange (EIX) lösning där vi optimerar meddelandehanteringen för aktörer på den europeiska el- och gasmarknaden. Se Energy Information eXchange (EIX) (tietoevry.com)

Tietoevry erbjuder implementation, konfiguration, 24/7/365 drift samt monitorering av ECCo SP, allt i en molnbaserad tjänstelösning.

Vi tillhandahåller även konsulter och förvaltningsresurser med specialistkunskap inom ECCo SP och den meddelandehantering som sköts via den.

Viktiga egenskaper i vår ECCo SP tjänst

 • Enkel implementation innebär att marknadsaktören är snabbt och utan större egna insatser i gång med en automatiserad ECCo SP-lösning för utbyte av information med systemoperatörer.
 • Säkerhet genom hela värdekedjan där vi arbetar enligt ITIL och infrastrukturen är ISO/IEC27001 certifierad
 • Kvaliteten på hur vi tillhandahåller våra tjänster säkerställs genom årlig ISAE 3402-revision av en certifierad extern part
 • Säker mjukvaruutvecklingslivscykel, som garanterar regelbunden sårbarhetsskanning, kontinuerlig uppdatering av programvaror och omedelbar patchning vid behov
 • Redundant dual-site infrastruktur
 • 24/7/365 drift och monitorering, även med möjlighet till bemannad support 24/7/365
 • Hållbarhet är en del i vår kärnverksamhet för att framtidssäkra våra tjänster och leveranser
 • Lösningen möjliggör för vår kund att minimera egen IT-infrastruktur och säkerhetshantering
 • Tjänsten underlättar för marknadens aktörer att över tid uppfylla de tekniska- och operativa krav som systemoperatörer ställer, detta genom Tietoevrys förvaltning av lösningen.
 • Användningen av ECCo SP förväntas växa i takt med att fler marknadsprocesser kommer att stödjas av ECCo SP infrastrukturen.
 • Dessutom förväntas ECCo SP-mjukvaran kontinuerligt utvecklas inom flera områden, varav ett tillhandahåller stöd för containerisering, vilket gör det möjligt för kunder att dela samma hårdvara samtidigt som de fortfarande är helt åtskilda. Detta förväntas minska kostnadsnivån.
 • Tietoevry följer noga utvecklingen av tjänsten och de nya möjligheter den kan medföra. Tietoevry uppgraderar kontinuerligt mjukvaran för att vara kompatibel med systemoperatörerna (TSO:erna).
 • Eventuella ändringar relaterade till tjänsterna som krävs för att uppfylla nya eller justerade regulatoriska krav kommer att implementeras av Tietoevry.
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn