noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry @ Pride 2024

Tietoevrys samarbete med Pride stöttar allas rätt att få vara sig själv och bidrar till att öka medvetenheten bland arbetsgivare om hur man kan främja inkludering.

29.7 - 3.8.2024, Sweden

Samarbetar med Pride för att stärka en inkluderande företagskultur globalt 🏳️‍🌈

Tietoevry är en stolt Pride supporter sedan flera år tillbaka, och 2024 är inget undantag. Tillsammans med övriga i Pride gemenskapen deltar vi i årets aktiviteter samt paraden i Stockholm, den 3 augusti. 

Vårt samarbete med Pride stöttar allas rätt att få vara sig själv och bidrar till att öka medvetenheten bland arbetsgivare om hur man kan främja inkludering och skapa en företagskultur som välkomnar alla. Det speglar också Tietoevrys bredare engagemang för att främja lika möjligheter och ökad mångfald.

– Att stötta Pride är ett sätt för oss som bolag att visa vårt stöd för HBTQ+-gemenskapen. Att skapa en kultur som värdesätter mångfald och inkludering gör oss starkare som företag. Dessutom vet vi att detta är något som många av våra kollegor brinner för och som de vill bidra till. Vi har varit, och fortsätter att vara, stolta över att sträva efter inkludering genom att välkomna alla människor, oavsett könsidentitet och sexuell läggning, säger Trond Vinje, HR-chef på Tietoevry.

 

Tietoevrys Sustainability Pledge

I mars lanserades Tietoevrys Sustainability Pledge med syfte att vägleda och accelerera företagets hållbarhetsinsatser för 2024 och framåt. Planen inkluderar tre fokusområden: klimatåtgärder, etik och social påverkan.Tietoevry är fast beslutna att respektera och stötta mänskliga rättigheter i hela verksamheten och har satt upp följande mål inom området social påverkan:
  • Respektera mänskliga rättigheter
  • Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier
  • Uppnå 49/49 jämn könsfördelning över tid
  • 30 % av det underrepresenterade könet ska vara i ledande befattning till 2030
Lär dig mer om Tietoevrys Sustainability Pledge här.**A 30-Country Ipsos Global Advisor Survey (2023)

Contact us

Kristin Andreasson

Communications Lead, Tietoevry Sweden

Datum och plats

29.7 - 3.8.2024
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn