noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Dialogkonferens kring nationellt enkätsystem för kartläggning av kräkningar och mobbning i skolan

Tietoevry, Friends och Örebro Universitet bjuder in till dialog kring verktyg och vägar fram emot ett nationellt enkätsystem för att kartlägga och förebygga kränkningar och mobbning i skolor

22.5.2023 / SOLNA, Sweden

Dialogkonferens:

Vägen fram mot ett nationellt enkätsystem för kartläggning av kränkningar och mobbning i skolor

Tietoevry, Friends och Örebro Universitet bjuder in till en öppen dialogkonferens kring förutsättningarna för att skapa ett nationellt enkätsystem för kartläggning av kränkningar och mobbning i skolor.

Tid: Måndagen den 22 maj, kl 9:30-15

Plats: Tietoevrys kontor, Gustav III:s Boulevard 130, Solna

Medverkande:

Representanter från bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, Folkhälsomyndigheten, RISE, Forum för Levande Historia, Friends och Tietoevry, samt forskare från Örebros, Linköpings och Göteborgs Universitet.

Program och anmälan (OSA 16 maj)

 

Bakgrund och syfte med dialogkonferensen:

Den 18 januari överlämnades utredningen ”En uppväxt fri från våld” (SOU 2022:70) till regeringen. I utredningen lyfts att ett särskilt fokus måste ägnas åt att skapa trygghet och förebygga våld genom insatser som tar sikte på miljöer där barn vistas. Utredningen föreslår att Skolverket ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna att införa ett nationellt enkätsystem för kartläggning av kränkningar och mobbning i enskilda förskolor och skolor. Uppdraget bör genomföras i samverkan med andra myndigheter samt andra berörda aktörer till exempel från civilsamhället. Betänkandet är nu ute på remiss och remissvaren ska skickas in senast den 7 augusti 2023.

Friends har i över ett decennium kartlagt tryggheten på skolor och är en av de aktörer som genomfört flest årliga kartläggningar avseende elevers utsatthet för mobbning, kränkningar och trakasserier i Sverige. Genom Vinnova-projektet ”Mobbningens digitala tvilling” har Friends, Tietoevry och Örebro universitet och Tietoevry påbörjat arbetet att med hjälp av AI och säker nationell molnlagring ta fram ett nytt, smartare system för att kartlägga och identifiera de insatser som krävs för att skapa trygga, omsorgsfulla och likvärdiga skolmiljöer.

Därför vill vi nu bjuda in aktörer som gör liknande intressanta projekt, såsom Skolverket, Forum för levande historia, RISE, Research Institutes of Sweden och Länsstyrelsen i Stockholm, universitet och högskolor - samt alla andra som är intresserade, i syfte att starta en dialog kring arbetet för ett nationellt enkätsystem och berätta mer om det projekt vi redan påbörjat.

Contact us

Alexandra Kärnlund

Senior Communications Manager

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn