noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Certifiering för projektledare, programledare och portföljledare

Behovet av kvalificerade projektledare ökar, samtidigt som kraven skärps. Ofta krävs det att projekt skall ledas av certifierade projektledare.

Många projektledare väljer att certifiera sig i syfte att få en kvittens på sin kunskap och erfarenhet. Det kan också öka värdet på projektledaren i verksamheten och generellt på arbetsmarknaden. Även trovärdigheten för din organisations projektarbete ökar i samband med att fler certifierar sig.

Certifiering som ger lärande

Certifiering är en validering av befintlig kunskap och vissa fall även erfarenhet. Även om en certifiering inte är en utbildning så medför certifieringsprocessen att du studerar, presenterar och reflekterar över dina kunskaper och erfarenheter. Detta är i sin tur viktiga ingredienser i en lärande process.

En certifiering genomförs av en oberoende part och leder därmed till att personer som ska tillsätta en projektledare kan lita på att just du har de kunskaper och erfarenheter som krävs vid tillsättning av projektledare. Certifieringar finns i ett flertal olika nivåer. Allt ifrån rent teoretiska kunskapsvalideringar till de certifieringar som även berör erfarenhet, ledarskap och situationsanpassade beteenden.

I Sverige finns två etablerade certifieringsorgan som tillhandahåller certifieringar inom projektverksamhet, IPMA och PMI.

Våra utbildningar är en bra grund för certifiering

Många projektledare väljer idag att certifiera sig i syfte att få en kvittens på sin kunskap och erfarenhet. I Sverige finns två certifieringsorgan etablerade som tillhandahåller certifieringar inom projektverksamhet, IPMA och PMI.

Våra utbildningar är registrerade både hos IPMA, vilket innebär att de går i linje med dessa internationella standarder. PPS har genomgått IPMA:s kvalitetskrav på innehåll, lärarnas förmågor och det pedagogiska upplägget.

PPS egna certifiering riktar sig till projektledare och baseras på PPS modellen och dess innehåll. Läs mer om PPS certifiering för projektledare.

PPS har även certifiering för förändringsledare.

 

Boka din certifieringsgrundande kurs här.

IPMA Registrerad

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn