noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

”Innovation berör och fascinerar mig - när människor samverkar mot gemensamma mål är allt möjligt!”

Magdalena brinner för innovation, och för hur samverkan kan bidra till att skala och accelerera innovation för att industri och samhälle ska lyckas med sin hållbara omställning

Maria Magdalena Holmgren / november 14, 2022

Hennes tidigare projekt Återhus – att bygga hus av hus är nominerat till två miljöpris av betongbranschen. Sedan 5 månader jobbar Magdalena på Tietoevry Create Advisory och med sig har hon en mängd spännande erfarenheter och insikter.

Magdalena har länge arbetat med innovationsledning, hållbar omställning och verksamhetsutveckling. Hon har utvecklat och lett innovationsplattformar på uppdrag av både näringsliv och offentlig sektor, främst i industriella kontexter inom gruv- och mineral, cement- och betong, bygg- och anläggningsbranscherna. När hon var sugen på nya utmaningar sökte hon sig till Tietoevry Create Advisory där hon sedan 5 månader tillbaka arbetar med att utveckla strategier inom innovation och hållbar omställning.

”Jag brinner för att stärka förutsättningarna för innovation och accelererad omställning – och där har Tietoevry mycket att tillföra som partner till en industri och ett samhälle i snabb förändringstakt. Den ökande komplexiteten, exempelvis i globala leverantörsled och materialströmmar, gör att innovation och hållbar omställning kräver digitalisering för ett hållbart nyttjande av resurser”, berättar Magdalena.

Tillit är nyckeln till att kunna utmana och utveckla

Just industri i omställning har Magdalena mycket erfarenhet av att arbeta med. Tyvärr ger oseriösa entreprenörer bygg- och anläggningsbranschen oförtjänt dåligt rykte. Hon menar att byggbranschen generellt har en del att fundera över vad gäller anklagelser om green washing, machokultur, fusk- och svartbyggen – och behöver gemensamt utmana den kultur som påverkar människors välbefinnande, hälsa och säkerhet negativt.

Det är ofta tvingande regulatoriska krav, lagstiftning och risk för sanktioner som driver företag i att hantera och integrera nyckeltal för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i strategiska beslutsprocesser. Byggbranschen diskuterar utmaningar som samverkan med andra sektorer, kompetensförsörjning, kraven på snabb omställningstakt, behovet av kulturförändringar och förändringsledning. Ytterst grundas innovation på tillit, menar Magdalena.

”För mig är ekvationen klar, om vi inte tar hänsyn till basala behov som miljö, hälsa och trygghet – hur ska vi då tro att innovation som handlar om att utmana det välbekanta ska fungera?”

Återhus – att bygga hus av hus. Ett projekt där innovation och samverkan står i centrum

Återhus är ett innovationsprojekt finansierat av Vinnova som drivs av ledande aktörer inom bygg- och anläggning. Syftet är att öka graden av återbruk av tunga betong- och stålmoduler i nyproduktion – att bygga hus av hus. Projektet drivs av ett konsortium bestående av Fabege, NCC, Vasakronan, Codesign, Contiga, Zengun, NREP, Ramboll, Svensk Betong, Stockholms stad, KTH och RISE. Magdalena själv har arbetat med Återhus genom sitt eget bolag som är underleverantör till KTH. Magdalena betonar vikten av samverkan mellan offentlig sektor och det privata näringslivet;

”Det sägs då man diskuterar byggsektorns utmaningar att det saknas modiga entreprenörer som vågar gå före branschen – det är avgjort ingen brist på mod och driv bland Återhus aktörer! De visar att återbruk i nyproduktion är möjligt och jag hoppas att offentlig sektor som årligen upphandlar enorma belopp är redo att premiera seriösa aktörer och därmed bidra till efterfrågan på hållbart byggande!”

Magdalena har flera roller i innovationsprojektet Återhus. Hon leder ett arbetspaket, är ledamot av styrgruppen och bistår projektledningen med metoder för inkluderande innovationsprocesser vilka tar vara på aktörers kompetenser, erfarenheter, perspektiv och nätverk. Arbetspaketet Magdalena leder syftar till att stärka förutsättningarna för bred samverkan och systeminnovation anpassad till accelererad omställning längs värdekedjan bygg- och anläggning.

”Med vårt arbete vill vi bidra till innovationskapacitet och förändringsberedskap, identifiera kritiska flaskhalsar och bidra till hantering av risker och målkonflikter relaterade till omställning. Jag är glad och stolt över att arbeta med så drivande och nytänkande aktörer och har lärt mig mycket i projektet!”

Konsortiet Återhus – att bygga hus av hus – är en av tre nominerade till Betongbranschens miljöpris som delas ut på Betonggalan den 17 november. Konsortiet är även nominerade till Johan Silfwerbrands Pris, eller folkets pris, som delas ut till den av alla nominerade på Betonggalan som får flest röster. Samma dag genomför konsortiet Återhus sin nordiska konferens där Magdalena kommer hålla en presentation om just detta – hur vi kan innovera mot en hållbar framtid tillsammans.

Systeminnovation bygger på samverkan

Kunder, investerare och samhälle kräver att bolag kan mäta, följa och kommunicera sin verksamhets påverkan på planet och människor kontinuerligt och transparent. Taxonomin och snart även EU-direktiv och nationell lagstiftning kräver att bolagen engagerar sina leverantörsled (där uppskattningsvis 70% av såväl social påverkan som miljöpåverkan sker), sina medarbetare och sina samarbetsparter i uppföljning och rapportering av verksamheten.

Processerna är arbetskrävande, men öppnar även för nya affärsmöjligheter. Bolagens trovärdighet i hållbarhetsarbetet påverkar konkurrenskraften – som förmågan att attrahera kunder, anställda, finansiellt riskkapital och bidrar till möjligheterna att få tillståndsprövningar beviljade. Det är komplext och utmanande, men samtidigt är det just detta som driver Magdalena. Komplexa utmaningar kräver samverkan och att tillsammans bidra till att bygga det samhälle som vi alla vill vara en del av.

Vill du fortsätta diskutera strategier för hållbar omställning? Tveka inte på att höra av dig till mig!

Vill du jobba med Magdalena och team Create Advisory? Just nu rekryterar vi fler konsulter. Kolla in några av våra lediga tjänster:

Läs mer och sök tjänsten "Senior Project Manager" här

Läs mer och sök tjänsten "Agile Leader" här

Maria Magdalena Holmgren
Lead Innovation & Sustainability Advisor

Maria Magdalena Holmgren has a broad experience as international project manager and senior executive in innovation management, business and organisational development.
She has set up and executed several RDI projects of high complexity, with industry, network of suppliers, academia and public bodies involved, promoting efficient knowledge exchange, innovativeness and competitiveness. Specialized in leading innovation processes, Holmgren has an excellent track record in managing contributions from people with complementary expertise, background and organisational belonging - in short, to motivate multinational innovation teams to excel

Författare

Maria Magdalena Holmgren

Lead Innovation & Sustainability Advisor

Tietoevry Create är en ledande accelerator av digital innovation och hållbart värdeskapande

Läs mer om våra tjänster här

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn