noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY utpekt som ledende teknologileverandør i en ny nordisk analyse av bankmarkedet

17 desember 2020

(Fornebu, 16. desember 2020) TietoEVRY blir posisjonert som en ledende nordisk leverandør til bankindustriens økosystem, ifølge en ny rapport fra det anerkjente internasjonale analysebyrået ISG Provider (ISG).

Gjennom rapporten «Bankindustriens økosystem» evalueres kapabilitetene til 21 regionale og globale leverandører som tilbyr tjenester til banker i det nordiske markedet. ISG har rangert leverandørene i fire kvadranter som totalt sett dekker sentrale deler av en banks teknologiske infrastruktur. TietoEVRY er den eneste leverandøren i denne rapporten som er utpekt som leder i alle de fire kvadrantene i Norden; implementering av banktjenester for retailbank, implementering av kjernebank for Corporate bank, økosystem for betalingstjenester, kjenn din kunde og antihvitvasking (AML).

Ifølge rapporten ISG Provider Lens™ kan Norden bli verdens første kontantløse samfunn. Nordiske banker viser stor interesse for nye teknologier, for å forbedre kundeopplevelsen og styrke bankenes konkurransekraft. I tiden fremover vil flere banker forenkle og konsolidere sine kjernesystem for å redusere kostnader og styrke konkurranseevnen, og få en mer agil forretningsmodell.

"Å løse eldre spaghettisystemer vil bli en betydelig utfordring for mange banker i Norden. Samtidig skaper dette betydelige muligheter for leverandører av teknologitjenester som forstår det lokale markedet og kan konsolidere flere bankplattformer effektivt og raskt», sier Jan Erik Aase, direktør og global leder, ISG Provider Lens Research.

“TietoEVRYs omfattende teknologierfaring, kombinert med dyp bankfaglig ekspertise og sterke lokale kapabiliteter, har bidratt til at de har etablert en ledende posisjon i det nordiske markedet”, sier senior analytiker Gowtham Kumar i ISG Provider.

Kundeopplevelsen styrkes

Rapporten ser også betydelig interesse blant nordiske banker for ny teknologi som et strategisk ledd i arbeidet med å styrke kundeopplevelsen. Dette har blitt en høy prioritet for mange banker, ettersom kostnader relatert til bytte av bank faller betydelig, og kan føre til økt kundemobilitet, i kombinasjon med økt konkurranse fra ikke-tradisjonelle bankalternativer øker.

«Vi har et velfungerende rammeverk som kunder kan utnytte når de nå skal akselerere digitaliseringen av sine forretningsprosesser, sikre høy grad av operasjonell effektivitet og vekst i et marked med stadige regulatoriske endringer. Vår ambisjon som ledende i det nordiske markedet er å bistå våre kunder slik at de kan utnytte mulighetene som ligger i en åpen, modulær og skalerbar bankprogramvare, med tjenester og tilkoblede økosystemer», sier konserndirektør Christian Segersveen i TietoEVRY, som leder divisjonen Financial Services Solutions.

Rapporten peker også på at mange nordiske banker foretrekker lokale tjenesteleverandører som forstår regional markedsdynamikk og kulturelle forhold.

Kontaktløs betaling og P27

I 2020 har det vært en sterk vekst i kontaktløse betalinger, noe som er drevet av COVID-19-pandemien. I tillegg har P27, et initiativ som tar sikte på å bryte ned barrierer for handel og finansiell interaksjon mellom de nordiske landene, fått flere banker i regionen til å bygge eller gjøre det mulig for deres betalingssystemer å imøtekomme P27-veikartet, heter det i rapporten. Modulære løsninger og akseleratorer blir vanlige i banker, for å redusere tiden og ressursene som må til for å oppdatere systemene.

Ifølge rapporten har “TietoEVRY en sterk portefølje av programvare- og tjenestefunksjoner tilrettelagt for det nordiske markedet kombinert med høy kompetanse, for å hjelpe kunde å transformere og administrere sin kjernebankvirksomhet”. I rapporten heter det også at selskapet "har et modent rammeverk for å levere de operasjonelle og kommersielle fordelene med bank-as-a-service til nordiske kunder."

En siste styrke som fremheves i rapporten er at TietoEVRY er anerkjent for å ha "en PSD2-kompatibel åpen bankplattform som kombinerer API-aggregering med en utviklerportal".

Innen økosystemet for betalingstjenester er TietoEVRY "en pålitelig markedsleder, som kan dokumentere omfattende erfaring, referanser, muligheter og løsningstilbud i Norden”, heter det i rapporten fra ISG Provider Lens ™.

Last ned rapportenhttps://www.tietoevry.com/en/campaigns/2020/isg-banking-nordic/
 

For ytterligere informasjon:Geir Remman, +47 9705 5017, geir.remman@tietoevry.com

 

TietoEVRY 

skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn