noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRYs klimatiltak anerkjent i toppkåring

TietoEVRY har blitt anerkjent for å vise lederskap innen bærekraft hos den globale miljøorganisasjonen CDP. Vi får en plass på “A-listen” deres over selskap som utmerker seg i kampen mot klimaendring

08 desember 2020

The Carbon Disclosure Project (CDP) er en ikke-statlig organisasjon som tar sikte på å hjelpe bedrifter og myndigheter med å få bedre oversikt over deres eget klimafotavtrykk. De publiserer en årlig verdensomspennende kåring over selskaps miljøstatus. Dette gjøres ut fra et globalt rammeverk. Både tidligere Tieto og EVRY har hver for seg hatt CDP-kåringen og andre klimarelaterte tiltak høyt på agendaen før fusjonen. Nå, etter et år som felles selskap har det nye selskapets innsatts for klimaet fått en viktig anerkjennelse.

Karakteren et selskap får i kåringen måler hvor godt virksomheten reduserer og rapporterer CO2-utslipp. For tidligere EVRYs del er dette femte år på rad at selskapet får karakteren A. De gode resultatene gir styrket motivasjon for fortsatt utslippskutt i det nye selskapet.

“Vi er ekstremt stolte over at det harde arbeidet vi har lagt inn i dette bærekraft nå får ekstern anerkjennelse i CDP-kåringen. Det ligger et stort potensial i digitalisering når det kommer til virksomheters mål om å kutte i utslipp. Vi selv er ikke i mål enda. Som del av vår fremtidige satsning på bærekraft i det nye TietoEVRY vil vi fortsette å undersøke og måle potensialet digitale løsninger og produkter har i å støtte kundene våre i deres reise for å kutte utslipp, i tillegg til å kutte våre egne» sier Ida Bohman Seenberg, Head of Sustainability i TietoEVRY.

CDP bruker en detaljert og uavhengig metodikk til å måle selskapenes klimainnsats. Deltakerne får karakteren A til D, basert på hvor omfattende innrapporteringen, bevisstheten og innsatsen fra ledelsen er i saker som har med klimarisiko å gjøre. Det er dessuten viktig at virksomhetene som deltar benytter beste praksis når det kommer til å vise miljølederskap, gjennom for eksempel å sette ambisiøse og meningsfulle mål. De som ikke rapporterer inn eller bidrar med mangelfull informasjon får karakteren F.

Les mer om CDP her:

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

For ytterligere informasjon:

Om TietoEVRY:

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Om CDP:

CDP er en global non-profit organisasjon som driver selskap og myndigheter til å kutte deres klimagassutslipp, ivareta vannressurser og verne skog. CDP er stemt frem som den foretrukne klimaforskningsleverandøren av investorer og jobber med investeringsinstitusjoner som til sammen forvalter 106 trillioner USD. CDP benytter investor og forbrukermakt til å få frem og påvirke miljøpåvirkningen hos virksomhetene. Over 9600 selskap med over 50% av global markedskapitalisering delte deres miljødata med CDP i 2020. Dette er i tillegg til hundrevis av byer, stater og regioner som deler data, noe som gjør CDPs platform til en av de beste kildene til global informasjon om hvordan selskap og myndigheter driver klimautviklingen fremover. CDP er et grunnleggende medlem av We Mean Business Coalition. Besøk https://cdp.net/en eller følg @CDP i sosiale medier for mer informasjon.

 

Kontakt oss

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn