noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lillehammer kommune reduserer faren for feilmedisinering gjennom robotisering

19 mai 2020

Lillehammer kommune er først ute med digital medisinering. Dette øker kvaliteten i hjemmetjenesten, og sikrer at pasientene får riktig medisin til riktig tid.

Integrasjon mellom Evondos og fagsystemet Gerica gir bedre helsetjenester

Lillehammer er den første kommunen i Norge ute med denne integrasjonsløsningen, og det er nå mulighet for flere kommuner å koble seg på. Alle tekniske varsler som, «medisin utlevert» og «medisin ikke utlevert» fra Evondos medisineringsroboter blir automatisk loggført i journalsystemet Gerica, og kommunisert til hjemmetjenestens app; Lifecare Mobil Pleie.

«Vi må gjøre hverdagen enklere for de ansatte. Helsepersonellet skal fokusere på faget og pasienten, så teknologien må være enklest mulig. Dette minimerer også risikoen for feilbruk», sier Bjørn Lie, digitaliseringskoordinator i Lillehammer kommune, og som har vært sentral i integrasjonsprosjektet mellom Evondos og Tietoevry som er leverandør av journalsystemet Gerica.

Lillehammer har siden 2014 brukt Evondos medisineringstjeneste, og er en av mange kommuner som har tatt i bruk elektronisk medisinering for å for å øke kvaliteten i hjemmetjenesten i kommunen, og sikre riktig medisin til riktig tid. For Lillehammer var det særlig viktig å jobbe fram en løsning sammen med Evondos og Tietoevry for å få til integrasjon mellom fagsystemet til Gerica, og Evondos.

«Det tar tid for de ansatte å håndtere flere systemer. Omtrent halvparten av de som har hjemmesykepleie i Lillehammer har hjelp til administrering av medisiner. Dersom de kan spare litt tid på å ha et enklere system, så vil det også bety at hjemmetjenesten får mer tid til pasientene», sier Lie.

Et godt samarbeid mellom kommune og leverandører gir resultater raskere

Arbeidet med integrasjon mellom Evondos og Tietoevry startet i april 2019, der Lillehammer ønsket å få alle varsler, hendelser og kommunikasjon fra Evondos’ tjeneste rett i Gerica, via Lifecare eSense og til LMP, altså mobiltelefonen helsepersonellet har med seg. Integrasjonsløsningen sto ferdig i januar 2020.

«Evondos og Tietoevry har vært helt fantastiske samarbeidspartnere i prosjektperioden, og har vært tett på med oppfølgning. Lillehammer har på sin side vært tydelige på hva vi ville ha, og samarbeidet har fungert veldig godt og gitt resultater”, sier Lie.

Gjør hverdagen enklere og tryggere

Hjemmetjenesten i Lillehammer sparer tid på å kun håndtere ett system. Dokumentasjonen går automatisk når medisin er utlevert, medisin ikke er utlevert, eller om det er en teknisk feil.  De ansatte i kommunen trenger mindre opplæring, og det er også enklere å motivere de ansatte når de slipper å forholde seg til nok et system.

«Vi tror denne integrasjonen ikke kun er viktig for Lillehammer, men det vil kunne gi stor verdi for alle kommuner som bruker Gerica journalsystem fra Tietoevry».

Øker bruken av medisineringsroboter fra 20 -  til 70 stykker innen noen få måneder

Lillehammer har hatt 26 medisineringsroboter fra Evondos i bruk i prosjektperioden, men er nå klar for å øke volumet. De har allerede kartlagt 80-100 brukere, og målet er at 70 medisineringsroboter skal være ute innen 15.juni 2020.

 «Det har skjedd en stor endring hos ansatte i Lillehammer etter integrasjonen. De ansatte er veldig motiverte og synes det er gøy med medisineringsroboten. De ser hvor mye det betyr for brukerne å kunne håndtere medisinene sine selv, og oppleve økt mestring og livskvalitet”, sier Lie.

 «Holdningen i Lillehammer er at alle brukere som kan ha nytte av en multidosedispenser skal få mulighet til å få det», avslutter Bjørn Lie.

Om Tietoevry Lifecare eSense

Hensikten med løsningen, Lifecare eSense, er å koble brukerinformasjon automatisk opp mot hendelser mottatt i systemet. Lillehammer kommune har i en årrekke hatt Gerica pasientjournal fra Tietoevry, med gode erfaringer. Et stadig økende krav om å finne gode digitale løsninger har blant annet resultert i koblingen med medisineringstjenesten fra EVONDOS, som øker kvaliteten og effektiviteten i Lillehammer kommune. www.tietoevry.com/no

Om EVONDOS medisineringtjeneste

Riktig medisin til riktig tid. Medisineringsroboten hjelper tjenestemottakeren med å ta medisinene sine til rett tid, og varsler også helsepersonell dersom en dose ikke blir tatt. Bedre sikkerhet og færre avvik. Roboten gir alltid korrekt dose til riktig tid, og holder tilbake ytterligere medisin i et låst kammer. Helsepersonell kan følge med på medisineringen digitalt. Medisineringsavvik ved manuell administrasjon blir så godt som eliminert. Redusert behov for hjemmebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner. Automatisk utdeling av medisiner vil medføre betydelig reduksjon i antall besøk, særlig rundt medisineringstidspunktene på morgen og kveld. Besøkene kan heller gjøres til andre tidspunkt og i form av andre behandlingstiltak. En bedre arbeidshverdag. Det blir lettere å planlegge arbeidsdagen til helsepersonell med færre legemiddelrelaterte besøk. Arbeidsbyrden blir jevnere fordelt utover dagen, og man kan bruke de ansattes kompetanse bedre. www.evondos.no

Contact

Andreas Slette

Senior Sales Manager

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn