noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Alle nyheter og meldinger

27 jul
2021
Andre nyheter

Flytt applikasjonene dine til skyen raskere enn noen gang

Hva er den beste veien for virksomheter som skal til skyen? Det finnes flere alternativer, men dessverre ingen enhetlig fasit.

7 jul
2021
Andre nyheter

Klimaendringer gir større risiko - kan påvirke finansieringen av bedrifter

19 jun
2021
Andre nyheter

Utenforskap og diskriminering er kostbart – for næringsliv, individer og samfunn

Etterspørselen etter eksperter innen IT-sektoren er stor, og mangel på fagpersoner er bransjens største utfordring. Som kunnskapsbedrift er vi helt avhengige av å få tak i alle kloke hoder som kan bidra til å skape de beste teknologiske løsningene for samfunnet. Utenforskap og diskriminering har vi ikke råd til. Det er for kostbart for oss som selskap – og ikke minst er det kostbart for individer og for samfunnet vi lever i.

17 jun
2021
Andre nyheter

Felles kommunal journal går nå inn i en ny fase

Den 15. juni startet den formelle leverandørdialogen rundt Felles kommunal journal (FKJ). Det var stor interesse og god deltagelse fra leverandørindustrien med over 100 deltakere. TietoEVRY var godt representert, og vi har allerede tidligere i år kommet med innspill til FKJ-prosjektgruppen ledet av Harald Hjelde fra Bærum kommune.

7 jun
2021
Andre nyheter

Med mangfold som en kjerneverdi samarbeider TietoEVRY med Pride

Menneskene er kjernen i TietoEVRY og vår ambisjon er å være en spennende arbeidsplass for alle våre 24 000 medarbeidere globalt. Vi jobber hardt for å skape en kultur basert på kontinuerlig læring, mangfold og inkludering. Like muligheter oppnår vi først når forskjeller verdsettes og når mangfold og inkludering er en naturlig del av alt vi gjør. Som en del av vår innsats for likestilling støtter vi Pride i Norge, Sverige og Finland.

19 mai
2021
Andre nyheter

Overgang til nytt Folkeregister på 4 steg

10 mai
2021
Andre nyheter

NorgesGruppen velger Eye-share for å automatisere fakturaflyt

29 apr
2021
Andre nyheter

Akselererende skytransformasjon krever produktivitetsforbedring i tradisjonelle infrastrukturtjenester – innleder forhandlinger med fagforeninger i Sverige og Norge

17 mar
2021
Andre nyheter

Sikkerhetsreisen er ikke en sprint, men en maraton

«Vi hadde bra tekniske løsninger, men vi var silobasert og ekstremt mye arbeid var manuelt. Høyrearmen visste ikke hva venstrearmen gjorde», sier Øyvind Hirsch.

17 mar
2021
Andre nyheter

Kompetanse må høyere på dagsorden i kampen mot hackere

Digitaliseringsmedaljens bakside er at sikkerhetstruslene øker kraftig. Fremmede stater og kriminelle nettverk er de dominante aktørene. Angrepene kommer oftere, er målrettede og mer sofistikerte. Hvordan skal vi møte denne nye virkeligheten som samfunn og virksomheter, er en av de store ledelsesutfordringene i tiden fremover.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn