noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Partnerforum 2022

På årets Partnerforum oppdaterer vi med siste nytt og våre planer fremover. Meld deg på og bli med på interessante samtaler og foredrag.

19 - 20.10.2022 / Gardermoen, Norway
Meld deg på

Sammen skaper vi en bærekraftig og helhetlig innbyggertjeneste

For at vi som leverandør skal skape de beste helse- og velferdstjenestene for både fagpersoner og innbyggere, er vi avhengig av å løse dagens utfordringer sammen med dere. Enten du jobber i pleie- og omsorgssektoren, i sosialtjenesten eller i flyktningtjenesten påvirker den digitale transformasjonen deg og ditt arbeid. Sammen sikrer vi at samfunnskritiske funksjoner kontinuerlig utvikles slik at innbyggerne får de tjenestene de har behov for.

Meld deg på årets Partnerforum og la oss sammen se på mulighetene for en enklere hverdag.

MERK: Ny frist for påmelding er oppdatert til 1. september

Vi har både felles og parallelle sesjoner under årets Partnerforum. Mer detaljer rundt programmet kommer etter sommeren. 

Program Gerica

08.30-10.00 | Registrering

 

10.00-10.30 | Åpning for alle

Unni Kvisvik, Head of Welfare og Terje Wistner, KS Avd. Forskning, Innovasjon og Digitalisering

 

10.30-11.30 | Status og planen fremover

Vi informerer om status på produkter og videre planer for utvikling.

Knut Berntzen, Lead Product Manager og Christian Westli, Area Product Manager

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | NHN

 

13.15-13.30 | Pause

 

13.30-14.15 | Spør en Tietoevry-person

Flere stasjoner hvor en kan spørre og diskutere med ansatte i Tietoevry

Representanter fra brukerstøtte, fagkonsulenter, produkteiere og utvikling.

 

14.15-14.30 | Pause

 

14.30-15.15 | Spør en Tietoevry-person

Flere stasjoner hvor en kan spørre og diskutere med ansatte i Tietoevry

Representanter fra brukerstøtte, fagkonsulenter, produkteiere og utvikling.

 

15.15-15.30 | Pause

 

15.30-16.30 | Felleforedrag

Fra motarbeid til arbeidsmot

Foredragsholder Halvor Haukerud

 

Det faglig programmet er slutt for dagen kl 16.30. Brukerstyret blir igjen for årsmøte.

 

16.45-17.45 | Årsmøte Brukerstyret

 

19.00 | Bankett med underholdning

 

09.00-10.00 | Felles foredrag

GDPR - Datatilsynet status etter fire år: Personverntimen / en time med Datatilsynet. Datatilsynet går gjennom aktuelle problemstillinger og saker.

Camilla Nervik og Marianne Bang, Seksjon for offentlige tjenester, Datatilsynet

 

10.00-10.30 | Pause

 

10.30-11.15 | eLink 2.0 web og Gerica Integrasjon Fastlegeregister (FLR)

Vise nytt brukergrensesnitt/funksjonalitet for eLink 2.0 web. Vise funksjonalitet for Gerica Integrasjon Fastlegeregister

Åse Sørli-Westby, Lead Training Specialist og Lene Carho, Training and Support Specialist

 

11.15-11.30 | Utsjekk

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | IPLOS

Hvordan rapportere tvang og makt kap. 9. Hvordan rapportere når kommunen kjøper tjenester fra eksterne utførere. Hvordan rapportere døgnopphold (spesialisthelsetjenesten)

Åse Sørli-Westby, Lead Training Specialist og Maiken Auvi Hellum, Training and Support Specialist

 

13.15-13.30 | Pause

 

13.30-14.30 | Kompetanse

Hva tilpasses i Gerica for at dette skal tas i bruk. Hvordan bruke kompetanse i hverdagen. Praktisk bruk.

Åse Sørli-Westby, Lead Training Specialist og Maiken Auvi Hellum, Training and Support Specialist

 

14.30 | Grab & go mat og hjemreise

09.00-10.00 | Felles foredrag

GDPR - Datatilsynet status etter fire år: Personverntimen / en time med Datatilsynet. Datatilsynet går gjennom aktuelle problemstillinger og saker.

Camilla Nervik og Marianne Bang, Seksjon for offentlige tjenester, Datatilsynet

 

10.00-10.30 | Pause

 

10.30-11.15 | Systemlogg​​

Tolking av logg, filter og rapporter i systemlogg, bruk av logg i feilsøking og arkivering av syslogg (ny rutine)

Robin Lindseth, Senior Training Specialist og Janne Holberg, Delivery and Support Manager

 

11.15-11.30 | Utsjekk

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | PostInn

Vise ny funksjonalitet som overtar for håndtering av skannede dokumenter og elektroniske søknader.

Robin Lindseth, Senior Training Specialist og Lene Carho, Training and Support Specialist

 

13.15-13.30 | Pause

 

13.30-14.30 | Arkivering fra Gerica, med saksflyt og PostUt

Forutsetninger for arkivering og arbeidsflyten i Gerica. Saksflyt i Gerica inkludert arkiv og PostUt.

Robin Lindseth Senior Training Specialist og Lene Carho, Training and Support Specialist

 

14.30 | Grab & go mat og hjemreise

09.00-10.00 | Felles foredrag

GDPR - Datatilsynet status etter fire år: Personverntimen / en time med Datatilsynet. Datatilsynet går gjennom aktuelle problemstillinger og saker.

Camilla Nervik og Marianne Bang, Seksjon for offentlige tjenester, Datatilsynet

 

10.00-10.30 | Pause

 

10.30-11.15 | Bedre dialog med brukere og pårørende med DigiHelse:​​​

Hva er DigiHelse og hvordan kan dere ta det i bruk i din kommune? Kundeerfaringer.

Lisa Stenbro Hanssen, Training and Support Specialist og Kristin Mathisen, Training and Support Specialist

Egner seg godt for koordinatorer, fagansvarlige og ledere i tillegg tilsystemansvarlig.

 

11.15-11.30 | Utsjekk

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | Bedre vurderinger av syke med NEWS2 og Kjernejournalintegrasjon​​

Hvordan komme i gang med NEWS2 og Kjernejournalintegrasjon? Kundeerfaringer

Lisa Stenbro Hanssen, Training and Support Specialist og Kristin Mathisen, Training and Support Specialist

Egner seg godt for koordinatorer, fagansvarlige og ledere i tillegg til systemansvarlig.

 

13.15-13.30 | Pause

 

13.30-14.30 | Bedre tid til brukere med eSense og Open API​​

Hva betyr egentlig eSense og Open API? Hvordan kan dette gjøre hverdagen enklere for dere? Kundeerfaringer.

Lisa Stenbro Hanssen, Training and Support Specialist og Kristin Mathisen, Training and Support Specialist

Egner seg godt for koordinatorer, fagansvarlige ogledere i tillegg til systemansvarlig

 

14.30 | Grab & go mat og hjemreise

Program Socio

08.30-10.00 | Registrering

 

10.00-10.30 | Åpning for alle

Unni Kvisvik, Head of Welfare og Terje Wistner, KS Avd. Forskning, Innovasjon og Digitalisering

 

10.30-11.30 | Status og planer Socio

Anna Skaset, Lead Product Manager

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | Digisosteamet

Bedre oppfølging og tilgjengelighet for brukerne. Ny innsynsflate for NKS og sanering av Personkortet. Status dialogløsning.

Joachim Liepelt, Teamleder og Louise Justad, Fagekspert, Team Digisos, AvDir

 

13.15-13.30 | Pause

 

Fra kl 13.30-15.15 blir det tre parallelle sesjoner. Deretter blir det en avsluttende felles sesjon. Se program for hver av de parallelle sesjonene nedenfor:

 

13.30-14.15 | Nasjonale fellesløsninger

Bruk av nasjonale fellesløsninger for kommunesektoren, praktisk eksempel fra Fiks folkeregister.

Jens Riis, Prosjektleder, Fiks folkeregister, KS

14.15-14.30 | Pause

 

14.30-15.15 | Lifecare Folkeregisteroppslag

Integrasjon mot nytt modernisert folkeregister (KS FIKS Folkeregister).

Askild Tønne, Senior Software Developer, Sondre Husevold, Software Developer og Maicen Holberg, Customer Support Specialist.

 

15.15-15.30 | Pause

 

15.30-16.30 | Felleforedrag

Fra motarbeid til arbeidsmot

Foredragsholder Halvor Haukerud

 

Det faglig programmet er slutt for dagen kl 16.30. Brukerstyret blir igjen for årsmøte.

 

16.45-17.45 | Årsmøte Brukerstyret

 

19.00 | Bankett med underholdning

 

08.30-10.00 | Registrering

 

10.00-10.30 | Åpning for alle

Unni Kvisvik, Head of Welfare og Terje Wistner, KS Avd. Forskning, Innovasjon og Digitalisering

 

10.30-11.30 | Status og planer Socio

Anna Skaset, Lead Product Manager

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | Digisosteamet

Bedre oppfølging og tilgjengelighet for brukerne. Ny innsynsflate for NKS og sanering av Personkortet. Status dialogløsning.

Joachim Liepelt, Teamleder og Louise Justad, Fagekspert, Team Digisos, AvDir

 

13.15-13.30 | Pause

 

Fra kl 13.30-15.15 blir det tre parallelle sesjoner. Deretter blir det en avsluttende felles sesjon. Se program for parallell 2 nedenfor: 

 

13.30-14.15 | Socio Klientregnskap

Socio Klientregnskap til arbeid med forvaltning. En helt ny modul i Socio.

Andre Teig, Senior Software Architect og Tor Håland, Senior Consultant

 

14.15-14.30 | Pause

 

14.30-15.15 | Lifecare PostInn

Introduksjon av nye posttyper, forsendelser fra Svarinn og meldinger fra Altinn, og ny funksjonalittet for kobling mot ektefelle.

Henrik Gundersen, Senior Software Developer og Sveinung Nag, Delivery and Support Manager Family Care

 

15.15-15.30 | Pause

 

15.30-16.30 | Felleforedrag

Fra motarbeid til arbeidsmot

Foredragsholder Halvor Haukerud

 

Det faglig programmet er slutt for dagen kl 16.30. Brukerstyret blir igjen for årsmøte.

 

16.45-17.45 | Årsmøte Brukerstyret

 

19.00 | Bankett med underholdning

 

 

08.30-10.00 | Registrering

 

10.00-10.30 | Åpning for alle

Unni Kvisvik, Head of Welfare og Terje Wistner, KS Avd. Forskning, Innovasjon og Digitalisering

 

10.30-11.30 | Status og planer Socio

Anna Skaset, Lead Product Manager

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | Digisosteamet

Bedre oppfølging og tilgjengelighet for brukerne. Ny innsynsflate for NKS og sanering av Personkortet. Status dialogløsning.

Joachim Liepelt, Teamleder og Louise Justad, Fagekspert, Team Digisos, AvDir

 

13.15-13.30 | Pause

 

Fra kl 13.30-15.15 blir det tre parallelle sesjoner. Deretter blir det en avsluttende felles sesjon. Se program for Parallell 3 nedenfor:

 

13.30-14.15 | Lifecare innsyn fra a-å

Gjennomgang av konfigurering, hva som trigger sending av hendelser og hva som blir sendt til KS og NAV.no.

Henrik Gundersen, Senior Software Developer og Sondre Husevold, Software Developer

 

14.15-14.30 | Pause

 

14.30-15.15 | Lifecare KVP

Planer for fornying av KVP i Socio.

Caroline Christensen, User Interface Designer og Anna Skaset, Lead Product Manager

 

15.15-15.30 | Pause

 

15.30-16.30 | Felleforedrag

Fra motarbeid til arbeidsmot

Foredragsholder Halvor Haukerud

 

Det faglig programmet er slutt for dagen kl 16.30. Brukerstyret blir igjen for årsmøte.

 

16.45-17.45 | Årsmøte Brukerstyret

 

19.00 | Bankett med underholdning

 

09.00-10.00 | Felles foredrag

GDPR - Datatilsynet status etter fire år: Personverntimen / en time med Datatilsynet. Datatilsynet går gjennom aktuelle problemstillinger og saker.

Camilla Nervik og Marianne Bang, Seksjon for offentlige tjenester, Datatilsynet

 

10.00-10.30 | Pause

 

10.30-11.15 | Kurs​​

Innføring i filter og rapporter.

Pål Guddal, Senior Technical Specialis og Sondre Husevold, Software Developer

 

11.15-11.30 | Utsjekk

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | Kurs i tilgangsstyring​

Tilgangsstyring, roller, sikkerhetsprofiler og nivå i Socio

Brit Merete Kjerstadmo, Customer Support Specialist og Pål Guddal, Senior Technical Specialist

 

13.15-13.30 | Pause

 

13.30-14.30 | Kurs: Maler og flettefelt​​

Vi ser først på bruken av vanlig flettefelt. Deretter fordyper vi oss i et egendefinert flettefelt. Målet er at du etter kurset skal kunne gjøre enkle tilpasninger i malene deres.

Maicen Holberg, Customer Support Specialist og Tor Håland, Senior Consultant

 

14.30 | Grab & go mat og hjemreise

09.00-10.00 | Felles foredrag

GDPR - Datatilsynet status etter fire år: Personverntimen / en time med Datatilsynet. Datatilsynet går gjennom aktuelle problemstillinger og saker.

Camilla Nervik og Marianne Bang, Seksjon for offentlige tjenester, Datatilsynet

 

10.00-10.30 | Pause

 

10.30-11.15 | Hvorfor er brukerdrevet digitalisering den beste måten å digitalisere offentlig sektor på?​​​

Det er ved å snakke med brukeren vi finner de beste digitale løsningene. Møt Ellen, bruker av sosiale tjenester! Statsforvalteren har sammen med Digdir og KS gjennomført et prosjekt for å standardisere og digitalisere klagebehandlingsprosessen for økonomisk sosialhjelp.

Michael Baumann, Avdelingsdirektør,STAF, Petter Vinje, Prosessveiledning Elektronisk handelsformat og Camilla Wold, Seniorrådgiver, Digdir

 

11.15-11.30 | Utsjekk

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | Min side saksbehandler

Praktisk bruk av løsningen også gjennomgang av ny journalliste.

Anne-Tine Hoel, Veileder og Ingrid Lilleøien, Veileder, NAV Horten

 

13.15-13.30 | Pause

 

13.30-14.30 | Ny saksbehandlingsmodul​​​

Ny saksbehandlingsmodul.​

Henrik Gundersen, Senior Software Developer og Anna Skaset, Lead Product Manager.

 

14.30 | Grab & go mat og hjemreise

09.00-10.00 | Felles foredrag

GDPR - Datatilsynet status etter fire år: Personverntimen / en time med Datatilsynet. Datatilsynet går gjennom aktuelle problemstillinger og saker.

Camilla Nervik og Marianne Bang, Seksjon for offentlige tjenester, Datatilsynet

 

10.00-10.30 | Pause

 

10.30-11.15 | Lifecare flyktning og WS4​​​

IMDi om endringene i NIR som følge av midlertidig regelverk inkl. mulighet for spørsmål​

Tietoevry om muligheter i Socio, hvordan jobbe med og rundt endringene som har kommet, hva kan fagsystemet gjøre, hva må registreres manuelt.

Malin Mjelva, Customer Support Specialist, Tor Håland, Senior Consultant og Henrik Gundersen, Senior Software Developer.

 

11.15-11.30 | Utsjekk

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

12.30-13.15 | Fortsettelse: Lifecare flyktning og WS4​​

Tietoevry forteller hva som er nytt i Socio Flyktning, Hvordan jobbe med flyktninger i Socio. Veien videre, utviklingen av Socio.

Malin Mjelva, Customer Support Specialist, Tor Håland, Senior Consultant og Henrik Gundersen, Senior Software Developer.

 

13.15-13.30 | Pause

 

13.30-14.30 | Kundeerfaring​​​​

Kundeerfaring ved Larvik kommune. Larvik kommune har et stort antall Ukrainske flyktninger, mange i AMOT. De kommer for å snakke om bruk og tilrettelegging av Socio.

Hege Øyen Nilsen, Rådgiver støttefunskjoner og Mari Anne Staaland, Programveilder, NAV Larvik og Malin Mjelva, Customer Support Specialist.

 

14.30 | Grab & go mat og hjemreise

Fakta om arrangementet

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport  

Pris: 6995,- (eks mva) All inclusive

Dato: 19-20. oktober 2022

Frist påmelding: 1. september

 

Informasjon om brukerforeningene:

Hva er Brukerforeningen?
Alle som har en Socio eller Gerica lisens, er medlemmer av brukerforeningen. Socio og Gerica har hver sin brukerforening, og begge brukerforeningenes årsmøter avholdes i forbindelse med Partnerforum.

Hva er Brukerstyret?
Brukerforeningens brukerstyre velges av og blant lisensinnehaverne av Socio eller Gerica. Brukerstyret avholder minimum 4 møter pr. år. Brukerstyrets formål er å ivareta lisensinnehaverne interesser overfor leverandøren i de spørsmål om utvikling og endringer i programmene som er av allmenn interesse for brukerne.

På årsmøtet er det også valg på nye representanter til Brukerstyret, så meld inn din interesse for dette i forkant av møtet. Frist for innmelding av kandidater er 08. oktober. Det vil bli sendt ut egen e-post om dette.

Alle kommunene som har lisens har stemmerett på årsmøtet. Det er derfor viktig at dere i kommunen velger deltaker(e) som er stemmeberettiget i møtet. Kandidaten(e) må registrere seg som stemmeberettiget i påmeldingsskjemaet.

Innen kort tid vil dere få mulighet til å melde dere på til Brukerstyret.

OBS! Denne dagen er kun avsatt til Brukerstyret (Socio og Gerica). Partnerforum er fra 19-20. oktober. 

 

11.30-12.30 | Lunsj

 

13.00-16.00 | Forberedelser Brukerstyret Socio/Gerica

 

14.30-19.00 | Pause/Fritid

 

Fra kl 19.00 | Middag

 

Møt noen av våre foredragsholdere

Unni Kvisvik
Head of Welfare Norway
Knut Berntzen
Lead Product Manager
Anna Skaset
Lead Product Manager
Malin Mjelva
Customer Support Specialist
Sveinung Nag
Delivery and Support Manager Family Care
Henrik Gundersen
Senior Software Developer
Pål Guddal
Senior Technical Specialist

Avbestillingsvilkår

Påmelding er bindende. Avbestilling senere enn 35 dager før arrangementet vil bli belastet med halvparten av opprinnelig pris. Avbestilling senere enn 15 dager før arrangementet vil bli belastet med full pris. I så fall anbefaler vi at du prøver å finne en erstatter.

Ved avbestilling på grunn av sykdom, ta kontakt med malin.dahlback@tietoevry.com

 

Tilrettelagt kosthold under oppholdet

Spesialkost skal registreres ved påmelding, eller senest 5 dager før arrangementsstart. Dersom vi ikke får informasjon om spesielle kostholdsbehov før denne tiden, vil du bli belastet kr 400,- (ekskl. mva 25 %).

 

Bestillingsbekreftelse

Etter at du har registrert deg, vil en bekreftelse bli sendt til din e-postadresse.

Contact us

Unni Kvisvik

Head of Welfare, Tietoevry Care

Dato og sted

19 - 20.10.2022
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn