noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Gerica kurs

Meld deg på våre Gerica onlinekurs. Kursene tar for seg funksjonalitet for å utnytte løsningen på en god og hensiktsmessig måte.

12.5 - 31.12.2022, Online

Gerica benyttes i kommunens pleie- og omsorgstjeneste, til saksbehandling, som elektronisk pasientjournal og til andre administrative rutiner knyttet til helse- og omsorgstjenesteloven. Nedenfor kan du se oversikten over de planlagte kursene vi har i år. Du kan lese mer spesifikt om de ulike kursene ved å trykke på pluss-tegnet nedenfor. Ønsker du å melde deg på finner du også påmeldingslinken under hver kursbeskrivelse. 

Kursoversikt

Påmeldingslink kommer

Kurset gir en innføring i:

 • Gode rutiner for internkontroll
 • Tolking av logg
 • Loggrapporter: hvordan brukes de? hva betyr de ulike innslagene?
 • Bruk av syslogg i feilsøking
 • Arkivering av syslogg

Målgruppe:

Systemansvarlige og stedfortreder for systemansvarlig.

Sted:

Online på Teams

Tid:

25. august 09.00-12.00

Pris:

NOK 2250,-

 

Meld deg på her

Grunnbeløp og egenbetaling for opphold

Kursbeskrivelse:

Hvordan bruke Gerica for å ha oversikt over datagrunnlag i eget ansvarsområde?

Vi ser på:

 • Virksomhetsdata i egen avdeling
 • IPLOS/KPR rapportering
 • Hvordan ajourholde Ansattkartotek
 • Tilganger (roller)
 • Hjemling av tilganger

Målgruppe:

Systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig og vederlagsansvarlig.

Tid:

Kl 13.00-15.00 (2 timer)

Pris:

1.500,- pr. deltaker

 

Påmeldingslink kommer

Kursbeskrivelse:

Hvordan tilrettelegge for kap. 9, tvang og makt, i Gerica?

 • Oppsett av maler
 • Tekstbanker
 • Flettefelt
 • Tiltak
 • Journal.

Målgruppe:

Systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig og fagansvarlig

Tid:

Kl 11.00-15.00 (4 timer)

Pris:

Pris: kr 4.000,- per kommune inntil to deltakere, kr 1.750,- per deltaker utover dette

 

Meld deg på her

Kursbeskrivelse:

Hva forventes av en systemansvarlig?
Kurset tar utgangspunkt i årshjulet med de rutiner og oppgaver som er beskrevet der. Vi ser blant annet nærmere på

 • Hvordan melde feil?
 • Og tar en gjennomgang av driftsverktøyet i Gerica:
 • Rutiner
 • Økonomi
 • Tilgangsstyring
 • Logg/arkivering
 • Praktisk bruk av filter/rapporter
 • Dokumentmaler

Målgruppe:

Systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig

Tid:

Kurset holdes over 2 dager

6. september kl 09.00-15.00

7. september kl 09.00-15.00

Pris:

9.000,- pr. deltaker

Meld deg på her

Kursbeskrivelse:

 • Vi ser på sammenhengen mellom metode i betalingssats og dokumentasjon i Gerica ved feilsøking.
 • Vi tar en gjennomgang av:
  • Fakturarutine (enkeltfakturering/flerfakturering)
  • Avgrensing nivå (bruker/tjeneste)
  • Periode
  • Vedlikehold/nullstille
 • Fakturapost
 • Fakturasats
 • Eksportsats
 • Drift, sletting av fakturagrunnlag

Målgruppe:

Ansatte som kjører faktureringsrutine og eksporterer fakturagrunnlag og systemansvarlig eller stedfortreder for systemansvarlig

Tid:

Kl 09.00 – 11.00 (2 timer)

Pris:

1.500,- pr. deltaker

Påmeldingslink kommer.

Kursbeskrivelse:

Hvordan saksbehandle og journalføre for kap. 9, tvang og makt, i Gerica?

Gjennomgang av prosess i forhold til kap. 9 bruk av tvang og makt både i skadeavvergende og planlagte tiltak

 • søknad, vedtak og revurdering
 • journalføring.

Målgruppe:

Systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig, fagansvarlige og sluttbrukere

Tid:

15. september: kl 11.00-15.00 (4 timer)

Pris:

kr 4.000,- per kommune inntil to deltakere, kr 1.750,- per deltaker utover dette

 

Meld deg på her

Kursbeskrivelse:

 • Hvordan er Gerica database bygget opp med ulike tabeller?
 • Vi tar en gjennomgang av
 • Filter
 • QBE-filter, tekstfilter og SQL-filter
 • Operatorer/skilleoperatorer
 • Viser praktisk bruk av filter og rapporter
 • Tilgangsstyring, rolle og nivå
 • Vedlikehold og sortering

Målgruppe:

Systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig.

Tid:

Kl 09.00-15.00 (6 timer)

Pris:

4.500,- pr. deltaker

Meld deg på her

Kursbeskrivelse:

 • Hvordan tilpasse rutiner for best mulig utbytte av saksflyt ved bruk av PostUt og arkivering?
 • Gjennomgang i saksbildet med bruk av:
  • Tekstbank
  • Vedtaks- og generelle dokumentmaler
 • PostUt:
  • Utsendelseskontroll
  • Utgående brev
 • Statuser i journalbildet
 • Arkivstatus
 • PostInn visning som understøtter saksflyt

Målgruppe:

Saksbehandlere,systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig.

Tid:

Kl 09.00 – 13.00 (4 timer)

Pris:

3.000,- pr. deltaker

Meld deg på her

Kursbeskrivelse

Bidra til teknisk forståelse og kunnskap om

 • Filområder
 • Mapper/stier
 • Lagring (tempområde/database)

Vise hvordan man lager og vedlikeholder dokumentmaler

 • Flettefelt
 • Kobling mot PostUt og Arkiv

Målgruppe

Systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig.

Tid

Kl 09.00-15.00 (6 timer)

Pris

4.500,- pr. deltaker

Meld deg på her

Hvordan bygge egne filter med utgangspunkt i standard filter og knytte disse til eksisterende rapport lay-out.

 • Gjenbruke rapportoppsett med ulike filtre. Blant annet i
 • Brukerliste
 • Tjenestebildet
 • Journalbildet
 • I systemlogg
 • Viser praktisk bruk av filter og rapporter
 • Tilgangsstyring, rolle og nivå
 • Vedlikehold og sortering

Målgruppe

Systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig.

Tid

Kl 09.00-13.00 (4 timer)

Pris

3.000,- pr. deltaker

Velg mellom to ulike tidspunkt:

Kl Kl 09.00-10.30: Meld deg på her

Kl 12.30-14.00: Meld deg på her

Hvordan er kvaliteten på kommunens helsedata som sendes inn til IPLOS/KPR?

 • Validering/feilsøking
 • IPLOS tjenestetyper
 • Rapportering av velferdsteknologi
 • Innsending

Målgruppe

Systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig.

Tid

Velg mellom to ulike tidspunkt: 

Kl 09.00-10.30 (1,5 timer)

Kl 12.30-14.00 (1,5 timer)

Pris

1.125,- pr. deltaker

Meld deg på her

Vi gjennomgår meldingsflyten mellom systemeier og kommunikasjonspart (kom.part).

Ser blant annet på:

 • CPA avtaler, edi-adresser
 • Sikkerhet og kryptering
 • Tips og triks i forhold til vedlikehold av og feilsøking i:
  • Konsollet
  • Kommunikasjonsparter
  • Sertifikatbytte
  • Meldingslogg
 • Det blir også en gjennomgang av
  • Meldingsoversikt (inkl. nullbruker)
  • Melding per bruker

Målgruppe

Systemansvarlige eller stedfortreder for systemansvarlig.

Tid

Kl 09.00-15.00 (6 timer)

Pris

4.500,- pr. deltaker

Contact us

Åse Sørli Westby

Lead Training Specialist

Dato og sted

12.5 - 31.12.2022
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn