noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitālie rīki palīdz drošāk pārvaldīt enerģētikas tirgu

Autors: "Tietoevry Create Baltic Market" Enerģētikas nodaļas vadītājs Artūrs Šulmanis

27 novembris 2023

Mūsu ikdiena ir pilna šķietami vienkāršām un ātrām darbībām, zem kurām patiesībā slēpjas sarežģīti un līdz niansēm pārdomāti procesi – piespiežot gaismas slēdzi, telpā kļūst gaišs, ar dažiem klikšķiem var veikt ikdienas maksājumus internetbankā vai iegādāties preces un pakalpojumus tiešsaistē, tikpat vienkārši ir regulēt temperatūru telpās un veikt daudzas citas darbības, norāda “Tietoevry Create Baltic Market” Enerģētikas nodaļas vadītājs Artūrs Šulmanis.

Daudz vienkāršāk ir arī mainīt pakalpojumu sniedzēju – telekomunikāciju, medicīnas, enerģētikas, piemēram, elektroenerģijas, gāzes vai cita veida pakalpojumu – lietotājam tas ir dažu klikšķu attālumā. Tas veicina konkurenci un pakalpojumu kvalitāti – lai nodrošinātu klientam pēc iespējas vienkāršāku un pozitīvāku pieredzi, kā arī sniegtu augstas kvalitātes pakalpojumus, dažādu nozaru uzņēmumiem nepieciešami uzticami un profesionāli partneri, īpaši informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu jomā.

Palīdz pieņemt stratēģiskus lēmumus

Dinamiskas pārmaiņas un patērētāju paradumu maiņu spilgti izjūt arī enerģētikas sektors. Lai patērētājiem vienkāršā veidā piedāvātu mājsaimniecībās, ražotnēs un citviet nepieciešamos risinājumus, neiztikt bez sarežģītām IT sistēmām. Savukārt, lai šādas sistēmas darbotos veiksmīgi un droši, nepieciešami pārdomāti instrumenti, kas spēj reaģēt uz dinamiskās un mainīgās vides prasībām.

Dažādi enerģētikas IT risinājumi sekmē augstāku standartizāciju, lielāku tirgus caurspīdīgumu un balansu, ļaujot pieņemt stratēģiskus lēmumus par enerģijas saražošanu, patēriņu, uzglabāšanu vai importu, kas ietekmē arī gala patērētāju – gan pakalpojuma kvalitātes, gan izmaksu ziņā.

Iegūst gan pakalpojumu sniedzēji, gan gala lietotāji

Piedaloties šajos procesos un nodrošinot Baltijas līmeņa elektroenerģijas balansēšanas sistēmas un Latvijas augstspriegumu balansa vadības sistēmas darbību, “Tietoevry Create Baltic Market” eksperti ir pārliecinājušies, ka tieši ar jaunāko enerģētikas IT risinājumu palīdzību jau šodien varam pietuvināt Latvijas un Baltijas enerģētikas tirgus spēlētājus globālajām enerģētikas tendencēm – sadalītās elektroenerģijas pārvaldībai un lielākai tirgus elastībai.

Piemēram, tīkla balansa vadības sistēmas nodrošina ne tikai tīkla balansēšanu vienas valsts mērogā, bet arī komunikāciju ar kaimiņvalstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoriem.

Tas kalpo par pamatu centralizētam risinājumam, kas ļauj samazināt atšķirību starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu, plānot tīkla zudumus, optimizēt un automatizēt bilances vadības biznesa procesus, ieviest standartizētu un caurskatāmu datu apmaiņu ar biznesa partneriem un klientiem, kā arī izstrādāt centralizētu krātuvi datiem, kas saistīti ar bilances pārvaldību. No plānotiem, pārredzamiem un optimizētiem procesiem iegūst gan pakalpojumu sniedzēji, gan gala lietotāji.

Vieda pārvaldība ietekmē arī peļņu

Vieda enerģijas datu pārvaldība ir stratēģiski svarīga ne tikai valsts līmenī, bet arī domājot par ilgtspēju uzņēmējdarbību, jo tai ir būtiska ietekme uz uzņēmuma peļņu. Enerģijas datu pārvaldība ietver sistemātisku enerģijas datu vākšanu, analīzi un interpretāciju, lai pieņemtu apzinātus lēmumus par enerģijas patēriņu un izmaksu samazināšanu. Tas uzņēmumiem ļauj iegūt līdzekļus, ko novirzīt citiem attīstības mērķiem, radot jaunus vai pilnveidojot esošos pakalpojumus. Piedāvājot uzņēmumiem mākoņrisinājumus, kas nodrošina visu ar enerģiju saistīto datu un ziņojumu uzglabāšanu, validāciju, analīzi un ziņošanu, varam būt uzticams partneris mainīgajā un dinamiskajā enerģētikas tirgū.

Runājot par drošāku un efektīvāku enerģētikas nozari, jāmin arī izkliedētās enerģijas pārvaldība. Tā ļauj pēc iespējas vairāk uzņemt un noturēt izkliedēto ģenerāciju mūsu elektrotīklā, nevirzot to tālāk uz augstsprieguma (pārvades) tīklu.

Viedās infrastruktūras attīstībai, kas ļaus salāgot dažādus elektroenerģijas ražošanas ciklus un jaudas, ir ārkārtīgi būtiska nozīme. Tā ir būtiska arī raugoties ilgtspējas virzienā, jo, pasaulei vairāk virzoties uz atjaunojamiem energoresursiem un videi nekaitīgākiem enerģijas avotiem, pieaugs arī izkliedētās enerģijas pārvaldības nozīme.

Būtībā šī pārvaldības sistēma ir drošs automatizācijas komplekts ar tīklu savienotu ierīču pārvaldībai un kontrolei, kas ļauj lietotājiem izpildīt normatīvās prasības un veikt smagu analīzi un pārvaldību. Izmantojot šo sistēmu, ikviens lietotājs var iegūt reāllaika pārskatu par savām darbībām – no komunālo pakalpojumu rādītājiem līdz neliela mēroga sadalītiem enerģijas resursiem, un saprast, kā tos optimizēt un radīt efektīvākas ieņēmumu plūsmas.

Jāpalielina Latvijas energosistēmas elastība

Saskaņā ar šī gada vasarā Baltijas valstu premjeru parakstīto kopīgo deklarāciju, 2025. gadā plānota Baltijas energosistēmu sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas tīklu, kas nozīmē arī vajadzību pēc lielākas vietējo balansēšanas resursu iesaistes. Tāpēc jāpalielina Latvijas energosistēmas elastība. To iespējams sekmēt arī ar izkliedētās enerģijas pārvaldību, kas ļauj apkopot sadalītos resursus, lai atbilstu tirgus prasībām un piedalītos elastības tirgos, piemēram, pārvades sistēmu operatoru organizētajos rezerves tirgos.

Izkliedētās enerģijas pārvaldība veicina atjaunojamās enerģijas izmantošanu, ieviešot elastību resursu izmantošanā, palīdz uzņēmumiem pārvērst sadalītos enerģijas resursus peļņā, optimizējot enerģijas patēriņu vai sniedzot iespēju piedalīties elastības tirgos, kā arī sniedz pārskatu par visu vērtību ķēdi no klientu informācijas un aktīvu pārvaldības līdz kontroles un apkopotiem mērījumu ziņojumiem.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn