noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY klimata pārmaiņu novēšanas aktivitātes novērtētas ar augstāko vietu reitingā

26 janvāris 2021

Globālā vides un klimata aizsardzības bezpeļņas organizācija CDP ir novērtējusi TietoEVRY aktivitātes un darbības klimata pārmaiņu novēršanā un uzņēmuma ilgtspējas attīstībā, ar vietu reitinga prestižajā “A sarakstā”.

Carbon Disclosure Project (CDP) ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un visas pasaules valstu valdībām gūt labākus pārskatus par to ietekmi uz klimatu un vidi.

CDP organizācija ik gadu publicē globālu uzņēmumu vides stāvokļa reitingu. Jau pirms apvienošanas gan Tieto, gan EVRY ir bijušas svarīgi ar CDP un klimatu saistīti pasākumi. Tagad, pēc gada apvienotā TietoEVRY uzņēmuma, mūsu centieni cīnīties pret klimata pārmaiņām ir atzīti un novērtēti ar augsto “A saraksta” reitingu.

Reitings nosaka, cik labi uzņēmumi samazina un ziņo par CO2 emisijām. Bijušā EVRY daļa šo A saraksta reitingu sasniedz jau piekto gadu pēc kārtas. Šie labie rezultāti dod mums papildus motivāciju pastāvīgi pievērsties klimata darbībām jaunajā, apvienotajā TietoEVRY uzņēmumā.

"Mēs esam ārkārtīgi lepni, ka CDP reitings ir atzinis mūsu ieguldīto darbu šajā klimata un vides jomā. Digitalizācijas ietekme uz klimata pārmaiņu samazināšanu ir iespēja, ko daudzi uzņēmumi vēl nav apsvēruši un apguvuši. Turklāt, digitalizācija dod labu impulsu, lai palielinātu ietekmi uz vidi, citiem vārdiem sakot, pozitīvu ietekmi uz vidi. Tā ir joma, kurā mēs varam strādāt kopā ar saviem klientiem”, saka Ida Bohman Steenberg, TietoEVRY Ilgtspējas vadītāja.

"Darbs te nebeidzas. Daļa no mūsu TietoEVRY ilgtspējas plāna ir, ka mēs turpināsim pētīt un novērtēt, kā mūsu digitālie risinājumi un produkti palīdz mūsu klientiem samazināt oglekļa dioksīda emisijas, saskaņā ar TietoEVRY uzstādīto klimata mērķu sasniegšanu.”

CDP izmanto detalizētu un neatkarīgu metodoloģiju, lai novērtētu uzņēmumus, piešķirot punktu skaitu no A līdz D, pamatojoties uz to, cik vispusīga ir informācijas izpaušana, vides risku apzināšana un pārvaldība, kā arī demonstrējot paraugpraksi, kas saistīta ar vadību vides jomā, piemēram, nosakot vērienīgus un nozīmīgus uzņēmuma mērķus. Tie uzņēmumi, kas neizpauž vai nesniedz nepietiekamu informāciju, šajā reitingā ir atzīmēti ar F.

 

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn