noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Krīze kā iespēja karjeras pavērsienam par 180 grādiem

Antra Lazdiņa, “TietoEVRY in Latvia” cilvēku resursu pārvaldes vadītāja

Uzzini vairāk par karjeras iespējam TietoEVRY

02 oktobris 2020

Covid-19 pandēmija sagriezusi kājām gaisā ne tikai pasaules ekonomiku, būtiski ietekmējusi daudzas nozares un cilvēku ikdienu, bet daudziem arī spēcīgi satricinājusi stabilitātes sajūtu par turpmākajām darba iespējām un karjeras izaugsmi. Ja martā mūsu apziņā pandēmijai tika piedēvēts dažu mēnešu vai maksimums pusgada mūžs, tad šobrīd daudzi apzinās jauno realitāti.

Darba tirgus kolīzijas

Klasiskais teiciens – pastāvēs, kas pārmainīsies – lielai daļai darba ņēmēju šobrīd ir aktualitāte numur viens, labprātīgi vai piespiedu kārtā meklējot labākas darba iespējas. Tāpat kā daudzviet pasaulē, arī Latvijā bezdarba statistikas dati aug. Šī gada jūnijā faktiskā bezdarba līmenis bija 9,8% un pandēmijas pirmajos trijos mēnešos bezdarbnieku rindas papildinājās par vairāk nekā 24 tūkstošiem cilvēku. Personālvadības ekspertu komanda no “LiveCareer” ir secinājuši, ka 57% no šī brīža bezdarbniekiem nevar uzskaitīt tās profesionālās prasmes, kas viņiem būtu noderīgas nākamā potenciālā darba paveikšanai. Liela daļa darba meklētāju nav iedomājušies, kā varētu pārnest savu līdzšinējo pieredzi un zināšanas, lai uzsāktu darboties citā nozarē, kur varētu būt potenciāli darba piedāvājumi. Lai arī aptaujas dati ir par ASV, tomēr no tendencēm varam secināt, ka arī citur pasaulē darba intervijās potenciālie darba devēji nevar pilnvērtīgi novērtēt intervējamo spējas un atbilstību atvērtajām vakancēm.

Bezdarbnieki vs. vakances

Pandēmijas seku mazināšanai darba tirgū Latvijas valdība atbalstīja esošos uzņēmumus un to darbiniekus ar dīkstāves pabalstu programmu. Statistika rādīja, ka vismaz puse tika Rīgas un vēl 20% Pierīgas darba ņēmējiem, savukārt jūnijā kā pēdējā izmaksu mēnesī pabalstus saņēma 25 628 darbinieki. Papildus tika radīts arī īpašs finanšu atbalsta mehānisms jaunajiem speciālistiem - studentiem un augstskolu absolventiem, jo viņiem grūtāk nekā citiem ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir problēmas uzsākt karjeru un atrast darbu bez vērā ņemamas pieredzes. To gan varēja izmantot tikai 41% no visiem studentiem jeb tie, kuri studēja par valsts līdzekļiem. Tātad darba un ienākumu meklējumos Latvijā vēl arvien ir paliels skaits iedzīvotāju ar lielāku vai mazāku darba stāžu. Šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūrā ir 76 152 reģistrētie klienti. Pretī ir cipars 18 770. Tās ir tikai NVA reģistrētās vakances, no kurām šī gada augustā tika pievienotas 4750 jaunas. Tiek prognozēts, ka patiesais bezdarba līmenis būs redzams 2020. gada rudens-ziemas sezonā līdz ar otro potenciālo pandēmijas vilni, sezonālo darbu apsīkumu un pēc pirmo valsts sniegto finanšu atbalstu beigām. Kā savienot darbu ar darbinieku, mazinot spēcīgo pandēmijas ietekmi uz darba tirgu?

Radošs karjeras ceļš

Iepriekš minētā “LiveCareer” veiktā iedzīvotāju aptauja rāda, ka vairāk nekā puse jeb 56% bez darba palikušo turpina jaunu meklēt tajā pašā vai līdzīgā nozarē, lai gan tās nozīmīgi samazina nodarbināto skaitu Covid-19 ietekmē. Ieradumi, zināšanu trūkums par savu prasmju pārnesi uz citu jomu, kā arī dabiskas cilvēcīgas bailes turpināt karjeras attīstību pilnīgi citā virzienā daudzus attur no iespējām būt ekonomiski aktīviem un spēt saglabāt esošo labklājības līmeni arī krīzes laikā. Uzņēmumi, kuri arī Covid-19 periodā turpina aktīvi strādāt, un biznesa nozares, kur jauni un motivēti darbinieki ir vajadzīgi nepārtrauktai attīstības nodrošināšanai, turpina piedāvāt virkni iespēju tiem, kuri vēlas atrast darbu un arī turpināt izglītības ceļu.

"Piemēram, mēs “TietoEvry” Latvijas filiālē piedāvājam bezmaksas norvēģu valodas apguvi vairāku mēnešu garumā, stipendiju apmācību laikā un noslēgumā arī potenciālu karjeru IT nozarē. Lai izmantotu iespēju, ir tikai jābūt motivētam apgūt jaunas zināšanas (svešvalodu, tehnoloģijas), strādāt komandā, zināt angļu valodu saziņas līmenī un būt atvērtam veidot karjeru citā nozarē, jo netiek prasītas priekšzināšanas IT tēmā. Šobrīd pieteikšanās valodu akadēmijai ir noslēgusies, taču ceram arī nākamgad šo projektu turpināt." Antra Lazdiņa, TietoEVRY in Latvia cilvēkresursu pārvaldes vadītāja.

Biznesa jomas darba devēji ir ieinteresēti veidot pozitīvu un atbalstošu vidi, lai darbinieki varētu sasniegt visu savu potenciālu un turpināt papildināt zināšanas atbilstoši mainīgajām prasībām, darba tirgus izaicinājumiem. Laikā, kad elastīgi jāpielāgojas pandēmijas situācijai un stabili darba devēji piedāvā apgūt jaunas prasmes, personālvadības speciālisti iesaka sākt ar trīs vienkāršiem soļiem, lai pēc iespējas ātrāk atrastu jaunu darbu:

  • saprast, kā esošās zināšanas un pieredze var tikt izmantota citos virzienos,
  • pārveidot savu CV uz funkcionālo formātu (ja pieņemts lēmums mainīt nozares),
  • uzsvērt pārnesamās zināšanas un prasmes jaunajā CV, kas pierāda atbilstību vēlamajai vakancei.

Izmantojot darba devēju sniegtās bezmaksas jaunu zināšanu ieguves iespējas, iznākums var būt vismaz papildināts CV, bet vislabākajā gadījumā – jauns darbs un stabili ienākumi.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn