noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Latvia atbalsta ZIBIT noslēgumu darbu stipendiju

24 oktobris 2019

Lai veicinātu IT nozares attīstību un popularizētu augstākās izglītības nozīmīgumu, Tieto Latvia atbalsta stipendiju konkursu "ZIBIT", kura mērķis ir veicināt jaunu, inovatīvu risinājumu un pētījumu rašanos Latvijā, un tajā tiek apbalvoti trīs labākie bakalaura un maģistra darbi IT nozarē.

Pavisam konkursam tika izvirzīti 18 bakalaura un 10 maģistra darbus, kurus vērtēja nozares profesionāļi - šī konkursa atbalstītāju pārstāvji. Vērtēšanā tika ņemta vērā noslēguma darbu kvalitāte, darbu zinātniskā un praktiskā nozīme, kā arī izvēlēto tematu aktualitāte.

“ZIBIT” konkursā kā atbalstītājs piedalāmies pirmo gadu, un bija patīkami redzēt iesniegto darbu kvalitāti. Konkursā iesniegtie bakalaura un maģistra darbi viennozīmīgi uzskatāmi par lielisku piemēru tam, kā apkopot pētījumus par interesantām un inovatīvām tehnoloģijām dažādu ikdienas problēmu risināšanai,” 

Jolanta Dreiblate, Tieto Latvia personāla vadības konsultante.

Šogad stipendiju konkursā "ZIBIT 2019" apbalvoti seši labāko IT nozares studiju noslēgumu darbu autori - studenti no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Ventspils Augstskolas (VA). Balvā studenti saņēma RTU Attīstības fonda un konkursa atbalstītāju sarūpētās stipendijas - 800 - 1250 eiro. Par ieguldīto darbu apbalvoti arī noslēgumu darbu vadītāji. 

Bakalaura darbu kategorijā pirmo vietu ieguva LLU students Bernhards Bernāns par darbu "Microsoft Kinect risinājums kustību rehabilitācijai", otro vietu - LLU studente Amanda Kļaviņa par darbu "Acu zīlīšu izsekošana un sejas vaibstu atpazīšana ainavas novērtēšanā", bet trešo vietu - VA students Alvils Stūre par darbu "Neironu aktivitātes pīķu noteikšana un klasifikācija, izmantojot klasiskos mašīnmācīšanās un dziļo apmācību algoritmus".

Maģistra darbu kategorijā pirmajā vietā ierindojās LU studente Anastasija Ņikiforova par darbu "Izpildāmu modeļu lietojums datu kvalitātes novērtēšanai", otrajā vietā -RTU students Valters Vēciņš par darbu "Vērtību iterāciju algoritma realizācija dziļās apmācības mākslīgajos neironu tīklos", bet trešajā vietā - LLU students Francisks Jemeļjanovs par darbu "Konvolūciju neironu tīklu pielietošana gājēju plūsmas analīzē".

 

Papildus informācija: Inga Grencberga, Mārketinga un Komunikāciju speciāliste, Tieto Latvia

inga.grencberga[at]tieto.com  +371 26710732

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn