noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Būvniecības informācijas sistēma nominēta starptautiskai informācijas tehnoloģiju balvai

Tieto Latvia izstrādātā būvniecības informācijas sistēma ir nominēta starptautiskai informācijas tehnoloģiju balvai.

21 janvāris 2019

Tieto Latvia izstrādātā būvniecības informācijas sistēma ir nominēta starptautiskai informācijas tehnoloģiju (IT) balvai. Pasaules Informācijas sabiedrības ikgadējā foruma 2019 (The World Summit on the Information Society Forum (WSIS)) ietvaros, kurā apbalvo labākos informācijas tehnoloģiju risinājumus, Latvijas Būvniecības informācijas sistēmas projekts, kurā ir pieejama būvniecības ieceres e-saskaņošana, ir nominēts balvas saņemšanai kategorijā e-pārvaldes risinājumi.

Pasaules Informācijas sabiedrības balvu samits 2019. gadā piešķir balvas 18 kategorijās, to vidū ir tādas kā e-zinātne, e-bizness, e-apmācības, e-nodarbinātība un citas. Pieteikto projektu atlase norit trīs kārtās, pirmajā un otrajā kārtā atlase notika pēc noteiktiem kritērijiem un ekspertu vērtējuma, bet trešajā kārtā notiek publiska balsošana. Šobrīd kopš janvāra otrās nedēļas ir sākusies labāko IT risinājumu noteikšanas trešā kārta, kurā notiek publiska balsošana, tāpēc ikviens var nobalsot par Būvniecības informācijas sistēmas projektu. Balsošana notiek līdz 2019. gada 10. februārim.

Būvniecības valsts kontroles birojs, piesakot šo projektu balvas iegūšanai, norādīja, ka, ieviešot to, mazināsies administratīvais slogs iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tiks nodrošināta būvniecības procesa caurskatāmība, mazināsies dokumentu saskaņošanai nepieciešamais laiks un izmaksas. Pirmie izveidotās sistēmas lietotāji jau ir pārliecinājušies, ka būvniecības dokumentu elektroniska saskaņošana ir ieguvums visiem būvniecības procesa dalībniekiem. Tāpēc Būvniecības valsts kontroles birojs aicina sadarbības partnerus piedalīties publiskajā balsošanā un tādējādi apliecināt savu atbalstu būvniecības procesa digitalizācijai Latvijā.

Kā iespējams nobalsot? Apmeklējiet foruma ietvaros īpaši izveidotu balsošanas lapu . Reģistrējieties kā jauns lapas lietotājs, atveriet savu profilu, klikšķiniet uz “Balsošanas formas (Voting Form)” un nobalsojiet par kādu projektu katrā no 18 kategorijām. Jūsu balss tiks ieskaitīta tikai tad, ja tiks saņemts balsojums visās kategorijās.

Latvijas Būvniecības informācijas sistēmas projekts ir nominēts e-pārvaldes risinājumu kategorijā (kategorija Nr. C7 E-government) ar projekta pieteikumu “Development of the construction process and information system (1st round)”.

WSIS Forumu kopīgi organizē Apvienoto Nāciju informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aģentūra (United Nations specialized agency for information and communication technologies), UNESCO un vairākas citas Apvienoto Nāciju un starptautiskas organizācijas. WSIS Forums ir pasaules lielākā ikgadējā tikšanās informācijas tehnoloģiju attīstītājiem, un tas ir efektīvs koordinējošs mehānisms vienlaikus īstenotu vairāku sadarbības partneru aktivitāšu ieviešanai, informācijas apmaiņai un labās prakses pārņemšanai. Forums joprojām nodrošina atbalstu vairāku sadarbības partneru jaunu sadarbības modeļu veidošanai un attīstības mērķu definēšanai. Vairāk informācijas par forumu

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu Būvniecības valsts kontroles birojs 2017. gadā 30. novembrī uzsāka projektu “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība 1.kārta”. Lielākie projekta ieviešanas ieguvumi, uzsākot elektronisku dokumentu apriti būvniecības procesā, būs uzticamība, datu atkalizmantošanas iespējas, drošība, caurskatāmība, ātrums, ērtums un administratīvā sloga samazinājums.

Papildus informācija: Daina Dzene, Mārketinga speciāliste, Tieto Latvia, tālr. +371 26119343, daina.dzene[at]tieto.com

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn