noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Latvijā tiks ieviests jauns risinājums būvniecības nozares dalībniekiem

28 jūnijs 2018

No 2018. gada jūlija Latvijā tiks ieviests jauns risinājums būvniecības nozares dalībniekiem – būvprojekta elektroniska skaņošana.

Būvniecības informācijas sistēma www.bis.gov.lv ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, kā arī uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie e-pakalpojumi. Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami 6 reģistri un 30 e-pakalpojumi.

Latvijā pakāpeniski notiek pāreja uz būvniecības procesa un tā uzraudzības digitalizāciju, un vienu posmu – būvatļaujas saņemšanu – jau drīzumā būs iespējams nodrošināt digitāli, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu BIS www.bis.gov.lv

2018. gada 15. maijā sākās būvvalžu darbinieku klātienes apmācības jaunai BIS funkcionalitātei “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana”. Līdz 12. jūnijam 230 darbinieki no 86 Latvijas būvvaldēm ir apmeklējuši apmācības, apgūstot elektroniski iesniegta projekta saskaņošanas soļus, būvatļauju un būvprojektu grozīšanu, kā arī citas izmaiņas būvniecības lietas dokumentos. Apmācības nodrošināja SIA “Tieto Latvia”.

Lai pilnvērtīgi ieviestu jauno funkcionalitāti, šomēnes plānotas arī mācības būvniecības industrijas pārstāvjiem (arhitektiem, projektētājiem) un inženierkomunikāciju īpašnieku pārstāvjiem, kas izsniedz tehniskos noteikumus. Tās notiks 2018. gada 26. un 27. jūnijā Ekonomikas ministrijā klātienē 200 dalībniekiem, un tiks nodrošināta arī tiešraide, lai informācija būtu pieejama pēc iespējas lielākam interesentu lokam. Savukārt BIS publiskās daļas lietotājiem (būvniecības ieceres iesniedzējiem) tuvākajā laikā būs pieejami mācību videomateriāli un prezentācijas.

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros notiek Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide, kas nodrošinās digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere, būvniecība, ekspluatācija), kur visi ar būvi saistītie dati būs vienuviet – kā “digitālajā būves dokumentu plauktā”. Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, samazināt administratīvo slogu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un veicināt valsts pārvaldes efektivitāti.

Papildus informācija:
Daina Dzene, Mārketinga speciāliste, Tieto Latvia, tālr. +371 26119343, daina.dzene[at]tieto.com

Tieto Latvia ir viens no vadošajiem informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumiem Baltijā, kas specializējas dažādu informācijas sistēmu izveidē, nodrošinot pilna cikla pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmuma klientu vidū ir valsts pārvaldes institūcijas, kā arī vadošie uzņēmumi Baltijas un Skandināvijas valstīs. Latvijā uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina aptuveni 700 dažādu tehnoloģiju augsti kvalificēti un sertificēti speciālisti.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn