noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vai jūsu sistēmu integrācijas ir drošas, labi pārvaldītas un atbilst nākotnes prasībām?

Integrācijas novērtējums ļaus jums saprast, kā jūsu integrācijas procesu veidot, atbilstoši jūsu pašreizējām un nākotnes vajadzībām.

Fredrik Tillström / maijs 03, 2023

Vai jūsu uzņēmumam ir grūti ieviest ilgtermiņa projektus un tas atpaliek no konkurentiem digitalizācijas ziņā? Vai zinājāt, ka integrācija ir digitalizācijas pamatā?

Integrācijas novērtējums palīdzēs izveidot atkārtoti izmantojamu, novatorisku un efektīvu integrācijas funkciju, kas saīsinās kopējo ieviešanas laiku un vienlaikus garantēs drošu un normatīvajām prasībām atbilstošu informācijas apmaiņu.

Digitalizācija ir saistīta ar daudziem izaicinājumiem, un viens no tiem ir atbilstīga informācijas integrēšana. Ieviešot jaunus mākoņpakalpojumus, kas bieži vien ietver integrācijas iespējas, ir vilinoši informācijas apmaiņai izvēlēties visīsāko ceļu. Tas bieži vien sadrumstalo un izolē integrācijas arhitektūru, kā rezultātā:

 • piekļuves kontrole ir nepietiekama, un informācijas drošība ir neatbilstoša;
 • tiešajā integrācijā netiek izmantota integrācijas funkcija;
 • integrācija netiek pārvaldīta;
 • uzraudzība un incidentu pārvaldība ir nepietiekama;
 • vairākkārt ir jāatkārto tās pašas darbības.

Ja kāds no šiem apgalvojumiem attiecas uz jums, var rasties lielas problēmas. Ja integrācijas arhitektūra ir sadrumstalota, ir ļoti grūti izsekot, kāda informācija tiek kopīgota un ar ko un kad tā tiek kopīgota, kas palielina jūsu ievainojamību. Tā nav tikai uzņēmuma iekšēja problēma, jo nepietiekamu drošības pasākumu gadījumā tiek pārkāpti tādi tiesību akti kā Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Pilnvērtīgas integrācijas funkcijas nozīme

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir svarīgi atrast integrācijas funkciju, kas atbilst jūsu organizācijas vajadzībām un prasībām. Pilnvērtīga integrācijas funkcija palīdzēs aizsargāt jūsu informācijas aktīvus, centralizēt piekļuves kontroli, pārvaldīt integrāciju, veicināt inovācijas, kā arī saīsināt integrācijas ieviešanas un nodošanas laiku. Ir svarīgi, lai integrācijas funkcija būtu piemērota paredzētajam mērķim un dotu uzņēmumam pievienoto vērtību.

Integrācijas novērtējuma nozīme

Integrācijas novērtējumā tiks visaptveroši apskatītas jūsu organizācijas integrācijas vajadzības. Tas jūsu organizācijai sniegs vairākus ieguvumus un ļaus izprast tālāk norādītos darbības aspektus.

Vecākā integrācijas speciālista ārējais skatījums

Novērtējumu vada vecākais integrācijas speciālists. Izmantojot šā speciālista pieredzi un zināšanas, tiek gūts vērtīgs ieskats jūsu pašreizējā risinājumā, kā arī piedāvātas jaunas iespējas un novatoriski ieteikumi par darba risinājumiem, kas atbilst jūsu vajadzībām.

Jauns skatījums uz jūsu informācijas procesiem

Jums būs iespēja no jauna ieraudzīt pašreizējos un nākotnes informācijas procesus un datu integrācijas plūsmas. Ņemiet vērā! Informācija kā sākumpunkts liek koncentrēties uz jūsu organizācijas vēlmēm un vajadzībām, nevis uz to, ko jūs šobrīd tehniski varat izdarīt. Šis posms ietver arī vēlamo inovāciju līmeni, kā arī to, vai un kā informāciju jāspēj apvienot jaunos aktīvos, kas rada pievienoto vērtību.

Informācijas drošības un normatīvo prasību definēšana

Ja darba pamatā ir informācijas procesi, var precīzi noteikt nepieciešamo informācijas drošības līmeni un piekļuves pārvaldību. Šo aspektu ir svarīgi kontrolēt, jo tas ne vien aizsargā jūsu organizācijas aktīvus, bet arī nodrošina atbilstību normatīvajām prasībām.

Pašreizējā pārvaldība un procesi

Izvērtējot jūsu pašreizējo pieeju integrācijas jautājumiem, sapratīsiet, cik gatava jūsu organizācija ir pārvaldībai un procesiem, kas saistīti ar integrācijas funkciju. Tam ir būtiska nozīme daudzējādā ziņā, un tas ietekmē integrācijas funkcijas noturību, drošību, efektivitāti, ieviešanas laiku un uzturamību.

Jūsu pašreizējās integrācijas karte

Nosakot visas pašreizējās integrācijas jomas, jūs gūsiet jaunu ieskatu jūsu organizācijas faktiskajā integrācijas arhitektūrā. Visbiežāk tiek atrasts īsākais ceļš, apejot integrācijas starpprogrammatūru. Šādu integrāciju bieži vien ir grūti pārvaldīt, to ir dārgi uzturēt, un tā var radīt drošības problēmas. Kartes paplašināšana ārpus starpprogrammatūras robežām palīdzēs jūsu organizācijai novērst drošības problēmas, uzlabot pārvaldību un samazināt izmaksas.

Jūsu pašreizējās un nākotnes integrācijas iespējas

Jūsu sistēmas integrācijas iespēju pārskatīšana ļaus noteikt neatbilstību starp to, ko varat un ko vēlaties darīt. Tas palīdzēs definēt integrācijas arhitektūru, kas ir piemērota organizācijai un atbilst tās mērķim.

Ieteikumi saistībā ar integrācijas stratēģiju, pārvaldību un mērķa arhitektūru

Integrācijas novērtējuma rezultātā tiks ieteikta stratēģija un risinājums, tai skaitā pārvaldības plāns un augsta līmeņa integrācijas arhitektūra, kas atbilst jūsu vajadzībām un budžetam, kā arī iekļaujas esošajā uzņēmuma arhitektūrā. Tiks sniegti arī ieteikumi par paredzētajam mērķim atbilstošu tehnoloģiju attiecībā uz funkcionalitāti un izmaksām.

Ceļa karte un rīcības plāns mērķa arhitektūras ieviešanai

Rīcības plāns mērķa funkcionalitātes ieviešanai, tai skaitā izmaksu aplēses un laika grafiks, ir svarīgs nodevums, kas ļauj izmantot novērtējumu, lai pieņemtu lēmumus par jūsu organizācijas pārvaldību.

Integrācijas novērtējuma process soli pa solim

Integrācijas novērtējumu vada vecākais integrācijas speciālists. Novērtējuma vadītājam ir plaša pieredze sistēmu integrācijas jomā, padziļinātas zināšanas par integrācijas arhitektūru un integrācijas funkciju izveidi un nodošanu.

Vispirms tiek definēta novērtējuma vispārējā joma. Mēs panākam vienotu izpratni par to, kuras jomas ir jāietver un kādi nodevumi tiek gaidīti. Darbības joma nosaka novērtējuma veikšanai nepieciešamo laiku, kā arī apliecina jūsu organizācijas apņēmību.

Tiek plānota semināru un interviju sērija. Katram pasākumam tiek noteiktas galvenās ieinteresētās personas, kuras tiek rezervētas dalībai. Šīs intervijas un seminārus var iekļaut piecos posmos.

 1. Sākums
  Mēs definējam detalizētāku darbības jomu, panākot, ka visiem dalībniekiem ir vienota izpratne par novērtējumu. Vadītājs informē par darba metodēm un izveido kontaktpersonu tīklu jūsu organizācijā.
 2. Situācijas analīze
  Pašreizējo procesu, sistēmu, integrācijas iespēju, datu plūsmu un darba metožu (pārvaldības) noteikšana.
 3. Mērķa funkcionalitātes un mērķu padziļināta analīze un definēšana
  Noteiktās jomās tiek veikta detalizētāka sistēmu, procesu un datu plūsmu analīze. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas padziļinātas intervijas ar galvenajām ieinteresētajām personām. Tiek definēta stratēģija, mērķa funkcionalitāte un mērķi, ņemot vērā tehnoloģiskās izpētes skatpunktu.
 4. Nepilnību analīze un risinājuma izstrāde
  Esošās situācijas neatbilstības mērķiem analīze. Pārvaldības modeļa un risinājuma arhitektūras izstrāde. Iespējamo kandidātu integrācijas funkcijas tehniskajai ieviešanai noteikšana. Stratēģiskā plāna izveide, lai izveidotu mērķa arhitektūru.
 5. Prezentēšana, rīcības plāns, aplēses
  Rīcības plāna izstrāde stratēģiskā plāna īstenošanai. Izmaksu aplēšu aprēķināšana. Stratēģijas, risinājumu, secinājumu un rezultātu prezentēšana.

Jūsu organizācijas ieinteresētās personas ir atkarīgas no jomas. Parasti dalībai nepieciešamas šādas personas: vadība, uzņēmuma un IT arhitekti, sistēmu īpašnieki, superlietotāji un, iespējams, jūsu organizācijas klientu galvenie resursi.

Rezultāti un secinājumi

Efektīva integrācijas funkcija ir būtisks organizācijas digitalizācijas elements. Tās pareiza ieviešana dod iespēju sistēmām būt neatkarīgākām un pašpietiekamākām, ļaujot koncentrēties uz pamata funkcionalitāti. Visa uzņēmuma arhitektūra būs brīvi savienota un elastīga vietās, kurās sistēmas var savstarpēji aizstāt. Informācijas drošību un piekļuves kontroli var arī centrāli pārvaldīt un panākt to atbilstību normatīvajām prasībām. Integrācijas novērtējums palīdz jūsu organizācijai ieviest šo funkciju atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām. Tas jums sniedz ieskatu pašreizējā situācijā un rentablā mērķu sasniegšanā.

Augstā līmenī novērtējuma nodevumi ir:

 • pārvaldības plāns, lai uzlabotu pieejamības, drošību un pārskats par jūsu informācijas apmaiņu;
 • jūsu pašreizējā stāvokļa un integrācijas iespēju analīze;
 • jūsu nākotnes stratēģijas, vajadzību un mērķu definējums;
 • nepilnību analīze un plāns mērķa stratēģijas īstenošanai;
 • ieteiktā integrācijas funkcija, kas ietver pārvaldību un augsta līmeņa arhitektūru;
 • detalizēts risinājuma priekšlikums, kas ietver pārvaldību, tehnoloģiju(-as), integrācijas arhitektūru un pakalpojumus;
 • detalizēts rīcības plāns, kā no pašreizējā stāvokļa nokļūt līdz mērķa funkcionalitātei, tai skaitā izmaksu aplēses un laika grafiks.

Integrācijas novērtējums ir efektīvs veids, kā jūsu organizācija var izmantot sistēmu integrācijas speciālistu, lai gūtu vērtīgu ieskatu jūsu integrācijas funkcijā, raugoties no ārpuses.
Mēs — Tietoevry Create — vēlamies jums pastāstīt vairāk par šo pakalpojumu.

 

Sazinieties ar mums, lai saņemtu papildu informāciju. Mēs palīdzēsim padarīt jūsu integrāciju drošu, labi pārvaldītu un atbilstošu nākotnes prasībām. 

Tietoevty Latvia pārdošanas vadītājs Intars Palameiks

intars.palameiks@tietoevry.com

Fredrik Tillström
Senior Lead Integration Architect

Author

Fredrik Tillström

Senior Lead Integration Architect

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn