noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Älyrahake parantaa asiakaskokemusta ja lisää palveluiden läpinäkyvyyttä

Kela ja TietoEVRY toteuttivat loppuvuonna 2019 kokeilun, jossa kehitettiin digitaalista maksusitoumusta eli älyrahaketta.

Lue lisää älyrahakkeesta

25 maaliskuuta 2020

Kelan ja TietoEVRYn kokeilussa kehitettiin täysin digitaalinen maksusitoumuksen konsepti kuntouttavan psykoterapian tarpeisiin.

Vuoden 2019 toteutetun kokeilun aikana kehitettiin ja testattiin täysin digitaalinen maksusitoumus, eli älyrahake, kuntouttavan psykoterapian tarpeisiin. Älyrahaketta ei vielä kokeiluvaiheessa otettu asiakaskäyttöön, sillä ensin haluttiin varmistaa, että ratkaisu vastaa yleisellä tasolla palveluprosessien, sääntelyn ja teknologian vaatimuksiin.

Kokeilu osoitti, että älyrahake voi yksinkertaistaa ja automatisoida merkittävästi nykyisiä maksutakausprosesseja ja tarjoaa entistä paremmin tietoa asiakkaan käyttämien ja jäljellä olevien korvausten määrästä. Älyrahakkeen myötä Kela voisi saada lähes reaaliajassa luotettavaa tietoa asiakkaan kanssa pidetyistä terapiaistunnoista. Käytännössä lähes kaikki maksusitoumuksiin liittyvät paperityöt katoaisivat, mikä merkitsisi yhteensä 700 henkilötyöpäivää vuodessa.

Kaiken kaikkiaan älyrahakkeella on mahdollista digitalisoida palveluja myös laajemmin ja vähentää näin eri osapuolille aiheutuvaa vaivaa. Älyrahakkeen myötä koituvia muita hyötyjä voivat olla muun muassa asiakaskokemuksen paraneminen, maksuvarmuuden lisääntyminen elinkeinonharjoittajan näkökulmasta sekä riskien merkittävä pieneminen kaikille osapuolille.

Kela ja TietoEVRY ovat jatkamassa älyrahakkeen kehittämistä. Kelassa kuntouttavan psykoterapian lisäksi potentiaalisia käyttökohteita ovat erityyppiset perustoimeentulotuen maksusitoumukset, joita myönnetään esimerkiksi elintarvike-, lääke- ja silmälasikustannuksiin sekä muuttoapuun ja kotivakuutukseen. Älyrahakkeella voitaisiin myös digitalisoida palveluseteleitä, joita myönnetään esimerkiksi yksityisen hoidon tukeen.

”Kelan näkökulmasta kokeilu oli onnistunut, ja saimme siitä myönteisiä tuloksia. Lupaavien tulosten pohjalta olemme päättäneet jatkaa projektia. Projektin päätavoite on parantaa asiakaskokemusta uusilla digitaalisilla palveluilla”, sanoo Kelan IT-palveluiden innovaatioyksikön päällikkö Janne Pulkkinen.

”On erittäin antoisaa huomata, että yhdessä Kelan kanssa olemme voineet kehittää uusia ratkaisuja monien suomalaisten arjen sujuvoittamiseen. Uudet teknologiat, kuten lohkoketjut, tarjoavat uusia mahdollisuuksia eri toimialoille ja organisaatioille ja älyrahake on hyvä käytännön esimerkki tästä”, jatkaa TietoEVRY:n lohkoketjuyksikön liiketoimintajohtaja Markus Hautala. 

Olemme julkaisseet raportin, jossa kuvataan kehitetty älyrahakekonsepti tarkemmin. Raportissa eritellään älyrahakkeen liiketoimintaprosessit, käyttäjäpolut, verkoston sopimuskehikko, sekä tekniset, oikeudelliset ja lainsäädännölliset näkökohdat. Raportissa kuvataan myös ehdotettu etenemissuunnitelma, sekä tunnistetaan uusia käyttökohteita kehitettävälle ratkaisulle. Raportin voi ladata täältä.

Haluatko saada lisätietoa älyrahakkeesta? Katso webinaaritallenne, jossa mukana myös TietoEVRY:n Markus Hautala.

Lisätietoja antaa:
Janne Pulkkinen, IT-palveluiden innovaatioyksikön päällikkö, Kela, p. 050 5516 237
Markus Hautala, lohkoketju-liiketoiminnasta vastaava johtaja, TietoEVRY, p. 040 1824 299

 

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme. 

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä